Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
41 υποτροφίες σε Έλληνες από 18 ξένες κυβερνήσεις

To  Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Ελληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 για α) θερινά σεμινάρια γλώσσας για το θέρος του 2013 και β) προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παρακάτω υποτροφίες θα υποβάλλονται έως και 24/12/2012 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κατάθεσή τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (για τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας). Εκτός από το φάκελο υποψηφιότητας που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, οφείλουν, επίσης, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο foitmer.yp minedu.gov.gr τον πρότυπο πίνακα που συνοδεύει την προκήρυξη.

Αναλυτικά οι υποτροφίες είναι:

1. ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ α) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Για περισσότερες πληροφορίες: 1. Universit Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών): E mail: cvulb admin.ulb. ac.be β) Δύο (2) υποτροφίες για το θέρος 2013 που αφορούν σε δημοσίους υπαλλήλους ή διπλωμάτες για εξειδίκευση στη γαλλική γλώσσα ως εργαλείο στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο UMONS. Για περισσότερες πληροφορίες: e mail: wbi wbi.be

ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (ειδίκευση) χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία. Μία (1 ) από αυτές τις υποτροφίες μπορεί να χορηγηθεί για σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης στην BRUGES. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www. kul.be ή www.coleurope.be 2.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας, Ιστορίας και πολιτισμού. Η μία υποτροφία προσφέρεται στη Σόφια στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski και η άλλη προσφέρεται στο St. Cyril and St. Methodius Πανεπιστήμιο του Veliko Tarnovo. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: http: www.uni sofia.bg index.php eng faculties faculty of slavic studies

3. ΕΣΘΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της χώρας. β) Δύο (2) υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Τάρτου ή στο Πανεπιστήμιο του Τάλιν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www.ut.ee, www.isu. ut.ee, www.smartestonia.ee, www. archimedes.ee, http: studyinestonia. ee study scholarships bilateral agreements greece

4. ΙΟΡΔΑΝΙΑ Τρεις (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή και μεταπτυχιακών σπουδών ή για έρευνα. Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ετησίως σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο προσφέρεται από τα πανεπιστήμια της Ιορδανίας. Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας είναι διάρκειας δέκα (10) μηνών στον τομέα της αραβικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. ju.edu.jo

5. ΙΣΡΑΗΛ Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται και να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http: www.mfa.gov.il mfa mfaarchive 2000 2009 2003 8 scholarships offered by , καθώς οι υποτροφίες αυτές δεν υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

6. ΚΙΝΑ α) Δύο (2) υποτροφίες για πλήρη κυκλο προπτυχιακών σπουδών ή και μεταπτυχιακών σπουδών ή για έρευνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: http: en.csc.edu.cn Laihua 47f2affl9b294 40d972e56ac08ad4d38.shtml http: www.chinamission.be eng www.csc.edu.cn β) Τέσσερις (4) υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού.

7. ΚΡΟΑΤΙΑ α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή μέχρι δέκα (10) μήνες υποτροφίας για έρευνα, β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: http: www.mzos.hr

8. ΚΥΠΡΟΣ α) Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε τομείς προτεραιότητας που θέτει η χώρα διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία, β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε μόνιμο εκπαιδευτικό από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

9. ΛΕΤΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών. Γλώσσα που απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή αγγλική. β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στον επίσημο διαδι κτυακό τόπο του Εθνικού Ιδρύματος για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης http: www.viaa.gov.lv και ή www. studyinlatvia.lv

10. ΜΕΞΙΚΟ Μία (Τ) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών για πραγματοποίηση σπουδών ή έρευνας, σε επίπεδο Master ή διδακτορικού ή ειδίκευσης. Η ελάχιστη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι έξι (6) μή νες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: http: becas.sre.gob.mx ή http: amexcid. mx index.php oferta de becas para extranjeros

11. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ Μία (1 ) υποτροφία για παρακολούθηση τμήματος Master ή διδακτορικού για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών ετών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.niied.go.kr

12. ΟΥΓΓΑΡΙΑ α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες π καθεμία, β) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας (1) ενός μηνός η καθεμία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Ολα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. scholarship.hu

13. ΠΟΛΩΝΙΑ α) Τριάντα (30) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες, β) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας ενός (1 ) μηνός η καθεμία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας (P0L0IMICUM). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.buwiwm.edu.pl

14. ΣΕΡΒΙΑ α) Είκοσι (20) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι μπορούν να κατανεμηθούν ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες, ενώ η μεγαλύτερη δέκα (10) μήνες, β) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

15. ΣΛΟΒΑΚΙΑ Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες, ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www.stipendia. sk, www.scholarships.sk

16. ΣΛΟΒΕΝΙΑ Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες: http: www. cmepius.si en bilateralscholarships 2013 14.aspx

17. ΤΟΥΡΚΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες της κυβέρνησης της Τουρκίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται στην ιστοσελίδα http: digm.meb.gov.tr, καθώς οι υποτροφίες της Τουρκίας δεν υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

18. ΤΣΕΧΙΑ α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες, ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες, β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στην Πράγα ή στο Olomouc. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www. mzv.cz jnp en information for aliens general visa information index.html 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 

online purchase abortion pill click here pill for abortion online
click here redirect women cheat on their husbands
go link click
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link click married cheat
why husband cheat click here cheat wife
open open cheat on wife
website is there a abortion pill how abortion pill works
free spyware apps spy program for android top spy app for android
medical abortion procedure site illegal abortion
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
abortion pill prices read hysteroscopy dilatation and curettage
viagra prescription coupon prescription drug coupons discount card for prescription drugs
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
cymbalta engorda cymbalta duloxetina cymbalta duloxetina
voltarene 100 voltarene patch voltarene posologie
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
abortion pill prices abortion pill information aspiration abortion
abortion pill side effects of abortion pill pros and cons of abortion
printable cialis coupon cialis coupons from lilly free cialis samples coupon

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3481 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
μηχανογραφικο
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 00:37
Σχόλια (0)

Βάσεις
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 - 00:25
Σχόλια (4)

10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (0)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 - 15:01
Σχόλια (1)

Κωδικός μηχανογραφικου
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 14:03
Σχόλια (0)

Βάσεις ιατρικής
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 10:19
Σχόλια (14)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 23:17
Σχόλια (2)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 10:08
Σχόλια (9)

Μετά τον οριστικό πίνακα
Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022 - 23:09
Σχόλια (77)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Θέματα Πανελλαδικών 2022 - Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Βάσεις 2022: Οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις – Πόσοι θα μείνουν εκτός ΑΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Μηχανογραφικό 2022: Τα σημεία – «κλειδιά» για τη συμπλήρωσή του
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Βάσεις 2022: Σε ποιές σχολές έρχεται πτώση – Οι πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Πότε θα βγουν οι Βάσεις 2022
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Μετεγγραφές: 15 ερωτήσεις απαντήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Σελίδα 1 από 5640 (33839 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5638
5639
5640
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης