Η δεύτερη διάκριση ήταν το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Εκπαιδευτικές Virtual Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση» και αφορά τη δράση «Βιωματική μάθηση σε virtual κόσμους και αλληλεπίδραση με απτές οντότητες».

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πανελλήνιο διαγωνισμό «Education Leaders Awards 2021», για τις καινοτόμες δράσεις υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ανέπτυξε και εφάρμοσε στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, το χρυσό βραβείο της κατηγορίας «Online και Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως» αφορά τη δράση του Τμήματος «Μεταβάλλοντας την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συμμετοχή́, με το κοινωνικό́ ρομπότ Άλφα». Η βίαιη μετάβαση από́ τη διά ζώσης στην εξ αποστάσεως μάθηση, σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης λόγω των μέτρων περιορισμού́ της πανδημίας, αν και διεύρυνε τις δυνατότητες παρακολούθησης έθεσε κάποια εμπόδια στη συμμετοχή́ των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή́ διαδικασία.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ανθρωποειδές ρομπότ κοινωνικής αρωγής Άλφα λειτούργησε ως συν-διδάσκων σε εξ αποστάσεως on-Line προπτυχιακά́ μαθήματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, υποστηρίζοντας τους στόχους και τις προσπάθειες των διδασκόντων, ενισχύοντας το κοινωνικό́ πλαίσιο και την επικοινωνία των μελών της τάξης και συμβάλλοντας στη δημιουργία κίνητρων συμμετοχής.

Η εφαρμογή του ρομπότ κοινωνικής αρωγής Άλφα αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου εφαρμογών πληροφορικής και ρομποτικής στην εκπαίδευση και στην κοινωνία LIRES lab, υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή, Νικολάου Φαχαντίδη.

Η δεύτερη διάκριση ήταν το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Εκπαιδευτικές Virtual Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση» και αφορά τη δράση «Βιωματική μάθηση σε virtual κόσμους και αλληλεπίδραση με απτές οντότητες».

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής μετάβασης σε εξ αποστάσεως υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έντονα προβλήματα αντιμετώπισαν ιδιαίτερα οι βιωματικές δραστηριότητες, όπως είναι τα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής. Για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, από την ομάδα της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχεδιάστηκε ένα σύστημα το οποίο προσφέρει εικονικούς κόσμους για virtual επισκέψεις και εξερευνήσεις-διερευνήσεις, αλλά συνάμα επιτρέπει την άμεση δράση και αλληλεπίδραση με τα στοιχεία και το εικονικό τους περιεχόμενο.

Επιπλέον υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση βιωματικών σεναρίων εξ αποστάσεως, όπου ο μαθητής έχει τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης, την ελευθερία στην επιλογή των κινήσεων και των δράσεων των οντοτήτων του εικονικού κόσμου, καθώς και την σύνδεση/παρατήρηση/εργασία στον οικείο σε αυτόν περιβάλλοντα απτό κόσμο.

Πηγή: ipaideia.gr