Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Μαρτίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Πανελλήνιες 2021: Σπουδές στην επιστήμη της Δασολογίας
Πανελλαδικές 2021: Πλήρης οδηγός για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων που θέλουν να ακολουθήσουν προγράμματα σπουδών τα οποία γύρω από το πλαίσιο της Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Επιστημών Ξύλου

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι φέτος οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων που θέλουν να ακολουθήσουν Σπουδές γύρω από την Δασολογία, και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Αν και οι βάσεις εισαγωγής κινήθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2020, όπως φαίνεται παρακάτω, φέτος με την θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ, αυτό είναι πολύ πιθανόν να αλλάξει.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιστήμη της Δασολογίας ξεκίνησε από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων αναγκών σε ξύλο σαν πρώτη ύλη και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την εκτεταμένη καταστροφή των δασών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.

Πανεπιστημιακές σχολές που προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές στη Δασολογία υπάρχουν στο Καρπενήσι (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), στη Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ), στην Καρδίτσα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), στη Δράμα (ΔΙ.ΠΑ.Ε) καθώς και στην Ορεστιάδα (ΔΠΘ).

Οι φοιτητές των Σχολών αυτών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέσω ενός 5ετούς Προγράμματος Σπουδών που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι των Σχολών Δασολογίας εξειδικεύονται σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και ανάπτυξης των φυσικών οικοσυστημάτων και του πρασίνου για παραγωγή προϊόντων και παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών τόσο στον αγροτικό/ορεινό, όσο και στον περιαστικό και αστικό χώρο


Ενδεικτικά οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Δασικές Διαχειριστικές μελέτες
 • Παρακολούθηση οικοσυστημάτων
 • Συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών
 • Σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων
 • Αναπτυξιακές μελέτες ορεινών περιοχών
 • Μελέτες κόστους-ωφέλειας δασικών έργων και επενδύσεων
 • Δασικοί χάρτες / Δασικό Κτηματολόγιο
 • Μελέτες δασικής οδοποιίας
 • Μελέτες σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος

Επιπλέον οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών μπορούν να αποκτήσουν περεταίρω εξειδίκευση ακολουθώντας Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από τις ίδιες τις Σχολές.

Στην συνέχει ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των Σχολών που προαναφέρθηκαν:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Καρπενήσι)

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 2019 και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Βασικό στοιχείο για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αποτελεί το πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας που αποτελεί ένα φυσικό εργαστήρι ιδανικό για την εξάσκηση των φοιτητών στην πράξη αλλά και για την ερευνητική

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Τομείς:

 • Δασικής παραγωγής, διαχείρισης και προστασίας δασών και φυσικού περιβάλλοντος
 • Δασοτεχνικών - Υδρονομικών έργων και ανάπτυξης φυσικών πόρων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

H εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, όπως αυτή αναδύεται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, είναι από τις καλύτερες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς παρέχει επικαιροποιημένη πολυσχιδή και πολυεπίπεδη γνώση σε μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων.

Τα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον γίνονται όλο και πιο επίκαιρα και οι σπουδές στα αντικείμενα αυτά συνεχώς πιο συναρπαστικές. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με την υπερσυγκέντρωση ανθρώπων στις πόλεις, κάνει το φυσικό περιβάλλον πιο ευάλωτο και το επάγγελμα Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου πιο ενδιαφέρον.

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέντε (5) Τομείς που είναι οι παρακάτω:

 • Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
 • Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
 • Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
 • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης φυσικών πόρων
 • Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Επίσης στο Τμήμα ανήκει και το Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής και η Νησιδα Υπολογιστων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Καρδίτσα)

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε το 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019.

Οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 5 ετών που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων.

Το Τμήμα λειτουργεί με 2 κατευθύνσεις σπουδών, Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων, από το 7ο εξάμηνο και μετά.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Δράμα)

Το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος εδρεύει στη Δράμα και ανήκει στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το Τμήμα είναι ένα από τα πιο δυναμικά και παραγωγικά σε έργο τμήματα του Ιδρύματος με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστηριακό-ερευνητικό εξοπλισμό, στεγάζεται σε νέο ιδιόκτητο κτίριο καθαρού εμβαδού 4.500 τ.μ και βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

Το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, βασίζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών που συμπεριλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις της Δασικής Επιστήμης (breakthrough technologies) και δομείται πάνω στον συνδυασμό των γνωστικών πεδίων:

 1. Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας,
 2. Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής και
 3. Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ορεστιάδα)

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα ευελπιστεί στην εξέλιξη της Δασολογικής Επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ειδικότερα η παρουσία του Δ.Π.Θ., στον ακριτικό νομό Έβρου και στην πόλη της Ορεστιάδας του δίνει μία επιπρόσθετη σοβαρή αποστολή που είναι να αποτελέσει τον Πολιτιστικό Φάρο της ευρύτερης περιοχής με την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής και πνευματικής κίνησης.

Βάσεις 2020

Οι βάσεις των παραπάνω Σχολών όπως διαμορφώθηκαν με τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020:

  • Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι): ΓΠΑ - 625
  • Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη): ΑΠΘ - 8.775
  • Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα): Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 4.100
  • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα): ΔΙ.ΠΑ.Ε - 2.550
  • Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα): ΔΠΘ - 2.050

  Δείτε Εδώ όλες τις βάσεις του 2020

  Πηγή: alfavita.gr


  Σχόλια ( )
  Υποβλήθηκε πριν από 252 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
  Μεταγραφές και εστιες
  Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 - 13:11
  Σχόλια (0)

  ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ
  Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 - 19:27
  Σχόλια (1)

  Μεταγραφή νοσηλευτική Ηράκλειο
  Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 - 10:31
  Σχόλια (0)

  Ν+2 πως πάει.
  Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
  Σχόλια (8)

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
  Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
  Σχόλια (1)

  Μεταγραφή σοσ
  Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
  Σχόλια (2)

  Κατατακτήριες ΙΕΚ
  Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
  Σχόλια (9)

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
  Σχόλια (1)

  Δεύτερη φορά πανελλήνιες
  Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
  Σχόλια (2)

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
  Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
  Σχόλια (4)

  Σχολές με φυσική παρουσία

  Εκπαιδευτικά... και Άλλα
  Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
  Κεραμέως για νέα προγράμματα σπουδών: Αλλάζει το σχολείο και το πώς διδάσκεται το μάθημα
  Σχόλια (0)
  Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
  Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
  Κλείσιμο σχολείων – Πλεύρης: Τι απαντά στο ενδεχόμενο νέου λουκέτου
  Σχόλια (0)
  Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
  Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
  Κορωνοϊός: 10.673 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα σε παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών
  Σχόλια (0)
  Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
  Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
  Πανελλαδικές 2022: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
  Σχόλια (0)
  Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
  Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
  ΕΠΑΛ: Απολύεται ο καθηγητής που χτύπησε μαθήτρια μέσα στην τάξη
  Σχόλια (0)
  Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
  Σελίδα 1 από 5249 (31493 αντικείμενα)
  Προηγούμενο
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  5247
  5248
  5249
  Επόμενο
  edu4u.gr facebook page
  Καταχώρηση Δημοσίευσης