Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Αρχίζουν αιτήσεις για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

 Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης eDatacenter και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www. minedu.gov.gr. 

Ξεκινά από σήμερα και λήγει στις 31 του μήνα η υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμφώνα με την προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις υποβάλλονται στις διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαιες  μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση της προθεσμίας μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Τα έντυπα των αιτήσεων μετάθεσης που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν στη δια δικτυακή πύλη (portal) του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης e Datacenter και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www. minedu.gov.gr).

Στο σχολείο που ανήκει

Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό, στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά, στη διεύθυνση που ανήκει οργανικά ή θα αποστέλλεται τσχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να κατσχωριστεί στσ σύστημα. Πάντως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις 18/2/2013 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες διευθύνσεις, με

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών θα υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων

Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών. Από 18/2/2013 μέχρι και 22/2/2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ τυχόν υπσ βληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους.

Μοριοδότηση

Ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:

α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου, n συνολική υπηρεσίατσυς υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα ελληνικό σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

γ) Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α θμια ή Β θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Διευκρινίζουμε ότι o χρόνος στην ιδιωτική Α θμια ή Β θμια εκπαίδευση υπολογίζονται, χωρίς να αφαιρούνται, όπου στη σχετική βεβαίωση αναφέρονται, οι καλοκαιρινοί μήνες.

δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε σχολεία αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας με ωριαία αντιμισθία.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Κριτήρια, μοριοδότηση και ισοβαθμίες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ για τις μεταθέσεις είναι:

Η συνολική υπηρεσία.

Η συνυπηρέτηση.

Οι οικογενειακοί λόγοι

Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρετούν.

Η εντοπιότητα.

Η πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, Η μοριοδότηση της εντοπιότητας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους διευρυμένους δήμους εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) Στη συνυπηρέτηση,

β) Στην εντοπιότητα.

γ) Στους οικογενειακούς λόγους.

δ) Στη συνολική υπηρεσία.

ε) Στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

στ) Στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβάθμιας και στα επιμέρους κριτήρια, τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσας του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αιτήσει σχετικές με λανθασμένη καταχώριση προτιμήσεων και στοιχείων δεν θα γίνουν δεκτές. Το αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης υπογράφεται υποχρεωτικά και από τον υπεύθυνο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μετάθεσης και σημειώνεται ολογράφως το ονοματε πώνυμό του.

Η μοριοδότηση της εντοπιότητας στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2012 2013 θα πραγματοποιηθεί με βάση τους διευρυμένους δήμους (Πρόγραμμα Καλλικράτης ).

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

how to cheat on husband click find an affair
how women cheat married men having affairs link
generic mexico pharmacy viagra go link
redirect read here open
redirect read here why do married men cheat on their wives
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
website my wife cheated why women cheat on men they love
cheat on my husband blog.123landlord.com women who cheat on their husbands
tretinoin open priligy pill
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount
metformin metformin metformin
having an abortion artsricksha.com abortion pill cost without insurance
pharmacy discount code coupon for medication discount rx pharmacy
discount prescription coupons 2015 cialis coupon prescription coupons
prescription card discount prescription drugs coupon prescription coupon card

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2959 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εισακτεοι
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 - 16:15
Σχόλια (1)

ερώτηση sos
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 21:02
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 15:30
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 14:16
Σχόλια (2)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 - 12:54
Σχόλια (3)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-22 ΛΕΤΕ;;
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 - 11:31
Σχόλια (5)

Σχολή με ελάχιστες υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 - 20:33
Σχόλια (8)

Εξεταστική εξ αποστάσεως sos
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 - 20:22
Σχόλια (3)

Όριο φοιτησης
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 - 16:04
Σχόλια (3)

Αλλαγή πεδίου επαλ
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 - 16:51
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Το σχέδιο για άνοιγμα σχολείων και λιανεμπορίου: Οι πιθανές ημερομηνίες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Ποιές είναι οι σοβαρότατες επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχολογία των παιδιών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 23 ώρες
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Δημοτικά σχολεία: Όσα πρέπει να ξέρετε για εγγραφές, διαδικασία, προθεσμίες, μαθητές ανά τάξη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 23 ώρες
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Σχολεία: Σε ποιες περιοχές παραμένουν κλειστά
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 23 ώρες
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Μέσα στην εβδομάδα η απόφαση για τα voucher 200 ευρώ στους φοιτητές για αγορά λαπτοπ & τάμπλετ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 23 ώρες
Σελίδα 1 από 4872 (29229 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4870
4871
4872
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης