Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Μη νόμιμη η έκδοση προκήρυξης θέσης καθηγητή ΑΕΙ μετά από δύο προηγηθείσες αρνητικές κρίσεις
 Δεν είναι νόμιμη η έκδοση προκήρυξης μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας ύστερα από αίτηση για εξέλιξη αναπληρωτή καθηγητή, μετά από δύο προηγηθείσες αρνητικές κρίσεις του για εξέλιξη και η προώθησή της στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική πίστωση και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε, ομόφωνα, το Ε΄τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,η οποία έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Παιδείας, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα Πρύτανη Πανεπιστημίου:

"Εάν είναι νόμιμη η έκδοση προκήρυξης μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας ύστερα από αίτηση για εξέλιξη αναπληρωτή καθηγητή, μετά από δύο προηγηθείσες αρνητικές κρίσεις του για εξέλιξη και η προώθησή της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική πίστωση και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης".

Ιστορικό

Ο ... διορίστηκε σε μόνιμη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής  το έτος 2011 .

Το έτος 2014 με  αίτησή του ζήτησε την εξέλιξή του σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας . 

Η ειδική επταμελής επιτροπή (συν. 2017), αποφάσισε τη μη εξέλιξή του στην επόμενη βαθμίδα.

Κατόπιν προσφυγής του ενδιαφερομένου, ο τ. Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το υπ’ αριθ. ... έγγραφό του, ανέπεμψε στο Πανεπιστήμιο  το φάκελο της αρνητικής κρίσης λόγω τυπικών παρατυπιών. 

Σε συμμόρφωση προς το ως άνω έγγραφο, η διαδικασία επαναλήφθηκε και η ειδική επταμελής επιτροπή (συν.  2018) αποφάσισε εκ νέου τη μη εξέλιξή του στην επόμενη βαθμίδα.

Εν συνεχεία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής (συν.  2019), λαμβάνοντας υπόψη την  νέα αίτηση για εξέλιξη του κ....., προκήρυξε την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής   με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία - Ταξιδιωτική και Διεθνής Ιατρική» . Το οικείο εκλεκτορικό σώμα σε κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής (συν.  2021), αποφάσισε εκ νέου τη μη εξέλιξή του στην ως άνω θέση. 

Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε  πρυτανική πράξη περί αρνητικής κρίσης για εξέλιξη του εν λόγω μέλους ΔΕΠ.

Με το υπ’ αριθ. ...2022 έγγραφό της, η Ιατρική Σχολή έχει διαβιβάσει στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου, εισήγηση της Συνέλευσης της Σχολής (συν.  2022) για την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, μετά από νέα αίτηση για εξέλιξη του ..., με ταυτόχρονη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου από «Ιατρική Μικροβιολογία – Ταξιδιωτική και Διεθνής Ιατρική» σε «Ιατρική Βιοπαθολογία – Ταξιδιωτική και Διεθνής Ιατρική», προκειμένου να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβλήθηκε το παρόν ερώτημα.

Μετά την υποβολή του ερωτήματος, με το υπ ́ αριθ.πρωτ.116815/04.11.2022 έγγραφο του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, διαβιβάσθηκε στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου το με αριθ. πρωτ.  ...2022 υπόμνημα του ενδιαφερόμενου Αναπληρωτή Καθηγητή,   Η άποψη που διατυπώνεται στο υπόμνημα του ενδιαφερόμενου αναπληρωτή καθηγητή είναι ότι από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης της παρ.11 του ν.4405/2016 προκύπτει ότι μόνη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εξέλιξης στη βαθμίδα του Καθηγητή είναι η παρέλευση ενός έτους από οποιαδήποτε προηγούμενη αρνητική κρίση χωρίς περιορισμό ως προς το πόσες φορές μπορεί αναπληρωτής Καθηγητής να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Πηγή:www.esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 93 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (4)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (12)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύσσουν απεργίες οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπ. Παιδείας-Αποτελείται από 205 άρθρα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Αστυνομικές Σχολές: Λήγει την Κυριακή 25/2 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις ΠΚΕ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Λύκειο - Τράπεζα Θεμάτων: Και τώρα «φροντιστήριο» σε θέματα PISA θα κάνουν οι μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων σε σχολεία και εκπαιδευτικούς χώρους
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Σελίδα 1 από 6143 (36856 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6141
6142
6143
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης