Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
Σχολές - Τμήματα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Συμπληρωματική ανακοίνωση στην προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2020

Συμπληρωματική ανακοίνωση στην προκήρυξη εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2020

Συμπληρωματική ανακοίνωση στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2020.

Συμπληρωματικά της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης την κατανομή των θέσεων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας που θα καλυφθούν από τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 και εξετάστηκαν με το νέο ή το παλαιό σύστημα, ως ακολούθως:    

    

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ι. Από τις επτακόσιες τριάντα (730) θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων, που προκηρύχθηκαν με τη (2) σχετική, οι εξακόσιες τέσσερις (604) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης ημερήσιού Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). α. Ποσοστό 9,51% εξ αυτών, ήτοι πενήντα επτά (57) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης Ημερήσιού Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ). β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πεντακόσιες σαράντα επτά (547) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ" τάξης Ημερήσιού Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετείχαν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ τον ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

ΙΙ. Από τις εβδομήντα (70) θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών, που προκηρύχθηκαν με τη (2) σχετική, οι εξήντα μία (61) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης ημερήσιού Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). α. Ποσοστό 9,51% εξ αυτών, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερήσιού Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ). β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πενήντα πέντε (55) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερήσιού Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετείχαν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ τον ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα ζητήματα δεν αναφέρονται στην παρούσα, ισχύ έχούν τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχείο (2) προκήρυξη.

2. Η παρούσα να αποσταλεί, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α, στις Υπηρεσίες που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα αποδεκτών.

Πηγή: foititikanea.gr

 

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 48 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας