Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019
Επανέρχεται στη Έκθεση το παλαίο καθεστώς βαθμολόγησης 60 - 40 !

 Στα τέλη Μαΐου υπογράφτηκε Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης πλέον στα Φιλολογικά μαθήματα.

Μεταξύ των διατάξεών του όμως περιελάμβανε και μια διάταξη, με αναδρομική ισχύ μάλιστα, η οποία 2 εβδομάδες προ των Πανελλαδικών άλλαζε το τρόπο βαθμολογίας στην Έκθεση από 60 - 40 (γλώσσικό μέρος - παραγωγή λόγου αντίστοιχα) σε 50 -50.

Τώρα με νέα εγκύκλιό του, όπως είχαμε προβλέψει στο edu4u, το Υπουργείο επαναφέρει το 60 - 40 δηλώνοντας ... συγγνώμην λάθος!

Να υπενθυμίσουμε πως το θέμα είχε για πρώτη φορά δημοσιοποιηθεί μέσω του edu4u (διέλαθε της προσοχής όλων και το εντόπισε μαθήτρια) και στη συνέχεια πήρε έκταση αφού έγιναν παραστάσεις από όλη την Ελλάδα μέχρι και στο γραφείο του Υπουργού.

Δείτε την ανακοινωση του Υπουργείου

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


Στο ΦΕΚ 97/27−04−2012 (τ. Α’) που δημοσιεύθηκε το υπ’ αριθμ. 48/24−04−2012 Προεδρικό Διάταγμα «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α’ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» γίνεται η παρακάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 2774 β στήλη, στην περ. 2γ της παρ. 8 του άρ. 1 αντικαθίσταται
το εσφαλμένο:


«Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 25 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέρους
ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με 50 μονάδες.»


στο ορθό: «Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες.»
(Aπό το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

..................................................................

 

Διαβάστε το αντίστοιχο εδάφιο του ΠΔ

.............................................................

Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα στη Β΄
τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, στη Β΄ τάξη Εσπερινού
Γενικού Λυκείου, στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυ κείου,
στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη
Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δίνεται στους μαθητές σε
φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λο−
γοτεχνικού, άρθρου κ.τ.λ.) μιας έως δύο σελίδων από
βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το
σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά,
πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της
καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα.

Tο κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανό−
τητα των μαθητών και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με
θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές από τη
σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές καλούνται:


α) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου
αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με
την έκταση και το νόημα του κειμένου.


β) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγ−
χονται:
i. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του
κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που
θέτει, κ.τ.λ.)
ii. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση
και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογι−
στική, κ.τ.λ.)
iii. τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώ−
νυμα − αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων
με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων
κ.τ.λ.).
iv. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία
των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζο−
νται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς
στόχους του κειμένου.


γ) Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοι−
νωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν
κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές
απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση
της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση,
χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.


Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 25
μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέ−
ρους ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με
50 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων
λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου,
ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της
διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.»

 


how to cheat on husband click find an affair
how to catch a cheat dating for married men online
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
women who cheat on their husband how many women cheat on husbands women affair
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
dating for married click why do wife cheat
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
metformin metformin metformin
voltaren nedir charamin.com voltaren gel

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2879 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
 Κάτι μας είπες τώρα...
Υποβλήθηκε πριν από 1781 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Master στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 - 16:48
Σχόλια (0)

Βγηκε το μηχανογραφικο επαλ 20
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 - 16:07
Σχόλια (0)

Κατ εξαίρεση
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 - 15:29
Σχόλια (0)

10%
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 - 03:39
Σχόλια (0)

Νεο συστημα
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 - 21:48
Σχόλια (4)

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ!!
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 - 21:34
Σχόλια (5)

1 μια κατηγορία από αρ0% κι αθλητισμός
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 - 17:37
Σχόλια (5)

σχετικά με την κατ' εξαίρεση
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 - 17:29
Σχόλια (3)

Ικυ Έκο 2017-2018
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 - 17:09
Σχόλια (2)

10%
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 - 16:20
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
Πανελλαδικές: Στις αυλές των σχολείων ή σε μεγάλα γήπεδα-τύπου ΟΑΚΑ- οι εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
Και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει στην κατασκευή μασκών με 3D εκτύπωση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
Σ. Ζαχαράκη: Επεξεργαζόμαστε περικοπή της ύλης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Σοφία Ζαχαράκη: Το Πάσχα θα ξέρουμε τι θα γίνει με τα σχολεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Σελίδα 1 από 4405 (26425 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4403
4404
4405
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης