Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Φυτώριο Ιδεών: Ενίσχυση Φοιτητών Κρήτης για Καινοτόμες Ιδέες

Στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας προκηρύσσεται η δράση «Φυτώριο Ιδεών».

Η δράση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες των παραπάνω Ιδρυμάτων, οι οποίες καλούνται να υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα που θα μπορούσε να εξελιχθεί, με την κατάλληλη βοήθεια, σε ένα πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία.


Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν στη διάθεσή τους το ποσό των 2.300€ για την κάλυψη τυχόν δαπανών που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου (μικροεξοπλισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.) ή τυχόν μετακινήσεις ή έξοδα προώθησης των πρωτοτύπων, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και η υλικοτεχνική υποδομή του κάθε Ιδρύματος.  

Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://ibo.crete.gov.gr/apply/ έως τις 10/11/2021. Θα επιλεγούν 16 συνολικά προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 – Αύγουστος 2022.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω (μέσα από τον παρόν άρθρο): τον Οδηγό Συμμετοχής, την Υποβολή Πρότασης στη δράση ” Φυτώριο Ιδεών” και την Διαδικασία Αξιολόγησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΕΛΜΕΠΑ επικοινωνήστε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης για το ΕΛΜΕΠΑ, κ. Μάρκο Κουργιαντάκη, τηλ. 2810379677, email: mkourg@hmu.gr

Τι είναι το Φυτώριο Ιδεών

Το Φυτώριο Ιδεών αποτελεί δράση του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση του Φυτωρίου Ιδεών απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχουν και άλλα μέλη των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν είτε στελέχη εταιρειών της Κρήτης, εφόσον τα πρωτότυπα αποτελούν κοινές ερευνητικές προσπάθειες Ιδρυμάτων-επιχειρήσεων, είτε Καθηγητές ή λοιπό ερευνητικό προσωπικό, εφόσον τα πρωτότυπα αναπτύσσονται σε κάποιο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό εργαστήριο.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Φυτώριο Ιδεών μπορεί να αποτελούνται από φοιτητές ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οδηγός Συμμετοχής

Φυτώριο Ιδεών

«Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πληροφορίες για το Φυτώριο Ιδεών

Το Φυτώριο Ιδεών αποτελεί δράση του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση του Φυτωρίου Ιδεών απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχουν και άλλα μέλη των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν είτε στελέχη εταιρειών της Κρήτης, εφόσον τα πρωτότυπα αποτελούν κοινές ερευνητικές προσπάθειες Ιδρυμάτων-επιχειρήσεων, είτε Καθηγητές ή λοιπό ερευνητικό προσωπικό, εφόσον τα πρωτότυπα αναπτύσσονται σε κάποιο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό εργαστήριο.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Φυτώριο Ιδεών μπορεί να αποτελούνται από φοιτητές ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση του Φυτωρίου Ιδεών θα πρέπει:

 • Να έχουν μια καινοτόμο ιδέα για ένα προϊόν ή υπηρεσία
 • Να έχουν ερευνήσει την αγορά, έχοντας προσδιορίσει την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται το νέο αυτό προϊόν/υπηρεσία
 • Να έχουν ερευνήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τον ανταγωνισμό, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης της ιδέας
 • Να έχουν έρθει προαιρετικά σε συνεννόηση με κάποιον Καθηγητή του ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιδρύματος, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του καθοδηγητή στην υλοποίηση του πρωτοτύπου, εφόσον η ιδέα προέρχεται από κάποια σχετική συνεργασία.
 • Να έχουν έρθει προαιρετικά σε συνεννόηση με ένα ή περισσότερα εργαστήρια του Ιδρύματός τους, εφόσον η ιδέα απαιτεί την χρήση σχετική υλικοτεχνικής υποδομής. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του κάθε εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου μπορεί να ασκεί παράλληλα και το ρόλο του καθοδηγητή, χωρίς αυτό να θεωρείται απαραίτητο.
 • Τέλος, να υποβάλουν μια πλήρη και ελκυστική πρόταση, στην οποία θα τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία, οι προοπτικές, η μεθοδολογία υλοποίησης και η βιωσιμότητα της ιδέας, καθώς και η δέσμευση για την υλοποίησή της στα πλαίσια της δράσης, με τη σύμφωνη γνώμη συνεργαζόμενων καθηγητών.
 • Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι ανεξάρτητες, χωρίς την υποστήριξη καθηγητών ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιδρύματος, δύναται να κατατεθούν από φοιτητές, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι η ομάδα υλοποίησης δεν θα κάνει χρήση οποιονδήποτε οργάνων, εγκαταστάσεων ή λοιπού εξοπλισμού ιδρύματος και ότι αναλαμβάνει μόνη της την πλήρη υλοποίηση του πρωτοτύπου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεκμηρίωση εφικτότητας του έργου, αλλά και της τεχνικής επάρκειας των φοιτητών.

Οι φοιτητές ή οι ερευνητικές ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν σχεδιάσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης, να έχουν καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους ενεργειών, να έχουν προϋπολογίσει το κόστος υλοποίησης του έργου και να έχουν συζητήσει για την κατανομή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ των μελών της ομάδας έργου (φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών και λοιπών μελών), βάσει του οποίου θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό, εφόσον επιλεγεί η πρόταση για υλοποίηση.

Χρονοδιάγραμμα και επιλεξιμότητα δαπανών

Ο χρόνος υλοποίησης της δράσης είναι 9 μήνες: Δεκέμβριος 2021 έως Αύγουστος 2022.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών μικροεξοπλισμού, αναλωσίμων, κ.λπ. Κατά περίπτωση, ενδέχεται επιπλέον να διατεθεί ένα ποσό για τη μετακίνηση των μελών της ομάδας με σκοπό την εκτέλεση πειραμάτων, την προώθηση του πρωτοτύπου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας κ.λπ. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά ομάδα ανέρχεται σε 2.300€ και η προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 31-1-2022.

Υποχρεώσεις της ομάδας υλοποίησης

Κατά την περίοδο ανάπτυξης του πρωτοτύπου, η ομάδα υλοποίησης πρέπει να ακολουθεί τα βήματα υλοποίησης της πρότασης του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες προμήθειας, ενώ θα πρέπει να συμμετέχει (όλα τα μέλη της ομάδας ή τουλάχιστον ο επικεφαλής εκπρόσωπος της ομάδας) στις τακτικές συναντήσεις του Φυτωρίου Ιδεών.

Στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης του πρωτοτύπου, οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν μια έκθεση πεπραγμένων. Επίσης, προγραμματίζονται στο τέλος της δράσης (Σεπτέμβριος 2022) εκθέσεις με την παρουσίαση των πρωτοτύπων που θα αναπτυχθούν.

Για τις προτάσεις που θα επιλεγούν, θα υπογραφούν συμβάσεις υλοποίησης έργου ανάμεσα στις ομάδες, τους Διευθυντές των Εργαστηρίων που ενδέχεται να συνεργαστούν, τους Καθηγητές που ενδέχεται να καθοδηγήσουν την ομάδα και τον εκπρόσωπο του ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιδρύματος. Στις συμβάσεις θα γίνεται αναφορά στο Συμφωνητικό Υλοποίησης του έργου, αλλά και στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμερισμού των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που υπογράφουν μόνο τα μέλη της ομάδας υλοποίησης του πρωτοτύπου.

Υποβολή αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 10η Νοεμβρίου 2021. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://ibo.crete.gov.gr/apply/

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να λαμβάνετε επικοινωνώντας με τους:

 1. Παντελής Σωτηρέλης, τηλ. 6978733012, email psotirelis@isc.tuc.gr για το Πολυτεχνείο Κρήτης
 2. Άννα Δοξαστάκη, τηλ. 2810393157, email doxastaki@uoc.gr για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
 3. Μάρκος Κουργιαντάκης, τηλ. 2810379677, email mkourg@hmu.gr';document.getElementById('cloakf79eef3eef0f6490dc8c16158d4667d4').innerHTML += ''+addy_textf79eef3eef0f6490dc8c16158d4667d4+'<\/a>'; για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 4. Γιώργος Παπαμιχαήλ, τηλ. 2810391904, email george@stepc.gr';document.getElementById('cloak205bbf0339a00bfe333bc00368413b82').innerHTML += ''+addy_text205bbf0339a00bfe333bc00368413b82+'<\/a>'; για το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας

Σημαντικές ημερομηνίες

20 Οκτωβρίου 2021  Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος 20 Οκτωβρίου – 10 Νοεμβρίου 2021  Υποβολή προτάσεων

11-30 Νοεμβρίου 2021  Αξιολόγηση προτάσεων και ανακοίνωση

αποτελεσμάτων

1 Δεκεμβρίου 2021  Έναρξη υλοποίησης δράσης

31 Ιανουαρίου 2022  Λήξη προμήθειας εξοπλισμού

31 Αυγούστου 2022  Λήξη προθεσμίας κατασκευής πρωτοτύπων

Σεπτέμβριος 2022  Έκθεση πεπραγμένων, έκδοση φυλλαδίου και εκθέσεις για την παρουσίαση των πρωτοτύπων

Παράλληλες δράσεις

Κατά την διάρκεια του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης » θα υλοποιηθούν και οι παρακάτω δράσεις:

 • Ανάπτυξη μητρώου μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
 • Διοργάνωση διαλέξεων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας για το επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κοινό της Κρήτης.
 • Διοργάνωση μαραθώνιου καινοτομίας (hackathon) με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης.

Προσωπικά δεδομένα

Η συλλογή όλων των δεδομένων των συμμετεχόντων στο έργο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό, εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Υποβολή Πρότασης

Πατήστε εδώ για την Υποβολή Πρότασης στη δράση "Φυτώριο Ιδεών"

Αξιολόγηση

Επιτροπή Αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεί η 7μελής Συντονιστική Ομάδα του έργου, η οποία μπορεί να συνεργάζεται με άλλους εκπροσώπους που θα υποδειχθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό αποτελεί απόφαση της ίδιας της Συντονιστικής Επιτροπής (συνεδρίαση 01-10-2021).

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογήσουν το σύνολο των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Διαστάσεις Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Σύλληψη Ιδέας

1. Πρωτοτυπία ιδέας

2. Σαφώς καθορισμένη ιδέα

3. Προοπτική για περαιτέρω διερεύνηση

Υλοποίηση

4. Μεθοδολογία υλοποίησης

5. Προϋπολογισμός σωστά τεκμηριωμένος

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

7. Πιθανότητα επιτυχούς ανάπτυξης εντός εννέα μηνών

Πιθανότητα Προώθησης στην Αγορά

8. Επίπεδο ωριμότητας

9. Σχέση ιδέας με ανάγκες αγοράς

10. Μελλοντική πιθανή βιωσιμότητα της ιδέας

Ανθρώπινοι Πόροι

11. Σύνθεση/Δέσμευση ομάδας υλοποίησης

12. Επιχειρηματικό προφίλ επικεφαλής ομάδας

13. Συμβατότητα με τα αντικείμενα του Ιδρύματος

--

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να γίνονται δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη ή/και υβριδικά. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν να συνεδριάσουν μετά το τέλος της κατάθεσης των προτάσεων με σκοπό να συντονίσουν τις ενέργειές τους κατά την ημέρα της αξιολόγησης.

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου από τον κάθε αξιολογητή γίνεται από το 1-10. Οπότε, η τελική βαθμολογία κάθε πρότασης θα προκύπτει ως άθροισμα των 7 βαθμολογιών, συνεπώς η μέγιστη

 

Πηγή: foititikanea.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 34 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Μετςγγραφη προβλεψη
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 - 22:15
Σχόλια (1)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Έλληνες κάτοχοι διδακτορικού που ζουν στο εξωτερικό σχεδιάζουν να επιστρέψουν
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Τι θα συνέβαινε αν μια μέρα ξυπνούσαμε χωρίς Ιντερνετ; Τι λένε ερευνητές του ΑΠΘ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021-2022
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Σχολεία: Ανησυχία για τις εκδρομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Σελίδα 1 από 5239 (31431 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5237
5238
5239
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης