Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: Να καταργηθεί ο θεσμός της επάρκειας για τις ξένες γλώσσες

«Υπάρχει έντονη φημολογία, πως στο πλαίσιο της ανάθεσης και δεύτερου αντικειμένου σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και  ειδικοτήτων στη δημόσια εκπαίδευση συζητείται το ενδεχόμενο να ανατεθεί η διδασκαλία ξένης γλώσσας σε όσους εκπαιδευτικούς διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2», αναφέρει σε έγγραφό του,το προς την πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για τους «επαρκειούχους» Δρ. Ελένη Μανωλοπούλου- Σέργη, το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας.


«Είναι σαφές, ότι ούτε και αυτή η κατηγορία (εκπαιδευτικοί μεν, αλλά απλοί χρήστες, έστω και επιπέδου Γ2) πληρούν τα προαναφερθέντα  επιστημονικά κριτήρια, με τα οποία θα πρέπει η πολιτεία να αντιμετωπίζει το ξενόγλωσσο μάθημα» σημειώνει το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας και ζητά να  καταργηθεί ο θεσμός της επάρκειας για όσες γλώσσες διδάσκονται σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Ξένων Φιλολογιών και να διατηρηθεί για όσες δεν υπάρχουν οι κατάλληλα καταρτισμένοι επιστήμονες.

«Ενας απόφοιτος Λυκείου, έστω και με άριστη γνώση ξένης γλώσσας, δεν έχει τα επιστημονικά εχέγγυα να την διδάσκει, σε όποιο επίπεδο, ούτε βέβαια στη δημόσια, αλλά ούτε και στην ιδιωτική εκπαίδευση» τονίζει το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας.
 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κυρία Πρόεδρε,
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συζήτησε στη συνεδρίαση της 25.4.2012  το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 30328/Δ5.

Τα μέλη της Γ.Σ. αποφάνθηκαν κατηγορηματικά: ένας απόφοιτος λυκείου, έστω και με άριστη γνώση ξένης γλώσσας, δεν έχει τα επιστημονικά εχέγγυα να την διδάσκει, σε όποιο επίπεδο, ούτε βέβαια στη δημόσια, αλλά ούτε και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το ίδιο ισχύει για πτυχιούχους πανεπιστημίων της αλλοδαπής, εάν το αντικείμενο σπουδών δεν αφορά την Ξένη Γλώσσα και Φιλολογία.

Ουδείς καθίσταται ικανός να διδάσκει γλώσσα, με μόνο τεκμήριο ότι την κατέχει, ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η διδασκαλία μιας γλώσσας είναι μετάγγιση του όλου πολιτισμού των κοινωνιών που ομιλούν την γλώσσα αυτή.  Προκειμένου, όμως, να μεταβιβαστεί ο «κόσμος των ιδεών» των γλωσσικών αυτών κοινοτήτων, οι διδάσκοντες την γλώσσα αυτή πρέπει (πέρα από την παιδαγωγική κατάρτισή τους και την εμβάθυνση σε ζητήματα μεθοδικής/διδακτικής) να είναι γνώστες του όλου αυτού πολιτισμικού πλούτου. 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας, όπως όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας μας, ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών που εξασφαλίζει την ανωτέρω επιστημονική γνώση: διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, Γερμανική Γλωσσολογία, Ιστορία/Φιλοσοφία/Τέχνες των γερμανόφωνων χωρών, ενώ δίδεται έμφαση σε ζητήματα μεθοδικής/διδακτικής με προσφορά πλήθους μαθημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό μαθημάτων, την μεθοδολογία διδασκαλίας συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων ανάλογα την ηλικία των μαθητών (παιδιά/έφηβοι/ενήλικες) και ανάλογα τον σκοπό για τον οποίο οι διδασκόμενοι θέλουν να κάνουν χρήση της γλώσσας (σπουδές/εργασία/διαμονή/πρόσβαση σε λογοτεχνικά κείμενα ή/και επιστημονική βιβλιογραφία κλπ.).

Δεν είναι, συνεπώς, δυνατόν να υπάρξει σύγκριση προσόντων μεταξύ αποφοίτων του Τμήματός μας (όπως κάθε Τμήματος Ξένης Φιλολογίας) και ατόμου που κατέχει την γλώσσα.

Επί πλέον, ο θεσμός της «επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας» που θεσμοθετήθηκε από την Πολιτεία το 1940 ήταν τότε απαραίτητος, καθώς τότε δεν διέθετε η χώρα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να διδάσκονται ξένες γλώσσες (κυρίως αγγλικά και γαλλικά).

Η διατήρηση του θεσμού της επάρκειας δεν εξυπηρετεί πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά συνιστά επιχείρημα για μαθητές και γονείς, ότι αποκτώντας πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα εξασφαλίσουν εργασία στον χώρο των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Παράλληλα, τα εξεταστικά συστήματα προσελκύουν υποψήφιους για τις εξετάσεις αυτού του επιπέδου με βάση αυτήν ακριβώς την προσδοκία (για τον ΑΣΕΠ, όπως και για σπουδές στο εξωτερικό, αρκεί το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 «καλή γνώση»). Ενδεχομένως δε, η διατήρηση του θεσμού να ενδιαφέρει εκείνη την ιδιωτική αγορά εργασίας που προτάσσει το εργασιακό κόστος έναντι της ποιότητας, διότι οι ‘επαρκειούχοι’ έχουν χαμηλότερες απολαβές από τους πτυχιούχους, καθώς στερούνται πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.   

Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει έντονη φημολογία, πως στο πλαίσιο της ανάθεσης και δεύτερου αντικειμένου σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στη δημόσια εκπαίδευση συζητείται το ενδεχόμενο να ανατεθεί η διδασκαλία ξένης γλώσσας σε όσους εκπαιδευτικούς διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. Είναι σαφές, ότι ούτε και αυτή η κατηγορία (εκπαιδευτικοί μεν, αλλά απλοί χρήστες, έστω και επιπέδου Γ2) πληρούν τα προαναφερθέντα  επιστημονικά κριτήρια, με τα οποία θα πρέπει η πολιτεία να αντιμετωπίζει το ξενόγλωσσο μάθημα.
 
Με βάση τα ανωτέρω, η  Γ.Σ. του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διατυπώνει άλλη μια φορά το πάγιο αίτημα να καταργηθεί ο θεσμός της επάρκειας για όσες γλώσσες διδάσκονται σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Ξένων Φιλολογιών και να διατηρηθεί για όσες δεν υπάρχουν οι κατάλληλα καταρτισμένοι επιστήμονες.
Είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για παροχή περισσότερων πληροφοριών ως προς το θέμα αυτό.
 
 
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion open abortion pill online purchase
go link click
how to catch a cheat dating for married men online
generic mexico pharmacy viagra open link
why husband cheat click here cheat wife
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
website open why women cheat on men they love
pregnancy medications pregnancy problems termination pregnancy pill
how to cheat on wife women who cheat on their husband how to know if wife has cheated
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
abortion definition unbosqueparaelplanetatierra.com walk in abortion clinics
voltarene 100 voltarene 75 mg voltarene posologie
coupons for cialis printable lilly cialis coupon cialis coupons free
late term abortion clinics abortion laws by state national abortion federation
pharmacy discount code pharmacy discount discount rx pharmacy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3004 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Κοινωνική εργασία με το παλιό
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 - 12:02
Σχόλια (2)

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 - 08:34
Σχόλια (0)

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Βάσεων 2020.
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 - 08:03
Σχόλια (2)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ερώτηση
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 - 13:10
Σχόλια (1)

Χειμερινό εξαμηνο
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 - 11:54
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Βάσεων 2020.
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 - 10:41
Σχόλια (1)

Κτηνιατρική κατατακτήριες
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 - 09:09
Σχόλια (0)

Αναγνώριση πτυχίων University of people
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020 - 21:07
Σχόλια (3)

Πανελλήνιες ΕΠΑΛ με πτυχίο ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020 - 16:23
Σχόλια (0)

μεταπτυχιακο κ δευτερο πτυχιο
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020 - 16:07
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
Συμπληρωματική ανακοίνωση στην προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2020
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
ΕΑΠ: Μέσω διαδικτύου οι τελετές απονομής μεταπτυχιακών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
Το ΑΠΚΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί εξεταστικά κέντρα για τους φοιτητές στην Ελλάδα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές [ΦΕΚ]
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Σελίδα 1 από 4558 (27344 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4556
4557
4558
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης