Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Άρθρα
Το νέο βιβλίο Άλγεβρας Β’ Λυκείου

Το βιβλίο Άλγεβρας έχει βασιστεί κυρίως στο βιβλίο ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου (έκδοση 2010) και εν μέρει στο βιβλίο ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (2010), των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου.

Από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου αφαιρέθηκε το κεφάλαιο «Πρόοδοι», ενώ προστέθηκαν δυο κεφάλαια: το κεφάλαιο «Συστήματα» και το κεφάλαιο «Ιδιότητες Συναρτήσεων», τα οποία προέρχονται από το βιβλίο της Α΄ Λυκείου. Επίσης το κεφάλαιο «Τριγωνομετρία» του βιβλίου της Β΄ Λυκείου εμπλουτίστηκε με το κεφάλαιο «Τριγωνομετρία» του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Τέλος, στο κεφάλαιο «Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις» του βιβλίου της Β΄ Λυκείου προστέθηκαν αποσπάσματα από την παράγραφο «Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο» του βιβλίου της Α΄ Λυκείου.
Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα του παρόντος βιβλίου έχουν ως εξής:
• ΠΡΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Είναι το 6ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Αλλαγές έχουν γίνει μόνο στην αρίθμηση των παραγράφων (1.1 και 1.2) και στην τελευταία σελίδα του κεφαλαίου, όπου ο τίτλος «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» έγινε «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ».
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ: Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από δύο παραγράφους που προέρχονται από το βιβλίο της Α΄ Λυκείου. Η παράγραφος 2.1 «Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες συνάρτησης» είναι η παράγραφος 4.5 του βιβλίου της Α΄. Η παράγραφος 2.2 «Κατακόρυφη – Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης» είναι η παράγραφος 4.4 του βιβλίου της Α΄. Οι αλλαγές που έγιναν, εκτός από την αρίθμηση των παραγράφων, είναι οι εξής:
1. Προστέθηκαν δύο εισαγωγικές προτάσεις στην αρχή του κεφαλαίου.
2. Στις Ασκήσεις της παραγράφου 2.2 προστέθηκε μία άσκηση με αριθμό 4. (Πρόκειται για την Άσκηση 1 της παραγράφου 5.3 του βιβλίου της Α΄.) Κατά συνέπεια, άλλαξε και η αρίθμηση των δύο ασκήσεων που ακολουθούν.
3. Στο τέλος του 2ου κεφαλαίου προστέθηκαν οι «Ερωτήσεις Κατανόησης» του 4ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄, από τις οποίες όμως αφαιρέθηκαν οι ερωτήσεις Ι)1 και Ι)2 και άλλαξε αντίστοιχα η αρίθμηση των ερωτήσεων που ακολουθούν.
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ: Οι 3 πρώτες παράγραφοι 3.1, 3.2 και 3.3 αυτού του κεφαλαίου είναι οι παράγραφοι 7.1, 7.2 και 7.3 αντίστοιχα του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Μετά την παράγραφο 3.3 ακολουθούν οι Ερωτήσεις Κατανόησης του 7ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄, οι οποίες έχουν μετονομαστεί απλά σε «Ερωτήσεις Κατανόησης». Ακολουθούν με τη σειρά όλες οι παράγραφοι (1.1 ως 1.7) του 1ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, αριθμημένες από 3.4 ως 3.10. Στο τέλος του 3ου Κεφαλαίου έχει προστεθεί το «Ιστορικό Σημείωμα» που βρισκόταν στο τέλος του 7ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄ Λυκείου.
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ – ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ:
Πρόκειται για το 2ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Β΄ Λυκείου. Οι αλλαγές που έγιναν, εκτός από την αρίθμηση των παραγράφων, είναι οι εξής:
1. Η παράγραφος 4.3 μετονομάστηκε σε «Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις» και η παράγραφος 4.4 μετονομάστηκε σε «Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.»
2. Στην παράγραφο 4.3, μεταξύ του 2ου και του 3ου Παραδείγματος προστέθηκαν οι υποπαράγραφοι «Πρόσημο γινομένου» και «Ανισώσεις της μορφής » της παραγράφου 3.3 («Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο») του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Ακολουθεί το 3ο Παράδειγμα με τον τίτλο «Παράδειγμα».
3. Στις Ασκήσεις Α΄ ομάδας της παραγράφου 4.3 έχουν προστεθεί δύο ασκήσεις με αριθμούς 4 και 5 και έχει αλλάξει αντίστοιχα η αρίθμηση των ασκήσεων που ακολουθούν.
4. Μετά το τέλος του 4ου Παραδείγματος της παραγράφου 4.4 έχει προστεθεί η υποπαράγραφος «Ανισώσεις της μορφής » της παραγράφου 3.3 («Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο») του βιβλίου της Α΄ Λυκείου.
5. Στις Ασκήσεις Α΄ Ομάδας της παραγράφου 4.4 έχουν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές: Η Άσκηση 1 παρέμεινε στη θέση της, η Άσκηση 2 έγινε Άσκηση 6, οι Ασκήσεις 3 και 4 έγιναν 2 και 3 αντίστοιχα, ενώ προστέθηκαν δύο ασκήσεις με αριθμούς 4 και 5. Οι ασκήσεις της Β΄ Ομάδας και οι Γενικές Ασκήσεις του κεφαλαίου παρέμειναν ίδιες.
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: Είναι το 4ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Β΄ Λυκείου. Αλλάζει μόνο η αρίθμηση των παραγράφων.
• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Δ΄ ΟΜΑΔΑΣ): Προέρχονται από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου. Έχουν αφαιρεθεί οι Ασκήσεις 6, 7, 8 και 15 και έχει αλλάξει αντίστοιχα η αρίθμηση των ασκήσεων που παραμένουν.
• ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ:
1. Οι απαντήσεις του 1ου Κεφαλαίου είναι οι απαντήσεις του 6ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Αλλάζει μόνο η αρίθμηση των παραγράφων.
2. Οι απαντήσεις της παραγράφου 2.1 είναι οι απαντήσεις της 4.5 του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Οι απαντήσεις της παραγράφου 2.2 είναι αυτές της 4.4 του βιβλίου της Α΄ Λυκείου, στις οποίες προστέθηκε μία άσκηση με αριθμό 4 και άλλαξε η αρίθμηση της άλλης.
3. Οι απαντήσεις των παραγράφων 3.1, 3.2 και 3.3 είναι εκείνες των παραγράφων 7.1, 7.2 και 7.3 αντίστοιχα του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Οι απαντήσεις των παραγράφων 3.4 ως 3.10 είναι εκείνες των παραγράφων 1.1 ως 1.7 του βιβλίου της Β΄ Λυκείου. Οι απαντήσεις των Γενικών Ασκήσεων είναι οι απαντήσεις των Γενικών Ασκήσεων του Κεφαλαίου 1.
4. Οι απαντήσεις του Κεφαλαίου 4 είναι οι απαντήσεις των αντίστοιχων παραγράφων του Κεφαλαίου 2 του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, με τις ακόλουθες αλλαγές: Στην παράγραφο 4.3 οι Ασκήσεις Α΄ Ομάδας 4, 5, 6, 7 έχουν γίνει 6, 7, 8, 9. Στην παράγραφο 4.4 η Άσκηση 2 έγινε Άσκηση 6 και οι 3,4 έγιναν 2,3.
5. Οι απαντήσεις του Κεφαλαίου 5 είναι εκείνες των αντίστοιχων παραγράφων του Κεφαλαίου 4 του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, χωρίς άλλες αλλαγές.
6. Οι απαντήσεις των Ασκήσεων Επανάληψης στο τέλος του βιβλίου είναι οι απαντήσεις των Ασκήσεων Επανάληψης του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, με τις ακόλουθες αλλαγές: Έχουν αφαιρεθεί οι Ασκήσεις 6, 7, 8 και 15 και έχει αλλάξει αντίστοιχα η αρίθμηση κάποιων ασκήσεων.

 


ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ»
ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Οι λύσεις του 1ου Κεφαλαίου είναι οι λύσεις του 6ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Αλλάζει μόνο η αρίθμηση των παραγράφων.
2. Οι λύσεις της παραγράφου 2.1 είναι οι λύσεις της 4.5 του αντίστοιχου βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Οι λύσεις της παραγράφου 2.2 είναι αυτές της 4.4 του βιβλίου της Α΄ Λυκείου, στις οποίες προστέθηκε μία άσκηση με αριθμό 4 και άλλαξε η αρίθμηση των δύο επόμενων.
3. Οι λύσεις των παραγράφων 3.1, 3.2 και 3.3 είναι εκείνες των παραγράφων 7.1, 7.2 και 7.3 του αντίστοιχου βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Οι λύσεις των παραγράφων 3.4 ως 3.10 είναι εκείνες των παραγράφων 1.1 ως 1.7 του βιβλίου της Β΄ Λυκείου. Οι λύσεις των Γενικών Ασκήσεων είναι οι λύσεις των Γενικών Ασκήσεων του Κεφαλαίου 1.
4. Οι λύσεις του Κεφαλαίου 4 είναι οι λύσεις των αντίστοιχων παραγράφων του Κεφαλαίου 2 του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, με τις ακόλουθες αλλαγές: Στην παράγραφο 4.3 οι Ασκήσεις Α΄ Ομάδας 4, 5, 6, 7, 8 έχουν γίνει 6, 7, 8, 9, 10. Έχουν προστεθεί οι λύσεις των Ασκήσεων 4, 5 που προέρχονται από την παράγραφο 3.3 του αντίστοιχου βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Στην παράγραφο 4.4 η Άσκηση 2 έγινε Άσκηση 6 και οι 3, 4 έγιναν 2, 3. Επιπλέον, προστέθηκαν οι λύσεις των Ασκήσεων 4, 5 που προέρχονται από την παράγραφο 3.3 του βιβλίου της Α΄ Λυκείου.
5. Οι λύσεις του Κεφαλαίου 5 είναι εκείνες των αντίστοιχων παραγράφων του Κεφαλαίου 4 του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, χωρίς άλλες αλλαγές.
6. Οι λύσεις των Ασκήσεων Επανάληψης στο τέλος του βιβλίου είναι οι λύσεις των Ασκήσεων Επανάληψης του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, με τις ακόλουθες αλλαγές: Έχουν αφαιρεθεί οι Ασκήσεις 6, 7, 8 και 15 και έχει αλλάξει αντίστοιχα η αρίθμηση κάποιων ασκήσεων.

 

Τα παραπάνω βιβλία θα εκτυπωθούν για τους μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και τους καθηγητές που θα διδάξουν το αντίστοιχο μάθημα, για το σχολικό έτος 2012-13.

how to cheat on husband click find an affair
redirect why people cheat dating for married men
click here wife cheated how to know if wife has cheated
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
why husband cheat click here cheat wife
online cheat on my husband website
open wife cheaters cheat on wife
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
go abortion in canada read here
free spyware apps spy program for android top spy app for android
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
walgreens coupon code photo read coupons for prescription medications
late term abortions website-knowledge.com abortion clinics in san diego
metformin metformin metformin
progesterone progesterone progesterone
voltaren voltaren gel voltaren nedir
late term abortion clinics akum.org national abortion federation
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
end pregnancy teen pregnancy abortion ways to terminate an early pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3821 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (3)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (0)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 - 11:59
Σχόλια (20)

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (3)

Προστάτης Οικογένειας Βοηθεια
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 - 03:34
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ επόμενο μέιλ Β φάση επιλεγέντων
Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022 - 10:24
Σχόλια (13)

γραπτες εξετασεις
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 - 17:55
Σχόλια (1)

ΙΚΥ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 - 12:28
Σχόλια (3)

Παράνομη Συγκρότηση
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 - 00:56
Σχόλια (2)


Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Η υλη και τα εξεταστέα μαθηματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022
AEI: «Εσείς σε πόσες λίστες αξιολόγησης είσαστε;»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022
Το όνειρο της Ιατρικής για φοιτητές από το εξωτερικό
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022
Το «Brexit» των Ελλήνων φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022
Η πανεπιστημιακή κοινότητα αφυπνίζεται
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022
Μετεξεταστέα στην προσχολική εκπαίδευση η Ελλάδα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 5777 (34659 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5775
5776
5777
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης