Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
Δυνατότητα για δεύτερο πτυχίο χωρίς πανελλαδικές
 
Η ρευστή κατάσταση, που επικρατεί στην αγορά εργασίας, αναγκάζει πολλούς νέους να αλλάξουν αντικείμενο σπουδών, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον.Τη δυνατότητα να αποκτήσουν και δεύτερο πτυχίο χωρίς να συμμετάσχουν σε Πανελλαδικές Εξετάσεις δίνει το υπουργείο Παιδείας σε χιλιάδες αποφοίτους πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν κάθε χρόνο χρυσή ευκαιρία για όσους θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ακολουθήσουν αλλα... επιστημονικά μονοπάτια.
 
Η ρευστή κατάσταση, άλλωστε, που επικρατεί στην αγορά εργασίας αναγκάζει πολλούς νέους να αλλάξουν αντικείμενο σπουδών, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Η κατάταξη των πτυχιούχων γίνεται με δύο τρόπους, είτε με επιλογή βάσει του βαθμού του πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις.
 
Το ποσοστό των κατατάξεων κατόχων πτυχίων πανεπιστημίου, τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και αλλων υπουργείων ορίζεται για τα ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα ιδρύματα σε ποσοστό 4% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.Η κατάταξη γίνεται είτε με βάση τον βαθμό του πτυχίου είτε με εξετάσεις
 
Επισημαίνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου, Σημειώνεται ότι ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με βάση τον βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις), το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάμηνο κατάταξης και, σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις, τα εξεταζόμενα μαθήματα και n ύλη τους ανακοινώνονται από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) των τμημάτων των πανεπιστημίων ή τα συμβούλια των τμημάτων των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
 
Η επιλογή με βάση τον βαθμό πτυχίου, το Δ.Σ. του τμήματος του πανεπιστημίου ή το συμβούλιο του τμήματος του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου μέχρι την καλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό πτυχίου, για την αποφυγή της υπέρβασης γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Στην επιλογή με κατατακτήριες εξετάσεις το Δ.Σ. του τμήματος αποφασίζει ότι n κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος υποδοχής του πανεπιστημίου ή του συμβουλίου του τμήματος υποδοχής του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Σε περίπτωση επιλογής των υποψηφίων για κατάταξη με βάση τον βαθμό πτυχίου, η Επιτροπή Κατατάξεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο του τμήματος του πανεπιστημίου ή τον προϊστάμενο του τμήματος του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ και από τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ).
 
Εάν οι υποψήφιοι εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις, n Επιτροπή Κατατάξεων είναι επταμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο του τμήματος του πανεπιστημίου ή τον προϊστάμενο του τμήματος του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ και από έξι (6) μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ κατά περίπτωση. Πότε υπάρχει απαλλαγή από μαθήματα Οι υποψήφιοι των κατατακτήριων εξετάσεων μπορούν να απαλλαχθούν από την εξέταση ορισμένων μαθημάτων υπό προ ϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος σι κατατασόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς ατο τμήμα ή ατη σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασόμενοι υποχρεώνονται να εξεταατούν σε μαθήματα ή ασκήσεις τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς ατο τμήμα ή ατη σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ατα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος υποδοχής. Βαθμολογία σειρά επιτυχίαs.
 
Το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχή: ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ του ιδίου τμήματος. Από tous δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθι βαθμολογητή, ενώ βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Όσον αφορά τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιατον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιατον δέκα (10) μονάδες σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά.
 
Πηγή: Έθνος 
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
redirect why people cheat dating for married men
read click here how to catch a cheater
how to catch a cheat cheat on my wife online
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
open under arm viagra read here
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
wife cheat how many people cheat go
link what is infidelity married cheat
infidelity in marriage why people cheat redirect
women love to cheat click here online
medical abortion procedure site illegal abortion
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
erotic stories sex stories sex change stories bdsm gay sex stories
rite aid online coupon photo code walgreens discount prescription coupons
dating site for married people blog.sharepointgeek.nl reasons people cheat
free coupons printable f6finserve.com discount prescriptions
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
bentelan fiale bentelan allergia bentelan in gravidanza
cymbalta engorda cymbalta cymbalta duloxetina
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda
how to get an abortion pill when is it too late to get an abortion pill abortion pill articles
printable cialis coupon cialis coupons from lilly free cialis samples coupon

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4011 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (4)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (9)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (6)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (2)

Μεταπτυχιακα
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 - 15:56
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023
Τροποποίηση στην παράταση θητείας εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε.
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023
ΠΑΜΑΚ / Ολοκλήρωση εγγραφών των πρωτοετών (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023
Καταγγελία για τις Πανελλήνιες: Ευνοούνται μαθητές ιδιωτικών σχολείων;
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023
ΕΘΑΑΕ: Τρία χρόνια προθεσμία στα ΑΕΙ για πιστοποίηση Διδακτορικών Σπουδών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Σελίδα 1 από 5997 (35979 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5995
5996
5997
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης