Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
 
 

Σπουδές στην Κύπρο

Αγγελίες

Υποτροφία Φοίτησης

Πανελλαδικές 2018 - Μηχανογραφικό 2018

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018
Εκπαιδευτικό Σύστημα
Η εγκύκλιος για τη βαθμολογική αναγνώριση integrated master σε Εκπαιδευτικούς

 Την εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας 

 Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

 ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 200065/Ε3/21-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΖ4653ΠΣ-Ξ5Δ) εγκύκλιος με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master)» Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, που αφορά στην ενημέρωσή σας για τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 1. Κατόπιν της δημοσίευσης σε ΦΕΚ των διαπιστωτικών αποφάσεων του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), δύναται να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) Τμημάτων Α.Ε.Ι. διάρκειας κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων για τη μείωση κατά ένα έτος του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των εκπ/κών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (167 Α΄). Σε αυτούς που κατέχουν ήδη τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, το προαναφερθέν ένα έτος συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό. 

 2. Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν οι εκπ/κοί εξετάζεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αντίστοιχα με την εξέταση της συνάφειας και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου (σχετική η ατομική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αρ. 174/2018). 

 3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (114 Α΄) για τους/τις αποφοιτήσαντες/σες πριν από τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων των σχετικών διαπιστωτικών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως να ίσχυαν διαφορετικά προγράμματα σπουδών, θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με την αίτηση του/της εκπ/κού αναλυτική βαθμολογία από την οποία να προκύπτει η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

 4. Η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, κατά τα ανωτέρω, εξετάζεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπ/κού στην υπηρεσία της οργανικής του/της θέσης, και αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ η σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι., από την αρμόδια Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η εκπ/κός αναγράφει στην αίτησή του/της τον αριθμό πρωτοκόλλου και το ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης, ενώ επισυνάπτει σχετικά φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας στην περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν ήδη στον προσωπικό του/της φάκελο/μητρώο. 

 5. Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, που αφορά στη βαθμολογική αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) των εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, εκδίδεται απόφαση με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 6. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπ/κών και τις δικές σας ενέργειες.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 13 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 - 20:27
Σχόλια (2)

ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 - 19:21
Σχόλια (0)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΠΑΣΟ - ΕΣΤΙΑ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 - 16:04
Σχόλια (1)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 - 13:45
Σχόλια (0)

ΙΚΥ ΕΚΟ ΒΟΗΘΕΙΑ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 - 12:04
Σχόλια (21)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Μεταγραφη απο νεο ΑΕΙ σε ΑΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 - 00:38
Σχόλια (4)

Γνώμη
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 - 23:56
Σχόλια (0)

10% Οικονομικων Σπουδων
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 - 18:45
Σχόλια (1)

Μεταπτυχιακό Σχολικής ή Ειδικής Αγωγής
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 - 15:26
Σχόλια (0)

ΙΚΥ
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 - 14:09
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Κλειστά δημοτικά σχολεία στον δήμο Μετεώρων λόγω χιονόπτωσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Προσοχή: Κλειστά τα σχολεία αύριο στον Δήμο Φλώρινας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Χριστούγεννα: Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το ΤΕΙ Κρήτης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου η κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων (voucher) ηλικίας 30 – 49 ετών, 10.000 θέσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Σελίδα 1 από 4040 (24238 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4038
4039
4040
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης