Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Οι επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης σε εκπαιδευόμενους, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε και άσκησε πρωτοφανή πίεση στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίως και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής:

Αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση: Οι περιορισμοί προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και στην επικοινωνία και τη συνεργασία εντός των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Αυτοί οι περιορισμοί είχαν επιπτώσεις στους εκπαιδευόμενους, στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, τους ερευνητές και τους επικεφαλής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο μιας κοινότητας και ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη νεολαία.

Πολλοί νέοι άνθρωποι βιώνουν απομόνωση, άγχος και κατάθλιψη: Η μάθηση κατέστη σε πολλές περιπτώσεις δυσχερέστερη λόγω της έλλειψης στενής αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές, της λιγότερης έμφασης στη λεπτομέρεια κατά τη διδασκαλία, καθώς και λόγω των καθυστερήσεων. Η σωματική και συναισθηματική ευεξία διακυβεύτηκαν, καθώς τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν δομημένες δραστηριότητες ή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η κοινωνικοποιητική διάσταση της εκπαίδευσης έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και πολλοί νέοι άνθρωποι βιώνουν απομόνωση, άγχος και κατάθλιψη. Επιπλέον, οι νέοι από μειονεκτούντα περιβάλλοντα είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκτεθούν σε αγχωτικές καταστάσεις στο σπίτι.

Κινδύνεψαν να αποκλειστούν από τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση: Η πανδημία ανέδειξε τις προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε ό,τι αφορά τις μαθησιακές ευκαιρίες των παιδιών στο σπίτι. Ολόκληρες ομάδες εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, των μεταναστών και προσφύγων, των νέων με ειδικές ανάγκες και άλλων ατόμων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, κινδύνεψαν να αποκλειστούν από τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση. Πολλές οικογένειες και πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν είχαν τις ικανότητες, τους πόρους και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως· αυτό αποτέλεσε μείζον ζήτημα για εκείνους που σε κανονικές συνθήκες θα λάμβαναν στοχευμένη μαθησιακή υποστήριξη, επιδοτούμενα γεύματα ή πρόσβαση σε πλειάδα εξωσχολικών δραστηριοτήτων και καθοδήγηση.

Δεν είναι ακόμη σαφείς οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της διαταραχής: Εν ολίγοις, ενώ το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επηρέασε, σε κάποιον βαθμό, τη μαθησιακή πρόοδο όλων των εκπαιδευομένων, η στροφή στη μάθηση εξ αποστάσεως είχε δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο σε εκείνους που βρίσκονταν ήδη σε μειονεκτική θέση, αυξάνοντας την πιθανότητα εγκατάλειψης της εκπαίδευσης για τους εκπαιδευομένους που διέτρεχαν τέτοιον κίνδυνο. Μετά τη σταθερή μείωση του ποσοστού των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κατά τα προηγούμενα έτη, το 2020 αυτό το ποσοστό επανήλθε στο επίπεδο του 2017 (13,7%). Μια πρώτη αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων καταδεικνύει επίσης άνοδο του επιπέδου κοινωνικού αποκλεισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Οι νέοι και τα παιδιά εμφανίζονται να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνων που βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση. Δεν είναι ακόμη σαφείς οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της διαταραχής, όμως μπορεί να επηρεάσει τα μελλοντικά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και το επίπεδο απόκτησης δεξιοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πρωτοφανείς επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των νέων: Επιπλέον, η νόσος COVID-19 έχει πρωτοφανείς επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των νέων, που αποτελούσε ήδη αντικείμενο προβληματισμού και πριν από την πανδημία. Μετασχηματίζει με τρόπο συγκλονιστικό τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και προκαλεί αισθήματα έντονης ανησυχίας και φόβου. Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες επηρεάστηκαν σοβαρότατα από τη διαταραχή των οικογενειακών και των κοινωνικών δεσμών, η δε οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία έπληξε ιδιαίτερα τους νεαρούς Ευρωπαίους.

Ανισότητες μεταξύ των νεαρών Ευρωπαίων στην αγορά εργασίας: Η COVID-19 έχει επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των νεαρών Ευρωπαίων στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο εργαζόμενο πληθυσμό. Παρότι το 2020 τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν για όλες τις ηλικιακές ομάδες, η αύξηση ήταν εντονότερη στους νέους. Από τη σύγκριση των ποσοστών της ανεργίας των νέων το 2019 και το 2020 προκύπτει ότι η πτωτική τάση στο διάστημα μεταξύ των ετών 2013-2019 αντιστράφηκε το 2020 για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Επλήγησαν οι νεαροί Ευρωπαίοι:  Οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση ήταν εκείνοι στους οποίους απασχολούνται οι περισσότεροι νεαροί Ευρωπαίοι (δηλαδή λιανεμπόριο, φιλοξενία, εστίαση). Οι νεαρές γυναίκες, ειδικότερα, είναι πιθανότερο να πληγούν επειδή τα ποσοστά απασχόλησής τους σε αυτούς τους τομείς είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τους νεαρούς άνδρες. Τα άτομα με σταθερές θέσεις εργασίας όπου υπάρχει δυνατότητα τηλεργασίας επλήγησαν σε μικρότερο βαθμό από την ανεργία σε σύγκριση με τα άτομα με επισφαλείς συμβάσεις απασχόλησης, ειδικά σε τομείς στους οποίους δεν είναι δυνατή η τηλεργασία.

Επίσης σύμφωνα με την έκθεση:

Ο ρόλος της δημοκρατίας: Η πανδημία ανέδειξε  τη σημασία του αναστοχασμού σχετικά με τον ρόλο της δημοκρατίας στην κοινωνία και τόνισε τον θεμελιώδη ρόλο της αγωγής του πολίτη, του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παραπληροφόρηση και των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους με σκοπό την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής και στράτευσης των νέων.

Κατάρτιση εκπαιδευτικών και εργαζομένων: Η μαζική στροφή προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους ανέδειξε την ανάγκη για ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων, κατάρτιση εκπαιδευτικών και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, νέες παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και αυξημένη ψηφιακή ετοιμότητα, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη θεμελιώδη σημασία των διά ζώσης δραστηριοτήτων για ορισμένες κατηγορίες νέων.

Προγράμματα Erasmus+: Τα προγράμματα Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ της περιόδου 2021-2027 είναι κατάλληλα για να ανταποκριθούν στον απαραίτητο ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα προγράμματα θα είναι περισσότερο συμπεριληπτικά και θα ενθαρρύνουν τις θετικές αλλαγές ώστε να καταστήσουν τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού πιο ανθεκτικούς στις αλλαγές, σε αυστηρή εναρμόνιση με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και με εκείνες του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 996 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Αύριο η τελευταία ημέρα για την υποβολή Μηχανογραφικού
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Τροποποίηση πινάκων ΑΣΕΠ: Αλλαγές στο παρά πέντε για εκπαιδευτικούς
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 6288 (37727 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6286
6287
6288
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης