Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Κοσμητεία Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ

Την έντονη διαφωνία της διατυπώνει η Κοσμηετεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την απόφαση  
για την ισοτιμία των διπλωμάτων των δραματικών σχολών με τα πτυχία του κλάδου ΠΕ 91.01 (Θεατρικών Σπουδών).

Εάν θεωρηθεί ότι οι απόφοιτοι δραματικών σχολών κατέχουν ισότιμο τίτλο σπουδών με τα παλαιά ΤΕΙ, επισημαίνει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής,  τότε οι ίδιοι δύνανται να εγγραφούν στους καταλόγους εκπαιδευτικών για διορισμό ή πρόσληψη αναπληρωτών και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής μας.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, υπερασπίζοντας τον δημόσιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, πρωτίστως δε τα δικαιώματα των αποφοίτων του ίδιου Τμήματος σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, ζητάει την ακύρωση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ Β' 3196/2-8-2018] Κ. Γαβρόγλου-Λ. Λινόιρδου.

Ήδη το τμήμα  Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ προσέφυγε   στο Συμβούλιο της Επικράτειας , ζητώντας να ακυρωθεί η  συγκεκριμένη απόφαση.

Η υπουργός Πολιτισμού

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή δήλωσε σχετικά “ το ΥΠΠΟΑ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία για τη χορήγηση ισοτιμίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ, η οποία επί του παρόντος είναι σε εξέλιξη.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) αποφαίνεται για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, που έχουν χορηγήσει οι Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που διέπονται από το ν. 1158/81 (Α ́ 127) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που έχουν εκδοθεί με εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003 (Α ́ 141), με τους τίτλους που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2. Στους τίτλους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1158/1981 (όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α ́ της παρούσας) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας, περιλαμβάνονται οι εξής:

α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (αποκλειστικά για αποφοίτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής),

β) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (για τα εξαιρετικά Ταλέντα της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981), εφόσον έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003,

γ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Καθηγητών Χορού (αποκλειστικά για απόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής)

δ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (αποκλειστικά για απόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής)

ε) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (για όσους δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου), εφόσον ο κάτοχός του έχει λάβει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής μετά την Εισαγωγή του στην Ανώτερη Σχολή και σε κάθε περίπτωση έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003.

3. Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ισοτιμία προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο:

α) Συμπληρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους.

γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α). Η θεώρηση του τίτλου μπορεί να έχει γίνει και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σύμφωνα με τις παλαιότερες ονομασίες του, ήτοι Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένας τίτλος σπουδών εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία θεώρησης του τίτλου από το ΥΠΠΟΑ. Οι τίτλοι σπουδών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος δεν απαιτούν θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Α..

δ) Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 69693/22-12-2016 (Β ́ 4485) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η διαδικασία που θα ακολουθεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τη χορήγηση της ισοτιμίας ρυθμίζεται ως εξής:

α) Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας. Ο φάκελος εξετάζεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι.), προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα του προσκομιζόμενου τίτλου, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών.

β) Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

γ) Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών, το οποίο αποφασίζει.

δ) Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση χορήγησης της εν λόγω ισοτιμίας, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει το ακόλουθο  πιστοποιητικό:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/stigmiotypo_2018-08-09_13.12.27_0.png https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/stigmiotypo_2018-08-09_13.12.33_0.png

Το ιστορικό

Με το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981) ορίστηκε ότι αρμόδιο όργανο για την ισοτιμία των ήδη απονεμηθέντων τίτλων από τις κρατικές και τις αναγνωρισμένες ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πριν την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, με τους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του, ήταν το Συμβούλιο Ισοτιμιών του ΚΑΤΕΕ Αθηνών. Επιπλέον, αρμόδιο για την χορήγηση ισοτιμίας στους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ήταν το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Ε5/3191/4.7.1990 (ΦΕΚ 466/Β/1990) κοινή υπουργική απόφαση.

Μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., το Ι.Τ.Ε. έπαψε να χορηγεί ισοτιμίες, καθώς, με το άρθρο 13 παρ. 25 του Ν 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003), δεν υφίστατο πλέον η δυνατότητα ισοτιμίας προς πτυχία Τ.Ε.Ι. διπλωμάτων Ανωτέρων Σχολών εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με το πέρασμα των ετών διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού, των ετών 1985-2003, δεν φρόντισε να υποβάλει εγκαίρως αίτηση στο Ι.Τ.Ε. για τη χορήγηση ισοτιμίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα προσδιορισμού κατηγορίας για εργαζόμενους στο δημόσιο και ένταξης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.
Το εν λόγω πρόβλημα ρυθμίστηκε νομοθετικά με το άρθρο 79 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20.7.2017), που όρισε ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1158/1981 έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003, θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τ.Ε.Ι.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/25.7.2018 (ΦΕΚ 3196/Β/2.8.2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, με την οποία προσδιορίστηκαν: α) οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης και οι Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του 1άρθρου 79 και β) οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ισοτιμίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, για την αναγνώριση της ισοτιμίας των σχετικών τίτλων σπουδών αποφαίνεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει την προσφυγή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Συμβούλιο της Επικράτειας για την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις «προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ν. 1158/1981 (Α΄ 127) όπως ισχύει» [ΦΕΚ Β' 3196/2-8-2018].

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ, που επιτρέπει στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) «να αποφαίνεται για την αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών που έχουν χορηγήσει οι Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που διέπονται από το ν. 1158/1981 (Α΄ 127) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που έχουν εκδοθεί με εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), με τους τίτλους που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», προσβάλλει το κύρος των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών και συνιστά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς η πλειονότητα των παραπάνω καλλιτεχνικών σχολών είναι ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τριετούς διάρκειας σπουδών.

Εάν θεωρηθεί ότι οι απόφοιτοι δραματικών σχολών κατέχουν ισότιμο τίτλο σπουδών με τα παλαιά ΤΕΙ, τότε οι ίδιοι δύνανται να εγγραφούν στους καταλόγους εκπαιδευτικών για διορισμό ή πρόσληψη αναπληρωτών και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής μας.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, υπερασπίζοντας τον δημόσιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, πρωτίστως δε τα δικαιώματα των αποφοίτων του ίδιου Τμήματος σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, ζητάει την ακύρωση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ Β' 3196/2-8-2018].

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/stigmiotypo_2020-07-04_8.43.34.png

 

Πηγή: esos.gr

 

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 34 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εκτίμηση 10%
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 17:00
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Νοσηλευτικη vs παιδαγωγικο
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 12:24
Σχόλια (1)

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 11:53
Σχόλια (0)

Εκτιμήσεις για παλιό
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 11:21
Σχόλια (2)

αστυνομια νεο
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 09:12
Σχόλια (3)

Νομική-Ψυχολογια
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 09:09
Σχόλια (1)

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Βάσεων Εισαγωγής 2020.
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 08:04
Σχόλια (0)

Βασεις 2020
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 00:49
Σχόλια (1)

Παλαιο συστημα Ιατρικη!!!
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020 - 17:46
Σχόλια (6)


Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
Πανελλήνιες 2020: Η πιο πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση των βάσεων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
1723 ικανοί και 2770 μη ικανοί για την εισαγωγή στις Πυροσβεστικές Σχολές (2020) - ΟΝΟΜΑΤΑ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
ΕΥΔΟΞΟΣ: Παράταση ανάρτησης φοιτητικών συγγραμμάτων (2020‐2021)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
Γερμανία: Έκλεισαν δύο σχολεία στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία λόγω Κορονοϊόυ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 4562 (27367 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4560
4561
4562
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης