Τις προθεσμίες και τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν στις Πανελλήνιες 2021  για τους υποψηφίους της Γ’ Λυκείου.

Το νέο χρονοδιάγραμμα προκύπτει μέσα από τις αλλαγές έτσι όπως διαμορφώθηκαν από το νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, και ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα, μετά τη δημοσιοποίηση του νέου νόμου για τις αλλαγές σε Πανελλήνιες 2021, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και μηχανογραφικό 2021  σε ΦΕΚ.

Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος για τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2021

-Τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου αναμένεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει το εύρος των συντελεστών, εντός των οποίων θα κινηθούν τα Πανεπιστήμια για ορίσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Η απόφαση για τον ορισμό των συντελεστών θα ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας (για παράδειγμα αν η πολιτική ηγεσία ορίσει ένα εύρος μεταξύ 0,8 έως 1,1 του μέσου όρου που θα προκύψει από τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιο ποσοστό θα κινηθεί το κάθε τμήμα ή σχολή . Βάσει νόμου, το Υπουργείο Παιδείας δύναται μέχρι τις 31 Μαρτίου να ορίσει τους συντελεστές της ΕΒΕ.

Η Ε.Β.Ε. θα αφορά και τα ειδικά μαθήματα καθώς τις δοκιμασίες εφόσον είναι υποχρεωτικά για την είσοδο του υποψηφίου σε τμήμα ή σχολή της επιλογής του. Μέχρι την περσινή χρονιά, τα ειδικά μαθήματα και οι δοκιμασίες είχαν «κόφτη» τη βάση του 10, ενώ από φέτος δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές να χαμηλώσουν ή να ανεβάσουν τον πήχη εφόσον το επιθυμούν.

-Εντός δύο μηνών με τελική προθεσμία εντός του μηνός Μαΐου, τα Πανεπιστήμια θα πρέπει όπως έχει ήδη γράψει το ipaidia.gr να έχουν αποστείλει τις προτάσεις τους, βάσει των οποίων θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα αναφέρει ανά πανεπιστημιακό τμήμα, τον συντελεστή της βάσης εισαγωγής που έχει επιλέξει.


Για παράδειγμα: Αν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων είναι 11.110 μόρια και ένα πανεπιστημιακό τμήμα έχει επιλέξει ως συντελεστή το 0,8, η Ελάχιστη βάση εισαγωγής του ορίζεται αυτόματα στα 8.890 μόρια, αποκλείοντας οποιοδήποτε υποψήφιο έχει επιδόσεις χαμηλότερες από αυτό το όριο.

-Μέχρι τις 30 Απρίλη θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον αριθμό εισακτέων στα Α.Σ.Ε.Ι, τις Α.Σ.Σ.Υ., τη Σ.Σ.Α.Σ., τις Αστυνομικές Σχολές και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.

-Μέχρι τις 30 Μαΐου, ορίζει η νομοθεσία ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί και η Υπουργική Απόφαση για τον αριθμό εισακτέων στα Πανεπιστήμια, αν και τα προηγούμενα χρόνια, η ανακοίνωση γινόταν πολύ νωρίτερα από την τελική προθεσμία.

Τα επόμενα βήματα

«Κλειδί» για τα επόμενα χρονοδιαγράμματα είναι η απόφαση που θα ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τυχόν παράταση σχολικού έτους και μικρή μετάθεση της ημερομηνίας των Πανελληνίων 2021.

Μία μεγάλη αλλαγή από φέτος, η οποία θα μεταθέσει λίγες μέρες αργότερα την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου 2021, είναι ότι για να εκδοθεί ο κατάλογος με την ΕΒΕ του κάθε πανεπιστημιακού τμήματος, θα πρέπει πρώτα να έχουν εκδοθεί οι βαθμολογίες όχι μόνο στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και στα ειδικά μαθήματα όπως και στις δοκιμασίες. Στη συνέχεια, θα εκδοθεί ο κατάλογος με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα ή σχολή και οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.