Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Μαγνήτης το ανοικτό πανεπιστημιο

Και φέτος αναμένεται η ζήτηση για σπουδές στο ΕΑΠ να είναι τεράστια, αλλά οι παρεχόμενες θέσεις είναι πολύ λιγότερες με αποτέλεσμα η επιλογή να γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση πάντα με την παρουσία εισαγγελικής αρχής για την εξασφάλιση του αδιάβλητου.

Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση. Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Εισάγονται επίσης στο ΕΑΠ φοιτητές Ατομα με Ειδικές Ανάγκες σε ποσοστό 3% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων, θα διεξάγεται κλήρωση.

«Μαγνήτης» το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters), εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση.

Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης. Επιπλέον, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ με προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.

Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι θέσεις για μεταπτυχιακά

Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στις 3.800, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας, οι οποίες κατανέμονται ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ,) ως ακολούθως:

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων (160)

 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (60)
 • Σπουδές στην Εκπαίδευση (420)
 • Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)

Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Διασφάλιση Ποιότητας (270)

 • Διαχείριση Αποβλήτων (180) - Διαχείριση Τεχνικών Εργων (220)
 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών

Φυσικών Επιστημών (100)

 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (120)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (90) - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Πόλεων και Κτιρίων (120)

 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (45)
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90)
 • Τεχνολογία Υλικού και λογισμικού (60)
 • Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (300)

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (270)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (300)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (150)
 • Τραπεζική (320)

Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (60)

 • Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα (60).

Η ίδια απόφαση προβλέπει τον καθορισμό 380 θέσεων επιπλέον των ανωτέρω 3.800 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα ΠΜΣ.

Το προφίλ του ΕΑΠ
Φοίτηση εξ αποστάσεως με υψηλές απαιτήσεις

Η προσφορά των σπουδών στο πλαίσιο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Οι φοιτητές λαμβάνουν στο σπίτι τους και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και, ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση.

Για κάθε Θ.Ε. έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται μελέτη περίπου 10 ωρών εβδομαδιαίως. Κάθε Θ.Ε. προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από 800 περίπου σελίδες εξεταστέας ύλης και κάθε Θ.Ε. μεταπτυχιακού προγράμματος από 1.000 περίπου σελίδες. Ωστόσο, είναι ευνόητο ότι οι παραπάνω αριθμοί σελίδων είναι ενδεικτικοί και διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, ανάλογα με το περιεχόμενό του και τις απαιτήσεις του.

Για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις μελέτης, θα πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα τον χρόνο τους και να προγραμματίσουν τις ενέργειές τους. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τις σπουδές είναι η έγκαιρη αποστολή των εργασιών στον καθηγητή τους.

Το υλικό συνοδεύεται από «Οδηγό Σπουδών» (τα μέρη του οποίου βρίσκονται στον χώρο της θεματικής ενότητας) που περιέχει τους στόχους της Θ.Ε., τη διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραμμα μελέτης κ.ά. Είναι σημαντικό οι φοιτητές να μελετήσουν με προσοχή αυτόν τον Οδηγό και να τηρούν το χρονοδιάγραμμα μελέτης και ιδιαίτερα το χρονοδιάγραμμα αποστολής των γραπτών εργασιών τους στον καθηγητή τους.

Οι φοιτητές υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες (μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς (αντιστοιχεί ένας σε τριάντα περίπου φοιτητές).

Συμμετέχουν στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). Κάθε φοιτητής συμμετέχει σε 5 Ο.Σ.Σ. στη διάρκεια των 10 μηνών των σπουδών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των Ο.Σ.Σ. μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Κάθε Ο.Σ.Σ. συντονίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα. Παίρνουν μέρος οι 30 περίπου φοιτητές που συγκροτούν το Τμήμα, για το οποίο εκείνος έχει την ευθύνη. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται για τα προπτυχιακά προγράμματα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στην Ξάνθη, στη Λάρισα και στον Πειραιά και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Κάθε Ο.Σ.Σ. έχει τετράωρη διάρκεια.

Παρότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή - φοιτητών και των φοιτητών μεταξύ τους. Στην περίπτωση που οι φοιτητές χρειαστεί να απουσιάσουν από τις συναντήσεις αυτές, πρέπει απαραιτήτως να καλύψουν τα κενά σε συνεννόηση με τον διδάσκοντά τους.

Εκπονούν τέσσερις ή έξι (ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών) γραπτές εργασίες, 6 έως 10 σελίδων καθεμιά, που αξιολογούνται από τον διδάσκοντα.

Οι γραπτές εργασίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές και πρέπει να αποστέλλονται στον διδάσκοντα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, που αναφέρονται στο Χρονοδιάγραμμα Μελέτης & Γραπτών Εργασιών.

Τέλος οι φοιτητές συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις στο τέλος των δεκάμηνων σπουδών κάθε Θεματικής Ενότητας.

Πηγή: ethnos.gr 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
read click here how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
generic mexico pharmacy viagra open link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
abortion pill bleeding website abortion paperwork
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
adult audio stories click adult japanese love stories
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
late term abortion clinics akum.org national abortion federation
amoxicillin endikasyonlar abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
free abortion pill how to get an abortion pill early abortion pill options
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3505 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (0)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (0)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 - 15:01
Σχόλια (1)

Κωδικός μηχανογραφικου
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 14:03
Σχόλια (0)

Βάσεις ιατρικής
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 10:19
Σχόλια (12)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 23:17
Σχόλια (2)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 10:08
Σχόλια (9)

Μετά τον οριστικό πίνακα
Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022 - 23:09
Σχόλια (60)

10%
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022 - 12:40
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 15:08
Σχόλια (61)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Θέματα Πανελλαδικών 2022 - Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Το δεύτερο μηχανογραφικό δελτίο για τις σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
JA Start Up: Την πρώτη θέση κατέκτησαν φοιτητές του ΟΠΑ και ΕΚΠΑ με την ψηφιακή ιδέα "Drug n Drop"
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Τι συμβαίνει στο Κολλέγιο Αθηνών;
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Πανεπιστήμια: Χωρίς αλλαγές το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Σελίδα 1 από 5633 (33795 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5631
5632
5633
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης