Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στη σχολή καλών τεχνών

 Ol ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Ο... καμβάς των εξετάσεων για εισαγωγή στην Καλών Τεχνών

Ακόμη και σε δύσκολες εποχές, όπως αυτή που διανύουμε, υπάρχουν πάντα δεκάδες νέοι άνθρωποι που ονειρεύονται μια θέση στον κόσμο της τέχνης. Ταλαντούχα παιδιά που θέλουν να γινουν ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες κ.ά. δίνουν τον δικό τους αγώνα για την εισαγωγή τους σε αντίστοιχες σχολές με προεξάρχουσα βέβαια την Ανώτατη Σχολή Καλών τεχνών της Αθήνας, αλλά και σε αυτές του Αριστοτελείου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η κάθε σχολή έχει διαφορετικό καθεστώς για την εισαγωγή νέων φοιτητών κατ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τη σχετική έρευνα αναλογα με το ίδρυμα, που προτιμούν να σπουδάσουν.

Οι νέοι που θέλουν να ακολουθήσσυν τέτοιες τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε σηουδές έχουν αρκετές εναλλακτικές πέρα από τις προαναφερθείσες σχολές και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σήμερα το Έθνος Παιδεία δίνει χρήσιμες πληροφορίες για όσους θέλουν να εισαχθούν στην Ανώτατη Σχολή Καλών τεχνών της Αθήνας μέσω ειοιτήριων εξετάσεων που διενεργούνται τον μήνα Σεπτέμβριο κατ τις προκηρύσσει η Σύγχλητος της σχολής. Η προκήρυξα αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανσκοινώσεων κατ στην ιστοστελίδα της Ανοπάτης Σχολής Καλών τεχνών, αποστέλλεται για ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήστες εφημερίδες της Αθήνας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο τμήμα εικαστικών στιουδών έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος Εικαστικών τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών, από 25 μέχρι κατ 31 Αυγούατου εκάστου έτους, κατ είναι: Αίτηση συμμετοχής, τίτλος σπουδών και δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του τμήματος Εικαστικών τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών απο 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασιες. Η αίτηση συμμέτοχης στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία του τμήματος Εικαστικών τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατηριο, που επιδεικνύει ατο Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου , το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του ατοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών του τμήματος Εικαστικών τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2). Η Επιτροπή Εισιτήριων εξετάσεων ορίζει κατ τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ήτις δοκιμαοιες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφαση της n Επιτροπή Ειοιτηρίων Εξετάσεων.

Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:

  • Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
  • Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ. τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών τεχνών ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται απο τους υποψηφίους. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή: Ένα μέχρι δύο (1 2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο άσηρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1 n και 2η ημέρα των εξετάσεων.
  •  Ένα μέχρι δύο έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυοικού συνθεση, που εκπόνησε o υποψήφιος την 3  ημέρα των εξετάσεων.
  • Μία άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανσκοινώνει n Επιτροπή Ειοιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων.
  • Μία άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή λ χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο. 0 Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον υποψήφιο έργα μέσα σε φάκελο που χορηγείται απο την Ανωτάτη Σχολή Καλών τεχνών.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1837. Μια σχολή με ιστορία 176 χρόνων

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε τον Γενάρη του 1837. Από το 1930 είναι αυτοτελές Ανώτστο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ισότιμο προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ως αυτοδιοικούμενο ΑΕΙ, η Ανωτάτη Σχόλη Καλών Τεχνών λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κράτους. Αποστολή της είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών, παρέχοντας τους τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στις εικαστικές τέχνες, αλλά και γενικότερα να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η σχολή αυτή έχει ιστορία ισόχρονη περίπου με του νεοελληνικού κράτους. Πρόδρομη μορφή της, όπως και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπήρξε το Σχολείον των Τεχνών που ιδρύθηκε στην Αθήνα με διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1836 και διέθετε τρία τμήματα: α) Σχολείο Κυριακών και Εορτών για τη στοιχειώδη επαγγελματική κατάρτιση τεχνιτών, β) Καθημερινό σχολείο για τη διδασκαλία των Βιομηχάνων Τεχνών και γ) Καθημερινό σχολείο για τη διδασκαλία των Ωραίων Τεχνών.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
medical abortion procedure site illegal abortion
my ex cheated on me site my husband cheated on me blog
i cheated on my boyfriend should i tell him read i cheated on my boyfriend and told him
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
dating for married click why do wife cheat
free prescription cards read free prescription drug cards
progesterone progesterone progesterone
voltarene 100 voltarene 75 mg voltarene posologie
crestor card crestor savings card discount card for crestor
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion
end pregnancy aloeveraindia.com ways to terminate an early pregnancy
2nd trimester abortion pill continentalnord.com methods of abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Από σήμερα οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικών: Ως εδώ με τις σχολικές εκδρομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Σημαντικές συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Σχολεία - Πρωτοφανές: Παραιτήσεις απίστευτου αριθμού στελεχών εκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Σελίδα 1 από 6194 (37163 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6192
6193
6194
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης