Σάββατο, 08 Οκτωβρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 36ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ 18ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 2013
 

 


 

 
                                                                     

Δράμα, 05.02.2013

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 300 ευρώ (πλέον φόρων και κρατήσεων)

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι γραφίστες, καλλιτέχνες, εικαστικοί, σπουδαστές, επαγγελματίες και λοιποί ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν μέχρι δύο προτάσεις για την φιλοτέχνηση της αφίσας του προσεχούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που θα διεξαχθεί από 16 έως 21 Σεπτεμβρίου 2013 στη Δράμα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το εικαστικό της αφίσας θα πρέπει να στοχεύει κατά πρωτότυπο τρόπο στην ιδιαιτερότητα και προαγωγή της κινηματογραφικής τέχνης, της ταινίας μικρού μήκους, στην προβολή της πόλης της Δράμας & στη Διεθνή διάσταση του Φεστιβάλ.

Δύνανται να αξιοποιηθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φεστιβάλ όπως: νέοι δημιουργοί, πειραματισμός, συμμετοχή, διαφορετικότητα, γιορτή.

 

Η αφίσα πρέπει να δημιουργηθεί με την προοπτική διαφόρων εφαρμογών, τις οποίες θα προβεί στη συνέχεια το ίδιο το Φεστιβάλ για να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της διοργάνωσης: αφίσα-αφισέτα, website, εξώφυλλα καταλόγων, ημερήσιο πρόγραμμα προβολών, banner, ποικίλες καταχωρήσεις, κ.ά.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μέχρι δύο (2) προτάσεις. Η ανάθεση της φιλοτέχνησης του δημιουργικού της αφίσας θα γίνει κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, η οποία σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του θεσμού, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους, να αναθέσει απευθείας σε τρίτο την φιλοτέχνηση της αφίσας.

 

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού δημιουργικού, η αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την τελική ανάθεση.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου νομικού προσώπου, από όπου να προκύπτει ότι:

i. Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος.

ii. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

iii. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Προσώπου.

 

2. Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικώς από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα λάβει χρηματικό βραβείο ύψους 300 € (πλέον φόρων και κρατήσεων) και το όνομα του/των δημιουργού/ών της βραβευθείσας πρότασης θα αναφέρεται στην παρουσίαση της αφίσας στα σχετικά Δελτία Τύπου και στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου ή συλλογικού έργου, θα πρέπει να διευκρινίζεται από τους υποψήφιους ο τρόπος αναφοράς του/των δημιουργών, καθώς και να ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος. Ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του έργου που θα επιλεγεί, θα κληθεί/ουν εντός 10 ημερών να υπογράψει/ουν το σχετικό συμφωνητικό στο οποίο και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.

 

3. Ο/Οι δημιουργός/οί της πρότασης που τελικά θα επιλεγούν, δεσμεύονται να αποστείλουν στο Φεστιβάλ «ανοιχτό» αρχείο του δημιουργικού της αφίσας, με στόχο το Φεστιβάλ να το χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, με συνακόλουθη παραίτηση του/των δημιουργού/ών κάθε δικαιώματος και διεκδίκησης επί των μελλοντικών εφαρμογών.

 

4. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του επιλεγέντος υποψηφίου ή, σε περίπτωση έργου συνεργασίας, ακόμα και ενός από τους δημιουργούς, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της Σύμβασης αζημίως.

 

5. Πνευματικά Δικαιώματα

Ο τελικός Ανάδοχος ως δημιουργός ή σε περίπτωση έργων συνεργασίας οι δημιουργοί παραχωρούν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην κυριότητα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ το περιουσιακό τους δικαίωμα επί των κάθε είδους εφαρμογών των ιδεών τους (στοιχεία branding, σήματα κ.λπ.), τα οποία θα αποτελούν στο εξής περιουσιακό στοιχείο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, που θα μπορεί να το διαθέτει/χρησιμοποιεί κατά βούληση και δηλώνουν ότι δεν διατηρούν κανένα περιουσιακό δικαίωμα επ’ αυτών. Ειδικότερα το ΦΕΣΤΙΒΑΛ θα μπορεί αζημίως να επαναχρησιμοποιήσει όλο το παραπάνω υλικό ή μέρος του, ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο κατά την ανέλεγκτο κρίση του. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει κατά την ελεύθερη κρίση του εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο με αντάλλαγμα ή χωρίς. Όλο το υλικό που θα παραχθεί θα παραδοθεί στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ από τον Ανάδοχο/ους σε ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική Σύμβαση Ανάθεσης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την 15.03.2013 στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Δράμα ή στην Αθήνα:

α. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και θα λάβουν πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ,

β. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

γ. με courier,

δ. ηλεκτρονικά στο e-mail : kinfest@dra.forthnet.gr

 

Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση προσφοράς που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή με courier φέρει ο υποψήφιος.

• Γραφεία Δράμας: Αγίας Βαρβάρας 9 66100 Δράμα

Ελευθερία Καβάκα, τηλ 25210 47575

• Γραφεία Αθήνας Εμμ. Μπενάκη 71 ,10681 Αθήνα

Σοφία Γεωργιαδου, τηλ. 210 3300309

click here redirect women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
women who cheated online read
generic mexico pharmacy viagra open link
link what is infidelity married cheat
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
redirect redirect cheaters
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
best spy phone apps link spy to mobile download
abortion pill prices wrightcontractingsi.com hysteroscopy dilatation and curettage
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
cipro 500mg twice a day cipro 500mg tab ciprofloxacin use
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
late term abortion clinics late term abortion clinics national abortion federation

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3531 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ψυχολογία - Δικαιώματα
Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022 - 19:39
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 - 22:02
Σχόλια (1)

Απαλλαγή από τέλη Φοίτησης
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 - 20:24
Σχόλια (8)

Όριο σπουδών
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022 - 18:31
Σχόλια (3)

Πρακτική ΙΕΚ και κατατακτήριες
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 - 19:44
Σχόλια (0)

απώλεια πάσου
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022 - 00:03
Σχόλια (2)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ 2020-2021
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 - 17:02
Σχόλια (1)

Ποιο επάγγελμα φέρνει τα περισσότερα λεφτά
Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 - 22:22
Σχόλια (4)

Υποτροφία ΙΚΥ ΕΚΟ ΕΡΩΤΗΣΗ
Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 - 22:26
Σχόλια (14)

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (1.000€)
Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2022 - 13:50
Σχόλια (15)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022
Κεραμέως: Θέμα εβδομάδων η κατάθεση του αυξημένου φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022
Σχολικά Γεύματα: Έναρξη του προγράμματος με αποκλεισμούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022
Μαθητικές παρελάσεις: Τι προβλέπεται, πώς επιλέγονται σημαιοφόροι-παραστάτες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022
Νέα Απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Σελίδα 1 από 5760 (34555 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5758
5759
5760
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης