Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
Η απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

Με δεδομένο ότι η νέα γενιά της πατρίδος μας είναι καταδικασμένη στην πλειονότητά της να ακολουθήσει τον δρόμο του ξεριζωμού προκειμένου να βρει μια δουλειά σε χώρα του εξωτερικού, η γνώση ξένων γλωσσών είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Οι Ελληνες γονείς εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν καταλάβει την αξία των ξένων γλωσσών και γι' αυτό άλλωστε κατέχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην εκμάθησή τους. Όμως τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς διαπράττουν ένα λάθος. Στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στρέφουν το k ενδιαφέρον τους αποκλειστικά και μόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις κατ προετοιμάζονται εντατικά βάζοντας συνήθως στην άκρη όλα τα υπόλοιπα.

Η επιλογή αυτή είναι λανθασμένη και πολύ περισσότερο όσον αφορά στις ξένες γλώσσες, καθώς στη σημερινή εποχή το πτυχίο ξένων γλωσσών μπορεί να αποδειχτεί περισσότερο πολύτιμο για έναν νέο άνθρωπο που αναζητά την τύχη του από οποιοδήποτε άλλο χαρτί , ακόμη και αυτό του πανεπιστημίου σε κάποιες περιπτώσεις. Αν λοιπόν ένας μαθητής έχει φτάσει μέχρι τη B' Λυκείου και δεν έχει πάρει ένα τελικό πτυχίο ξένης γλώσσας, θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια και όχι να την εγκαταλείψει για να ασχοληθεί πρώτα με τις πανελλαδικές και μετά να συνεχίσει παλι.

Οι ξένες γλώσσες δεν πρέπει να μένουν ποτέ στο... ράφι, διότι αποτελούν διαβατήριο ζωής για όλους. Συνεπώς καλό θα ήταν τα παιδιά μόλις τελειώνουν το σχολείο να έχουν πάρει και τα απαραίτητα πτυχία της γλώσσας ή των γλωσσών που μαθαίνουν. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δύο φορές τον χρόνο έχετε τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις για την απόκτηση τσυ Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε όποια γλώσσα είστε έτοιμος να παρετε κάποιον τίτλο, έχοντας τα εξής προνόμια: Είναι κρατικό πιστοποιητικό και αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Περιλαμβάνεται στο πρσσσντσ λόγισ του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνεται σε όλες τις δι μερείς μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο Παιδείας.

Αναγνωρίζεται και στις χώρες της Ε.Ε. Η συμμετοχή στις εξετάσεις κοστίζει μόνο 80 ευρώ (το σχετικό παράβολο). Συμμετοχή Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις γιατην απόκτηση του ΚΠΓ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για τσν λόγο αυτόν, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξαρτη τα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, (συνήθως Μάιο και Νοέμβριο). Με Δελτίο Τύπου, το οποίο εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ στο υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 3 μήνες πριν από τις εξετάσεις. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρος, αναλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως ή μέσω τσυ κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου από τον κηδεμόνα του προσώπου (π.χ. εκπαιδευτικό φορέα, κέντρο ξένων γλωσσών κ.λπ.). Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν με την ειδική κατηγορία ατόμων με ειδικές δεξιότητες (ΑμΕΑ) πρέπει να προσκομίσουν και τα εξης: Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου) θα πρέπει να υποβαλουν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται,καθώς και η αδυναμία τους να εξετασθούν με άλλους υποψηφίους. 

Χρήσιμες οδηγίες

Πού πρέπει να υποβάλει κανείς την αίτηση

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει χωροταξικά ο τόπος κατοικίας του υποψηφίου. Στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ και συγκεκριμένα στην Επικοινωνία έχει αναρτηθεί πίνακας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ο υποψήφιος, επιλέγοντας πάνω στον χάρτη τον νομό κατοικίας του, πληροφορείται τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας στην οποία ανήκει.

Μπορώ να διαγωνιστώ στην ίδια εξεταστική περίοδο σε δύο ή περισσότερες γλώσσες ή σε δύο ή περισσότερα επίπεδα

Κατ' αρχήν ναι. Η πολλαπλή συμμετοχή είναι δυνατή. Καλό θα ήταν όμως οι υποψήφιοι να το αποφεύγουν, αφού κάποιες γλώσσες και επίπεδα μπορεί να εξετάζονται ταυτόχρονα. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και στο έντυπο της αίτησης που συμπληρώνει ο υποψήφιος. Για τον παραπάνω λόγο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει τη δυνατότητα της πολλαπλής συμμετοχής. Σημειώνεται ότι π αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου προσπαθεί να διευκολύνει τους υποψηφίους που δίνουν πάνω από μια γλώσσα ή επίπεδο στον βαθμό που η διευκόλυνση αυτή δεν θίγει το αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων, δεδομένου ότι σι εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα σε πανελλήνιο επίπεδο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω: Έντυπο αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από τις κστά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ. 
  • Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους. 
  • Παράβολο Δημοσίου. 0 υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί τα προβλεπόμενα παράβολα από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ 

ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
go link click
how women cheat married men having affairs link
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
link husband watches wife cheat married cheat
married men cheat wife cheat read here
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
why do men cheat on their girlfriends click did my girlfriend cheated on me
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin use
tretinoin open priligy pill
voltarene 100 voltarene patch voltarene posologie
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2815 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
κοινωνιολογια
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 10:30
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

GMC ξερει κανεις για αυτο?
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 01:58
Σχόλια (0)

Τουρισμός
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 01:03
Σχόλια (0)

10% 2019
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 19:25
Σχόλια (0)

ΤΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (γνώμη μου)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 17:31
Σχόλια (3)

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 17:18
Σχόλια (4)

10%
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 17:11
Σχόλια (1)

Επαγγελματική αποκατάσταση από κοινωνική εργασία
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 16:15
Σχόλια (6)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κωδικοί Μηχανογραφικών
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 12:36
Σχόλια (1)


Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
Μηχανογραφικό 2020 - Διαδικασία υποβολής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
9-7-2020 Πανελλήνιες εξετάσεις 2020: Ειδικό μάθημα Αρμονίας Θέματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακώμν Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
Πανελλαδικές εξετάσεις: Τα εξεταστικά κέντρα για το μάθημα της Μουσικής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 4521 (27125 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4519
4520
4521
Επόμενο