Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 29 Μαΐου 2012
Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024
Οδηγός επιτυχίας για τα μαθήματα που εξετάζονται αύριο

Οι …παγίδες και οι δυσκολίες. Η …προϊστορία και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας είναι και «κλειδί» για την επιτυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολη υπόθεση  η υψηλή βαθμολογία. Τα ποσοστά αριστούχων τις περισσότερες χρονιές είναι κάτω από το16 %, και τα ποσοστά αποτυχίας πάνω από το 50%. Ωστόσο, το 2010 ποσοστό των αριστούχων ξεπερνά για πρώτη φορά  το 20%, ενώ το ποσοστό αποτυχίας ανέρχεται σε 46,65% . Πέρυσι, το 2011 το ποσοστό αριστούχων έπεσε κάτω από το 18% και το ποσοστό κάτω από τη βάση ήταν 43,38% Γενικότερα τα ποσοστά αποτυχίας σταθερά τα προηγούμενα  χρόνια κυμαίνονταν  πάνω από το 46%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους κάθε χρόνο μένουν στο … υπόγειο της βαθμολογίας (0 – 9,9).Το υψηλότερο 60,27% καταγράφεται το 2006. Λιγότεροι από 1 στους 3 υποψηφίους ξεπερνούν το όριο του 15.

 

ΤΑ «ΔΙΣΕΚΤΑ» ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΑΦΕΣ» ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

2008: - Τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα και περισσότερα σε σύγκριση με το 2007. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, αλλά σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος. Στην ομάδα Α, στο θέμα Α.1.1., οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην αντιστοίχηση γεγονότων με χρονολογίες δεν εξυπηρετεί την ιστορική μάθηση».

 

2009: -Δύσκολα θέματα και ενστάσεις ως προς τη σαφήνεια του Β2 θέματος. «Ο κριτικός σχολιασμός έχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και δεν εναρμονίζεται επαρκώς με τις ιστορικές πληροφορίες που παρατίθενται στην αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου», προσθέτει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.)

 

2011: -Το Α δ είχε τεθεί και πέρυσι ως ερώτηση ανάπτυξης. Χαμένοι όσοι υποψήφιοι απορρίπτουν και δε διαβάζουν τα τμήματα της ύλης που «μπαίνουν» την προηγούμενη χρονιά.

  

ΠΩΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ

Η Ιστορία εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

 

α. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κλπ.) και η κατανόησή τους.

 

β. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη  διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κ.λπ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

 

 Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ

 

1. Οι μεγαλύτερες αδυναμίες εντοπίζονται σε θέματα της ομάδας Β’, τα οποία απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα.

 

2. Πολλοί υποψήφιοι δεν περιορίζουν αυστηρά τις απαντήσεις τους σε όσα ζητεί η ερώτηση, αλλά επεκτείνονται σε γενικόλογο συνολικό σχολιασμό.

 

3. Παρατηρούνται λάθη στην απόδοση ορισμών και εξήγηση ιστορικών όρων στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

 

4. Ανακρίβειες και λάθη σε ερωτήσεις για ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα, χρονολογίες και φαινόμενα.

 

5. Λάθη απροσεξίας ή βιασύνης ακόμα και σε εύκολες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου.

 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ «ΑΡΙΣΤΑ»

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συνολική γνώση των ιστορικών γεγονότων και πάνω από όλα η κρίση, η αφαίρεση και η σύνθεση για την απάντηση των ερωτήσεων, ιδιαίτερα της Β΄ ομάδας που βαθμολογούνται με 50 μόρια.

 

2. Αφού διαβάσουν προσεκτικά το κεφάλαιο να κάνουν ένα σχεδιάγραμμα που να περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία, όπως τόπο και χρόνο, δρώντα πρόσωπα και απαραιτήτως αίτια και παράγοντες που οδήγησαν στο γεγονός.

 

3.Να συνδέσουν τα αίτια με τα αποτελέσματα και τη σημασία τους. Έτσι θα μπορούν να απαντήσουν στο πώς και το γιατί.

 

4.Στην ανάγνωση και ανάλυση παραθεμάτων και πινάκων χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί όσο βοηθητικά είναι α κείμενα τόσο επικίνδυνο είναι να παρασύρουν το μαθητή σε μια άνευ κρίσης αναπαραγωγή του κειμένου. Για να απαντήσει σωστά ο μαθητής στην ερώτηση «με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε…» πρέπει;

 

α. να ξέρει πολύ καλά τη θεωρία (γεγονότα) των διδαγμένων κεφαλαίων

 

β. να ξεχωρίσει μέσα από το παράθεμα τα στοιχεία που φωτίζουν το γεγονός και να τα αναφέρει

 

γ. αφού διαβάσει προσεκτικά, να επισημάνει στοιχεία που υπαινίσσεται ο συγγραφέας και που με την πρώτη ματιά είναι κρυμμένα, όμως ζητούνται από την ερώτηση και είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά κεφάλαια του βιβλίου.

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας της Θετικής κατεύθυνσης και μάθημα – «κλειδί» για να ανοίξουν οι Πύλες των ιατρικών και άλλων περιζήτητων τμημάτων του 3ου επιστημονικού πεδίου. Μέχρι το 2010 παρουσιαζόταν συνωστισμός  αριστούχων  στο συγκεκριμένο μάθημα με το ποσοστό να προσεγγίζει το 43,43 %. Από πέρυσι τα πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο..

 

ΤΑ «ΔΙΣΕΚΤΑ» ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΑΦΕΣ» ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

2011:-Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.) Τα θέματα ήταν σαφή και είχαν έντονη διαβάθμιση δυσκολίας. Τα θέματα, τα οποία απαιτούσαν κριτική προσέγγιση ήταν σαφώς περισσότερα από αυτά των προηγούμενων χρόνων. Δεν αρκεί μόνο η σκληρή και στείρα απομνημόνευση  επισημαίνουν πολλοί διδάσκοντες. Εκτιμούν ότι το τέταρτο θέμα και ιδιαίτερα  το Δ5 κάνει τη διαφορά σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές.

 

-Επιπρόσθετα, η έκταση των ζητούμενων απαντήσεων ήταν πολύ μεγάλη.

 

2006: -«Γονιδιακή… γκάφα». Επιστημονικά λανθασμένη διατύπωση του τελευταίου ερωτήματος του 4ου θέματος. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων «επελέγησαν και θέματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τους μαθητές σε διλήμματα καθώς επιδέχονται διαφορετικές προσεγγίσεις».

 

2008: -Τ ο 4ο θέμα είναι εκφραστικά και επιστημονικά λανθασμένο. Η φράση «ο αριθμός των κωδικονίων να παραμένει σταθερός» αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου και ίσως προκάλεσε μεγάλη… ζημιά ακόμα ή και κυρίως σε ορισμένους «άριστα» προετοιμασμένους υποψηφίους στερώντας τους τουλάχιστον 8 μονάδες.

 

-Οι όροι «ισοεπικρατή», «υποτελούς» στο θέμα 1ο, 2, α, β δεν είναι από το σχολικό, αλλά από παλαιότερα βιβλία. Επιπλέον στο θέμα 3ο, 3 η φράση «πώς λειτουργεί αυτό» είναι ασαφής και προκαλεί δυσκολίες.

 

2009: -Τα δυσκολότερα της 5ετίας. «Αρκετά από αυτά απαιτούσαν την κριτική σκέψη, αλλά και την συνδυαστική ικανότητα των εξεταζομένων» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ)

 

- Για το τρίτο θέμα τονίζει την ανάγκη «να αξιολογηθούν ισότιμα οι διαφορετικοί τρόποι επίλυσης εφόσον είναι επαρκείς οι αιτιολογήσεις».

 

ΠΩΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ

 

Στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας, Κατευθύνσεων και Επιλογής δίνονται στους μαθητές τέσσερα (4) θέματα που έχουν ως εξής:

 

~ Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από τον μαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

 

~ Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κτλ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

~ Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Πώς εξετάζεται: Τα θέματα χωρίζονται σε δύο ομάδες ερωτήσεων, τα οποία βαθμολογούνται ισομερώς. Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων έχει στόχο να ελέγξει εάν οι μαθητές έχουν κατανοήσει το γνωστικό αντικείμενο και μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή τρεις ερωτήσεις. Βαθμολόγηση, συνολικά, 50 μονάδες. Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων έχει στόχο να ελέγξει την ικανότητα των υποψηφίων να εφαρμόζουν στην πράξη όσα έχουν κατανοήσει στη θεωρία. Μπορεί να τεθούν δύο έως τρεις ερωτήσεις. Βαθμολόγηση 50 μονάδες.

 

Η αφομοίωση της ύλης: Οι υποψήφιοι οφείλουν:

 

Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις απαντήσεις των ορισμών εννοιών με βάση το βιβλίο.

 

Να διαχωρίζουν συναφείς έννοιες και να προσέχουν τις μονάδες μέτρησης κάθε έννοιας.

 

Να χρησιμοποιούν παραδείγματα, όπου απαιτείται.

 

Να μαθαίνουν τους τύπους και να διαβάζουν τις αντίστοιχες ασκήσεις του βιβλίου, στις οποίες φαίνεται η εφαρμογή τους.

 

Να μαθαίνουν να περιγράφουν τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, τους στόχους τους, τους σκοπούς τους, τη χρησιμότητά τους.

 

Να δίνουν έμφαση στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα των φαινομένων που παρουσιάζονται.

 

Να μπορούν να αναλύουν, χωρίς να μπερδεύουν τα στάδια όλων των διαδικασιών που περιγράφονται.

 

Να μην ξεχνούν τα ιστορικά στοιχεία, όπου απαιτείται (Β' κεφάλαιο).

 

 

Πηγή: Γιώργος Καββαδίας, φιλόλογος - ερευνητής, gkavadias.blogspot.com

 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
redirect read here open
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
open types of women who cheat cheat on wife
website abortion clinic chicago how abortion pill works
dating for married click why do wife cheat
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
discount pharmacy online click viagra coupons printable
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
coupons for cialis printable lilly cialis coupon cialis coupons free

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4346 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Από σήμερα οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικών: Ως εδώ με τις σχολικές εκδρομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Σημαντικές συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Σχολεία - Πρωτοφανές: Παραιτήσεις απίστευτου αριθμού στελεχών εκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Σελίδα 1 από 6194 (37163 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6192
6193
6194
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης