Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Συγγνώμη αν θίγω κάποιους, αλλά νομίζω πως είναι για το κοινό καλό
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
Επικαιρότητα
Κάντε τα και θα σας αγαπήσει ο λαός

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1) Καταργούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων για κλάδο υγείας και οι κρατήσεις των συνταξιούχων για κλάδο υγείας. Στον αντίποδα καταργείται η κρατική συμμετοχή στα φάρμακα και οι δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στις κρατικές δομές υγείας.

2) Καταργούνται η κύρια σύνταξη, η επικουρική σύνταξη και η εφάπαξ παροχή. Θεσπίζεται η εθνική σύνταξη. Κάθε συνταξιούχος δικαιούται μία και μόνο σύνταξη από το κράτος, την εθνική σύνταξη. Για τους υφιστάμενους συνταξιούχους, η εθνική σύνταξη ισούται με το άθροισμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν. Οι υφιστάμενοι συνταξιούχοι που δεν έχουν λάβει το εφάπαξ βοήθημα δεν θίγονται και θα το λάβουν σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα.

3) Καταργούνται οι κλάδοι κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών. Θεσπίζεται ο κλάδος ασφάλισης για τη λήψη εθνικής σύνταξης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι για τους κλάδους κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών μεταφέρονται στον κλάδο ασφάλισης.

4) Οι ασφαλιστικές εισφορές για ασφάλιση των ασφαλισμένων είναι ευθέως ανάλογες του ασφαλιστέου εισοδήματος (π.χ. συντελεστής 12%) ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος. Ως ασφαλιστέο εισόδημα λαμβάνεται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθούς και από επιχειρηματική δραστηριότητα. Καταργούνται οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές (0 εισφορές για 0 εισόδημα) και επαναπροσδιορίζονται οι μέγιστες εισφορές (π.χ. 500 ευρώ/μήνα). Όποιος ασφαλισμένος επιθυμεί να καταβάλλει μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές από τις επιβαλλόμενες θα έχει το δικαίωμα να το πράξει.

5) Οι συνταξιούχοι δεν θα μπορούν να εργαστούν ως μισθωτοί ή να ασκήσουν το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα που ασκούσαν πριν συνταξιοδοτηθούν. Επίσης δεν θα μπορούν να προσληφθούν ή διοριστούν στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ή να ασκήσουν έργο βάσει σύμβασης έργου. Οι συνταξιούχοι που απασχολούνται καταβάλλουν τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές με τους ασφαλισμένους. Ως ασφαλιστέο εισόδημα λαμβάνεται το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στους συνταξιούχους που απασχολούνται επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος ως κράτηση στη σύνταξη που λαμβάνουν (π.χ. 10% επί της σύνταξης). Μετά την διακοπή της απασχόλησής τους, μπορούν να αιτηθούν προσαύξηση στη σύνταξή τους, βάσει των εισφορών που πλήρωσαν μετά την συνταξιοδότησή τους. Με την διακοπή οποιασδήποτε απασχόλησης, διακόπτεται και η παρακράτηση του τέλους επιτηδεύματος.

6) Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται με την συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας. Η συνταξιοδότηση πριν την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας χαρακτηρίζεται ως πρόωρη. Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους υγείας.

7) Όσοι δεν έχουν ασφαλιστεί σε κανέναν κρατικό ασφαλιστικό φορέα, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ιδιωτικό φορέα για την ασφάλισή τους και να μην ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα λάβουν εθνική σύνταξη.

8) Όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, μπορούν να αιτηθούν να τους επιστραφούν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα λάβουν εθνική σύνταξη.

9) Θεσπίζεται η τυπική εθνική σύνταξη, η οποία αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που λαμβάνει ο ασφαλισμένος αν για 40 έτη πληρώνει τις μέγιστες εισφορές και συνταξιοδοτείται με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.

10) Το ΕΤΕΑΕΠ απορροφάται από τον ΕΦΚΑ. 


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1) Καταργούνται οι αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια), το τέλος επιτηδεύματος (επαναπροσδιορίστηκε ως κράτηση στους συνταξιούχους που απασχολούνται), η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.

2) Ο φόρος εισοδήματος είναι γραμμικά ανάλογος του φορολογητέου εισοδήματος (π.χ. 13%) ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος. Ο φορολογικός συντελεστής είναι ίσος με τον μέγιστο συντελεστή ΦΠΑ.

3) Εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα όλες οι δαπάνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα. 

4) Καταργούνται τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα. Το φορολογητέο εισόδημα ισούται με το άθροισμα των εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή μείον τις εκπιπτόμενες δαπάνες.

5) Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ και το ΤΑΚ.

6) Επαναπροσδιορίζονται τα τέλη κυκλοφορίας και επιβάλλονται ως ποσοστό στην ποσότητα του καυσίμου (ευρώ/λίτρο). Με αυτόν τον τρόπο όσο περισσότερο χρησιμοποιεί ο πολίτης το οδικό δίκτυο τόσο περισσότερο θα πληρώνει (φορολογείται δηλαδή η χρήση του οδικού δικτύου και όχι η ιδιοκτησία του οχήματος).

7) Θεσπίζεται περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων, ανάλογα με τους ρύπους που εξαπολύουν στην ατμόσφαιρα.

8) Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων διενεργείται υποχρεωτικά 1 φορά τον χρόνο. Στη διενέργεια αυτού θα καταγράφονται οι ρύποι και θα δηλώνονται σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης, μετά την συμπλήρωση 12 μηνών από τον τελευταίο έλεγχο. επιβάλλεται πρόστιμο 5 ευρώ/ημέρα.

9) Καταργείται το αφορολόγητο όριο για όλους.

10) Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το ζευγάρι θα λαμβάνει μείωση φορολογητέου εισοδήματος 2000 ευρώ/έτος.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1) Το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση καθορίζεται από τα ίδια τα ΑΕΙ, σύμφωνα με το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ (άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας). Κατά συνέπεια κάθε τμήμα ΑΕΙ θέτει τα δικά του κριτήρια για την εισαγωγή των φοιτητών στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που διοργανώνει (π.χ. εισαγωγικές εξετάσεις, βαθμός απολυτηρίου, προφορική συνέντευξη κλπ.). Ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε ΑΕΙ (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας του εκάστοτε προγράμματος. Στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου τα ΑΕΙ θα αποφασίζουν και τον αριθμό των φοιτητών που θα δεχθούν κάθε χρόνο σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

2) Θεσπίζεται πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας για τα ΑΕΙ που θα αρνηθούν να αυτοδιοικηθούν. Σε αυτόν θα ορίζεται εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα αυτών των ΑΕΙ με βάσει τον αριθμό απολυτηρίου λυκείου (ή ενδεχομένως με άλλον τρόπο).

3) Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων ορίζεται κάθε χρόνο ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών που θα χρηματοδοτηθούν από το κράτος. Αν το εκάστοτε τμήμα ΑΕΙ αποφασίσει να δεχθεί περισσότερους, τότε θα πρέπει να καλύψει την χρηματοδότηση των υπεραρίθμων φοιτητών με ιδίους πόρους. Ο αριθμός των φοιτητών κάθε χρόνο ανά πρόγραμμα σπουδών στα ΑΕΙ που θα αρνηθούν να αυτοδιοικηθούν, ισούται με τον μέγιστο αριθμό φοιτητών της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

4) Οι μετεγγραφές και οι κατατακτήριες εξετάσεις δεν αποτελούν αρμοδιότητα του κράτους, αλλά είναι αρμοδιότητα κάθε ΑΕΙ, στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου.

5) Οι τελειόφοιτοι μαθητές λυκείου και οι απόφοιτοι λυκείου, υποβάλλουν αίτηση σε κάθε τμήμα ΑΕΙ που τους ενδιαφέρει να εισαχθούν, σε ημερομηνίες που ορίζει κάθε τμήμα ξεχωριστά. Αυτήν την τακτική ακολουθεί σήμερα το ΕΑΠ. Αυτή η τακτική θα γενικευθεί σε όλα τα ΑΕΙ.

6) Για την φοίτηση των φοιτητών που έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών αποφασίζουν τα ίδια τα ΑΕΙ στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου, όχι το κράτος.

7) Η παρέμβαση του κράτους περιορίζεται στην εποπτεία, την αξιολόγηση και την χρηματοδότηση των ΑΕΙ.

8) Θεσπίζεται η χρηματοδότηση αριστείας στα ΑΕΙ. Πρόκειται για πρόσθετη από την τακτική κρατική χρηματοδότηση και δίνεται σε όσα ΑΕΙ επιδείξουν αριστεία, πρωτοπορία και καινοτομία.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Στα γυμνάσια και τα λύκεια το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 διδακτικές ώρες (δηλαδή 30 διδακτικές ώρες/εβδομάδα).

2. Κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια 40 λεπτών. Το διάλειμμα έχει διάρκεια 10 λεπτών.

3. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 09:00. Τα σχολεία ανοίγουν στις 08:00.

4. Παράλληλα με το μάθημα των θρησκευτικών, που στοχεύει στην διδασκαλία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, θεσπίζεται το μάθημα της θρησκειολογίας. Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά 1 από τα 2 μαθήματα. Οι μαθητές που είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί (και που δεν έχουν αρνηθεί την πίστη τους) επιλέγουν υποχρεωτικά το μάθημα των θρησκευτικών. Οι υπόλοιποι μαθητές επιλέγουν όποιο από τα 2 επιθυμούν.

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1. Επαναπροσδιορίζεται το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και απονέμεται στους πολίτες που δε μπορούν να εργαστούν λόγω υγείας. Ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας δίνεται και το αντίστοιχο μέρος του επιδόματος (π.χ. ένας άνθρωπος με 67% αναπηρία θα λάβει το 67% του πλήρους ΚΕΑ).

2. Καταργείται το επίδομα ανεργίας και θεσπίζεται το επίδομα απασχόλησης ανέργων. Οι άνεργοι που το λαμβάνουν παρέχουν έργο σε κάποια δημόσια υπηρεσία (π.χ. 200 ευρώ/μήνα για απασχόληση 8 ώρες/εβδομάδα).

 

 

 

ΥΓ: Κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση/διαφωνία/ένσταση δεκτή. Δεν είμαι αλάθητος.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 132 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 - 09:06
Σχόλια (4)

10%
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 - 01:01
Σχόλια (0)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

10%
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 - 21:55
Σχόλια (2)

Παιδιά επείγον
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 - 17:24
Σχόλια (1)

Πανελλήνιες 2020
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 - 16:48
Σχόλια (0)

Φιλολογία 10%
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 - 15:17
Σχόλια (3)

Βάσεις επαλ 2020
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 - 10:45
Σχόλια (0)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 10%
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 - 23:44
Σχόλια (3)

Κατατακτήριες ιατρικής Αθηνών
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 - 23:25
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
EDU4U LIVE /ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΠΤΥΧΙΑ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
Μηχανογραφιό Δελτίο ΕΠΑΛ και ΓΕΛ 2020
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
Θέματα Πανελλαδικών 2020 - Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020
Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Σελίδα 1 από 4514 (27080 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4512
4513
4514
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης