Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Τα κριτήρια των συγχωνεύσεων

  Ποια είναι τα κριτήρια;

1.Φυσικό μέγεθος και διάρθρωση ΑΕΙ

  • Ελάχιστη κρίσιμη μάζα φοιτητικού πληθυσμού
  • Ελάχιστος αριθμός σχολών
  • Ελάχιστος αριθμός αυτοτελών ακαδημαϊκών μονάδων
  • Ελάχιστος αριθμός τμημάτων ανά σχολή 
  • Ελάχιστος αριθμός Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ ΕΠ)

2.Χωροταξική κατανομή

  • Αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης διασποράς επιστημονικής απομόνωσης τμημάτων ή και ΑΕΙ
3. Γνωστικό αντικείμενο

  •  θεραπεία υπερβολικού αριθμού (ταυτόσημων ή παρεμφερών) τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών (σε όλο το εύροε ms Ανώτατηβ Εκπαίδευσηβ) 
4. Ποιότητα Βιωσιμότητα τμημάτων

5. Αναλογίες φοιτητών διδασκόντων

6. Βαθμολογική Βάση εισανωνής και ελκυστικότητα (ποσοστό υποψηφίων που θα τα δηλώνουν ως πρώτη προτίμηση)

7.Διαθέσιμες εγκαταστάσεις

8. Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνήβ αναγνώριση

9.Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο

10.Μεταπτυχιακές σπουδές και απονεμόμενα διδακτορικά

 Με Βάση την εισήγησή του ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος αναμένεται να ζητήσει σήμερα τις προτάσεις των πρυτάνεων

 Τα βασικά κριτήρια για τις επικείμενες συγχωνεύσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που θα μειώσουν σε περίπου 350 (από 500) τα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε όλη τη χώρα μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, παρουσιάζουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ .

Ο διάλογος μεταξύ του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και της ηγεσίας των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ πρυτάνεων και προέδρων για το σχέδιο Αθηνά, όπως ονομάστηκε η επιχείρηση για την χωροταξική αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αρχίζει σήμερα, με σκοπό να ολοκληρωθεί μέχρι τις εορτές, ώστε από τις αρχές του επόμενου χρόνου να ξεκινήσει η διαδικασία των συγχωνεύσεων.

Τον ερχόμενο Μάρτιο οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο αριθμός των οποίων πάντως δεν αναμένεται να μειωθεί παρά τις συγχωνεύσεις (όπως είχαν αποκαλύψει ΤΑ ΝΕΑ από τις 17 Σεπτεμβρίου 2012 και επιβεβαίωσε χθες ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ), θα κληθούν να συμπληρώσουν νέο Μηχανογραφικό Δελτίο με λιγότερα Τμήματα, καλύτερα οργανωμένο και με μελετημένο γνωστικό αντικείμενο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας.

Στο μικροσκόπιο της ΑΔΙΠ της Αρχής για την αξιολόγηση που θα κάνει και τις εισηγήσεις για τις συγχωνεύσεις μπαίνουν τα τμήματα με μεγάλη εξειδίκευση (κάποια μπορεί να μετεξελιχθούν ίσως σε μεταπτυχιακά), αυτά με παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα, αλλά και όσα παράγουν μικρό αριθμό πτυχιούχων, δεν έχουν ικανοποιητικές αναλογίες διδακτικού προσωπικού φοιτητών, δεν διαθέτουν δικές τους εγκαταστάσεις, εμφανίζουν λίγες προτιμήσεις.

Η εισήγηση βάσει της οποίας ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος αναμένεται να ζητήσει σήμερα τις προτάσεις των πρυτάνεων, θέτει 5 στόχους για τις συγχωνεύσεις και αναφέρει ότι η ανάπτυξη του πλέγματος των ΑΕΙ στην επικράτεια παρουσιάζει υπερβολές και ανακολουθίες ως προς τις ανάγκες της χώρας: υπερβολές στη χωροταξική κατανομή και τη διασπορά των τμημάτων, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, ανακολουθίες ως προς τα γνωστικά αντικείμενα σε σχέση με τη ζήτηση της κοινωνίας και της απασχόλησης (εξειδικευμένα πεδία, πληθωρισμός ταυτόσημων ή παρεμφερών αντικειμένων κ.λπ.).

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι o εγκλωβισμός πολλών τμημάτων στη μετριότητα του αποτελέσματος που επιτυγχάνουν. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με τις πολλαπλές προκλήσεις ενός διεθνοποιημένου και ταχέως μεταλλασσόμενου περιβάλλοντος, στο οποίο η χώρα καλείται να ανταποκριθεί, απαιτεί δυναμική παρέμβαση μέσω δραστικής επαναξιολόγησης της διάρθρωσης του πλέγματος των ΑΕΙ ως πρώτου βήματος προς την αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος αναμόρφωσης της ισχύουσας δομής και διάρθρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από τσν βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων, που θα πρέπει να ελέγχεται συστηματικά από την Πολιτεία ώστε να αναλαμβάνονται εγκαίρως οι κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις. Δεν θα δοθεί παράταση

ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ θα κληθούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σε πολύ σύντομο διάστημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί η παράταση που ζητούν γιατί δεν θα ήταν εφικτό να διαμορφωθεί το νέο Μηχανογραφικό. Η συνδικαλιστική τους ηγεσία (ΠΟΣΔΕΠ) συμφωνεί ότι η αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αναγκαία: Απαιτείται η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων αλλαγών του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την πλούσια εμπειρία που υπάρχει στον ευρωπαϊκό χώρο και στα θέματα των συνεργασιών, συνενώσεων και συγχωνεύσεων ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ερευνας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: την ακαδημαϊκή και ερευνητική βιωσιμότητα των υφιστάμενων μονάδων με βάση την αξιολόγηση, τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, τις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας, τη βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών και την αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και εγκαταστάσεων . 

Οι πέντε στόχοι των (συγχωνεύσεων)

1.Εξυπηρέτηση εθνικών αναπτυξιακών στόχων.

2.Ανταπόκριση στην κοινωνική απαίτηση για βέλτιστη εκπαίδευση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.

3.Καλλιέργεια επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη Tns χώρας.

4.Δημιουργία δυναμικών επιστημονικών μονάδων με διεθνές κύρος.

5.Επίτευξη συστήματος με καλύτερη σχέση μέσω της αξιοποίηοης και εξοικονόμησης πόρων.  

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 

online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
click here click percent of women that cheat
will my husband cheat find an affair women who want to cheat
cheater click i dream my husband cheated on me
abortion pill bleeding website abortion paperwork
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
best spy phone apps link spy to mobile download
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
viagra free sample coupons link free prescription cards discount
is there an abortion pill over the counter abortion pill aborted fetus
amoxicillin 1000 mg adlerhohenems.com amoxicillin endikasyonlar
free abortion pill abortion pill quotes early abortion pill options
how to get an abortion pill arborawning.com abortion pill articles
2nd trimester abortion pill medical abortion cost methods of abortion pill
ldn 4.5 mg myjustliving.com naltrexone side effects forum

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3008 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Πτυχίο κουρέα
Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 - 11:09
Σχόλια (2)

Ελάχιστη βάση εισαγωγής
Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 - 16:52
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


8-19 οι αιτησεις των αποφοιτων
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 - 13:23
Σχόλια (1)

PARTY
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 - 10:44
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ-ΕΚΟ 2018-2019
Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021 - 21:26
Σχόλια (4)

Εισακτεοι
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 - 16:15
Σχόλια (1)

ερώτηση sos
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 21:02
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 15:30
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 14:16
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021
Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών: Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021
Πώς η πανδημία άλλαξε την ψυχική μας υγείας έναν χρόνο μετά – Θετικά και αρνητικά
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021
Σχολεία: Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς εκπαιδευτικών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021
Σχολεία: Στο τραπέζι παράταση σχολικού έτους, μείωση ύλης και προαγωγικές εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021
Φοιτητές-ΑΠΘ: Νέο συλλαλητήριο ενάντια στον νόμο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021
Οι Πρυτάνεις ζητούν να ανοίξουν τα Πανεπιστήμια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Σελίδα 1 από 4884 (29301 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4882
4883
4884
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης