Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Υποχρεωτικά στα θρανία μέχρι και 13 χρόνια
 

Τρία διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα υποχρεωτικής Εκπαίδευσης διακρίνονται στην Ευρώπη, ενώ το κατώτερο όριο παραμονής των μαθητών στα θρανία είναι τα οκτώ χρόνια.

Στα περισσότερα κράτη-μέλη η υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί εννιά με δέκα χρόνια –όπως στην περίπτωση της Κύπρου– αν και υπάρχουν και χώρες που επεκτείνουν την παραμονή των παιδιών μέχρι και τα 13 έτη. Αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους εφήβους επιλέγουν τη δημόσια παιδεία. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα περιλαμβάνονται στην έκθεση του δικτύου «Ευρυδίκη», «Αριθμοί κλειδιά στην Εκπαίδευση στην Ευρώπη 2012», η οποία μεταφράστηκε πρόσφατα και στα Ελληνικά.

Όσον αφορά στα τρία μοντέλα που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο, αυτά είναι τα εξής: Πρόκειται για α) την ενιαία εκπαιδευτική δομή (συνδυασμός Πρωτοβάθμιας και Κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), β) την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την οποία ακολουθεί μια περίοδος ολοκληρωμένης Δευτεροβάθμιας και η οποία αντιστοιχεί στο κοινό βασικό πρόγραμμα και γ) την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την οποία ακολουθεί διαφοροποιημένη Δευτεροβάθμια που παρέχεται μέσω διακριτών εκπαιδευτικών κλάδων.


Σε δέκα χώρες η υποχρεωτική γενική Εκπαίδευση παρέχεται σε σχολεία ενιαίας δομής χωρίς την ανάγκη μετάβασης από το πρωτοβάθμιο στο κατώτερο δευτεροβάθμια επίπεδο. Επίσης, σχεδόν στα μισά κράτη-μέλη μετά την Πρωτοβάθμια όλοι οι μαθητές ακολουθούν το ίδιο κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την ηλικία των 15 ή 16 ετών (όπως στην περίπτωση της Κύπρου). Αλλού, από την ηλικία των δέκα ή έντεκα ετών οι μαθητές, σε ορισμένα στάδια της σχολικής τους ζωής, μπορούν να εγγραφούν σε ξεχωριστά ιδρύματα που παρέχουν Κατώτερη και Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ υπάρχουν και χώρες στις οποίες, από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της κατώτερης Δευτεροβάθμιας, οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν (ή τα σχολεία να ορίσουν) τον εκπαιδευτικό κλάδο ή ένα συγκεκριμένο τύπο φοίτησης για τους μαθητές.

Για τη διάρκεια της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το δίκτυο Ευρυδίκη σημειώνει πως είναι τουλάχιστον οκταετούς διάρκειας. Ωστόσο, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δέκα χρόνια, ενώ σε αρκετές διαρκεί ακόμα και πιο πολύ. Π.χ. 11 χρόνια στη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 στην Πορτογαλία, 13 στην Ουγγαρία και την Ολλανδία.

Στις περισσότερες χώρες η υποχρεωτική Εκπαίδευση ξεκινά στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, συνήθως για παιδιά ηλικίας πέντε έως έξι ετών. Παρόλα αυτά στη χώρα μας, καθώς επίσης στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και την Πολωνία, η υποχρεωτική Εκπαίδευση επεκτείνεται στην προσχολική βαθμίδα και τα παιδιά (ηλικίας τεσσάρων, πέντε ή έξι ετών) οφείλουν να συμμετέχουν σε προσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην Ολλανδία, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο η υποχρεωτική Εκπαίδευση ξεκινά, επίσης, στην ηλικία των τεσσάρων ή πέντε ετών, όμως τα παιδιά ενσωματώνονται απευθείας σε προγράμματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Βάσει της έκθεσης, το τέλος της πλήρους υποχρεωτικής Εκπαίδευσης συχνά συμπίπτει με τη μετάβαση από την κατώτερη στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας –στην περίπτωση της Κύπρου από το γυμνάσιο στο λύκειο. Όμως, υπάρχουν και χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Πολωνία) όπου ολόκληρο το ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο καλύπτεται από την υποχρεωτική φοίτηση.

Σε γενικές γραμμές, από το 1980 παρατηρείται μια τάση για μεγαλύτερης διάρκειας υποχρεωτική φοίτηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Στις διάφορες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν, συγκαταλέγεται η επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης με στόχο τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και σε μερικές περιπτώσεις να διασφαλιστεί πως όλα τα παιδιά κατέχουν πιστοποιητικά βασικής Εκπαίδευσης.

Η ίδια μελέτη απαντά και στο ερώτημα για τα ποσοστά της δημόσιας και ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην Ε.Ε. Όπως προκύπτει, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η πλειονότητα των μαθητών (82%) φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Τα μεγαλύτερα ποσοστά –πάνω από 98%- καταγράφονται στην Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Κροατία.

Αντίστοιχα, κατά μέσο όρο το 14% των μαθητών από την Πρωτοβάθμια μέχρι την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Το υψηλότερο ποσοστό παιδιών που επιλέγουν την ιδιωτική Εκπαίδευση, παρατηρείται στο Βέλγιο (γαλλόφωνη και φλαμανδική κοινότητα) όπου 47,2% και 62,7% γυρνούν πλάτη στη δημόσια παιδεία. Η φοίτηση σε ιδιωτικά ιδρύματα, εξαρτώμενα από κρατικές επιδοτήσεις, είναι εξίσου διαδεδομένη στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πάντως, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεταξύ των ετών 2000 και 2009 στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το ποσοστό των μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία αυξήθηκε μια έως δυο φορές (ο αρχικός αριθμός ήταν πολύ χαμηλός). Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Σουηδία όπου ο αριθμός σχεδόν τριπλασιάστηκε. Από το 2006 και έπειτα, η αναλογία των μαθητών στα ιδιωτικά πλαίσια παρέμεινε σχεδόν σταθερή με μόλις ελαφρά αύξηση 1,1% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η αύξηση οφειλόταν κυρίως στη συνεχόμενη άνοδο του αριθμού των μαθητών στην ιδιωτική Εκπαίδευση στην Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Πηγή: philenews.com

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat dating for married men online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
open go viagra soft how to take
click here when married men cheat catch a cheat
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
having an abortion history of abortion pill abortion pill cost without insurance
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion
end pregnancy aloeveraindia.com ways to terminate an early pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4196 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Αύριο η τελευταία ημέρα για την υποβολή Μηχανογραφικού
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Τροποποίηση πινάκων ΑΣΕΠ: Αλλαγές στο παρά πέντε για εκπαιδευτικούς
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 6288 (37727 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6286
6287
6288
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης