Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
Εκπαιδευτικό Σύστημα
Υφ. Παιδείας: Στόχος μας η στήριξη και η προστασία των πολύτεκνων εκπαιδευτικών
 

Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας   είναι η στήριξη και η προστασία των πολύτεκνων εκπαιδευτικών και γι’ αυτό λαμβάνει υπόψη και μελετά οποιαδήποτε σχετική πρόταση που αφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Αυτό τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, σε γραπτή απάντηση στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση του Βουλευτή Κ. Βελόπουλου,σχετικά με τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς Α  πριν το ν.3848/2010 και την επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων του ν.3255/2004, και σημειώνει τα εξής:
 

  • Σύμφωνα με τον πρόσφατο ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) και ειδικότερα τα άρθρα 53 έως και 67 αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση. Σημειώνεται, δε, ότι αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η οποία και εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 12/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, την υπ’ αριθ. 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 18/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΤΕ και την υπ’ αριθ. 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΔΕ.
  • Τόσο στο νέο νόμο όσο και στις προκηρύξεις που ακολούθησαν κατά τα ανωτέρω, προβλέπονται κοινωνικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται, μεταξύ των οποίων και ο αριθμός των τέκνων, ως εξής (ν.4589/2019(ΦΕΚ 13 Α ́), άρθρο 57, παρ. γ) Κοινωνικά κριτήρια: «αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του». Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα ανωτέρω ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή (άρ.58, παρ.1, περ. γ). και για το Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. (άρ.60, παρ.1, περ.γ).
  • Επιπλέον, στο άρθρο 67, παρ. γ), Καταργούμενες διατάξεις, του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ρητώς η κατάργηση του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, όπως και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4589/2019.
  • Σημειώνεται ότι η ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της εκπαίδευσης για σύσταση των προβλεπόμενων θέσεων κατά το εδάφ. β ́, παρ. 3, άρθρ. 6 του Ν. 3255/2004, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι πολύτεκνοι αποτελούσαν τη μόνη κατηγορία εκπαιδευτικών που διορίζονταν αποκλειστικά με κοινωνικά κριτήρια, επέτρεψαν την απορρόφηση του συνόλου των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση μόνιμου διορισμού και κατατάσσονταν στους αντίστοιχους πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με τον αριθμό των διορισθέντων, μέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010.
  • Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως τόσο με το προ-ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 10 του ν.3848/2010), όσο και με το προγενέστερο αυτού (άρθρο 6 παρ. 3 του ν.3255/2004), ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής (ήτοι των γονέων «...περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν,...»), καθοριζόταν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 292 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 - 22:46
Σχόλια (2)

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 - 20:09
Σχόλια (6)

Μαιευτικη
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 - 09:17
Σχόλια (3)

Διπαε
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 - 20:49
Σχόλια (1)

ΙΕΚ
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 - 20:21
Σχόλια (1)

4%
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 - 19:32
Σχόλια (0)

αμοιβαία μετεγγραφή
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 - 15:49
Σχόλια (1)

SOS.ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΙΙ
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 - 13:37
Σχόλια (5)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Δασολογια
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 - 14:25
Σχόλια (25)

βοήθεια !!!
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 - 16:46
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση βαθμολογιών μαθημάτων για τους υποψηφίους Ελλήνων του Εξωτερικού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 λεπτά
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Νέα emojis αντικατοπτρίζουν το χάος και τη σύγχυση του 2020
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 λεπτά
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Δείτε τα προγράμματα σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 18 λεπτά
Σελίδα 1 από 4624 (27744 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4622
4623
4624
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης