Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
Επαγγέλματα και Προοπτικές   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
Ελπίδες απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο
  Μπορεί από την κρίση να υποφέρουν πλέον όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, αλλά ο χώρος του τουρισμού δίνει πάντα ελπίδες στους νέους ανθρώπους που θέλουν ν' απασχοληθούν σε αυτόν τον τομέα. Στη χώρα μας ο τουριστικός τομέας καλείται γι' άλλη μία φορά να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας τα επόμενα χρόνια, βάζοντας το δικό του λιθαράκι και στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Όσο για τις σχετικές έρευνες, δείχνουν ότι οι προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας είναι θετικές για τους νέους που τώρα στοχεύουν στον κλάδο αυτόν.
 
Οι σχολές της Ανώτατης Εκπαίδευσης που προσφέρουν σπουδές στον τουρισμό είναι 6, ενώ η πρόσβαση σε αυτές είναι αρκετά εύκολη, με τις βάσεις σε κάποιες περιπτώσεις να διαμορφώνονται κάτω από τα 10.000 μόρια. Τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στην αγορά εργασίας για τα τέσσερα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσιάζουμε στο σημερινό αφιέρωμα για τις σπουδές στον τουρισμό. Επίσης οι μαθητές των λυκείων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσουν έναν ή περισσότερους τίτλους ξένων γλωσσών, γιατί αυτές αποτελούν το καλύτερο διαβατήριο προς την αγορά εργασίας, που για πολλούς νέους πλέον θα είναι κάποια ξένη χώρα.
 
 Τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στην αγορά εργασίας για τα τέσσερα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσιάζουμε στο σημερινό αφιέρωμα για τις σπουδές στον τουρισμό.
 
ΑΘΗΝΑΣ: To περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα ενώ σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές α Τα πεδία επαγγελματικής ενασχόλησης των πτυχιούχων ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία τουριστικών μελετών και ιδρύματα ή εταιρείες που πραγματοποιούν τουριστική έρευνα
 
Εμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του.
 
ΠΑΤΡΑΣ: Οι πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Οι πτυχιούχοι, ακόμα, συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών με την ειδικότητα πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (TIE 18) και συγκεκριμένα στον κωδικό ειδικότητος ΠΕΙ8.02, με κωδικό πτυχίου ΠΕΙ 8.23. Επίσης, συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για θέσεις δημοσίου με την ειδικότητα T.E. Διοικητικού Λογιστικού. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: To Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβανει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την αρτια εκπαίδευση καταρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξα. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης, που γίνεται σε διάφορες τουριστικές μονάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος προσφέρεται σε σύγχρονες συνθήκες, που συνίστανται σε βιβλιοθήκη, εργαστήρια, εστιατόριο, σπουδαστική εστία και εγκαταστάσεις για άθληση και ψυχαγωγία.
 
Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με τη μελέτη και έρευνα σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία, στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού τομέα και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων, την παραγωγή και διάδοση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, τέλος τη στελέχωση των αρμόδιων γραφείων για την τουριστική ανάπτυξα στους Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο 2515 97, προβλέπονται δυνατότητες άσκησης επαγγέλματος λογιατή φοροτεχνικού και εξέλιξη των αποφοίτων μέχρι και τη Β' τόξα.
 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Για την ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιάς απαιτείται η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος σπουδών του τμήματος αφού προσφέρει στον σπουδαστή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε από τη φοίτηση του στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και να ολοκληρώσει μία μελέτη με τη βοήθεια του επιβλέποντος καθηγητή. Επίσης, δίνει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας μια συστηματική μεθοδολογική και επιστημονική προσέγγιση.  
 
 Ρόδου και Αγίου Νικολάου Σκοπός των τμημάτων Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου, είναι η ανάδειξη ικανών στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, με άρτια επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση ώστε να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους στον τουριστικό τομέα Η διάρκεια σπουδών είναι 3 χρόνια και ακολουθεί 3μηνη πρακτική άσκηση και οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές τον χρόνο. Αναφορικά με τις επαγγελματικές διεξόδους, οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν σε: τουριστικά γραφεία ταξιδιών, αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κρουαζιερόπλοια, τηλεοπτικούς σταθμούς, κέντρα ψυχαγωγίας.
 
Οι επαγγελματικοί προορισμοί των αποφοίτων
Μερικές από τις ασχολίες με τις οποίες δραστηριοποιείται ο πτυχιούχος των τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι οι εξής: Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι δυνητικοί τουρίστες. Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων.
 
Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων προορισμών και κατ' επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης. Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης. Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς στόχους. Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η Υ στον τουρισμό γενικά. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: σε ξενοδοχειακές μονάδες (τμήματα υποδοχής, λογιστηρίου, επισιτισμού), σε τουριστικά γραφεία, ψυχαγωγικά κέντρα, επιβατηγό πλοία, αεροσκάφη, σε δική τους ανάλογη επιχείρηση, ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ 
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra go link
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
infidelity in marriage why people cheat redirect
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
go read pregnancy termination options
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
dating for married click why do wife cheat
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
abortion definition unbosqueparaelplanetatierra.com walk in abortion clinics

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4059 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (7)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (2)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (4)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (16)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (8)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Αρχίζουν δράσεις για την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
PISA: Τα ελληνόπουλα στην ομάδα των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Μαρία Καλλάς: Έκθεση «Καληνύχτα, σας αγαπώ – 100 χρόνια από τη γέννηση της»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Νέα γραφειοκρατική επιβάρυνση στις/στους νηπιαγωγούς!
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Οι οθόνες «αλλάζουν» τον παιδικό εγκέφαλο: Επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Τα φρικιαστικά εγκλήματα του πιο απεχθούς Ναζί εγκληματία πολέμου
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Σελίδα 1 από 6079 (36472 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6077
6078
6079
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης