Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ΤΕΙ Δ.Μ: Απόψεις για το σχέδιο Αθηνά
 

TMHMA ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ       ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τέρμα Κοντοπούλου, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ,

Τηλ. : 23850 54610, Fax : 23850 46630

e-mail (Προϊστάμενου): proist.epeap@florina.teikoz.gr

e-mail (Γραμματείας): sec-epeap@florina.teikoz.gr

Φλώρινα 5-2-2013

Θέμα: Θέσεις-απόψεις του Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ ΔΜ στις προτεινόμενες αλλαγές του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με το εξαγγελθέν σχέδιο ΑΘΗΝΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, το Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ ΔΜ.

Η απόφαση αυτή στερείται ακαδημαϊκών κριτηρίων και αδικεί την παρουσία του Τμήματος στο χώρο της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, διότι κατά την άποψη μας:

Το Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (http://epeap.florina.teikoz.gr) είναι ένα σχετικά νέο Τμήμα και το μ ο ν α δ ι κ ό Τμήμα στην Ελλάδα που προετοιμάζει επιστήμονες που θα απασχοληθούν στον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων (προϊόντα του πρωτογενή τομέα) σε μια εποχή όπου η χώρα μας επιλέγει και προωθεί-ενισχύει την στροφή προς την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας. Σήμερα οι συνθήκες της αγοράς και οι προτιμήσεις των καταναλωτών έχουν αλλάξει ραγδαία και η απαίτηση για πιο υγιεινά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα είναι επιτακτική ανάγκη, άλλωστε η ασφάλεια και ο έλεγχος των αγροτικών προϊόντων αποτελεί και ένα από τους βασικούς στόχους της ΚΑΠ, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε αυτή την κατεύθυνση θεραπεύει ταυτόχρονα το γνωστικό αντικείμενο της αγροτικής οικονομίας-μάρκετινγκ και τον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων (τροφίμων). Ειδικότερα:

·         ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το γνωστικό αντικείμενο της αγροτικής οικονομίας- αγροτικού μάρκετινγκ (18 από τα 40 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών) αποτελεί αντικείμενο σπουδών των Γεωτεχνικών Επιστημών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γνωστικό αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου των ελληνικών αγροτικών προϊόντων (17 από τα 40 μαθήματα του προγράμματος Σπουδών) είναι επίσης αντικείμενο που ανήκει στα γεωπονικά Τμήματα.

·         ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Είναι το Τμήμα της ΣΤΕΓ Φλώρινας που έρχεται να συμπληρώσει ένα σημαντικό κομμάτι γνώσεων στην μεταποίηση και κύρια στον ποιοτικό έλεγχο της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, αλλά παράλληλα και το κομμάτι της αγροτικής οικονομίας που είναι απόλυτα συνυφασμένο με την παραγωγή και μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής.

·         ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Οι περισσότεροι από τους φοιτητές του Τμήματος διεξήγαν και διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση στον ποιοτικό έλεγχο βιομηχανιών τροφίμων και σε φορείς-επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων (85%).

·         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Το 61% των εργαζόμενων αποφοίτων, εργάζονται στον ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανιών τροφίμων.

·         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Προεδρικό Διάταγμα 312 (ΦΕΚ 264/19-11-2003, Τεύχος Α).

·         ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η παρουσία και φοίτηση των φοιτητών υποστηρίζεται από: 4 αίθουσες διδασκαλίας και 6 εργαστηριακές αίθουσες Οι υποδομές του Τμήματος σε εργαστηριακό και επιστημονικό εξοπλισμό είναι ολοκληρωμένες και σύγχρονες. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι άριστες. Ο επιστημονικός-εργαστηριακός εξοπλισμός αποτιμάται σε 1.112.000,00 ευρώ

·         ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: βιβλιοθήκη, εξοπλισμένο γυμναστήριο, φοιτητικό εστιατόριο και φοιτητική εστία.

Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προτείνει τη διάλυση του Τμήματος και την απορρόφηση του από ένα Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων. Η πρόταση αυτή δημιουργεί προβλήματα καθώς:

·         Αδικεί τους φοιτητές που θέλουν να εξειδικευτούν στον ποιοτικό έλεγχο και επέλεξαν να φοιτήσουν σε αυτό το Τμήμα μακριά από τις οικογένειες τους. Το Τμήμα επιλέχτηκε βάση του προγράμματος Σπουδών του και της ανταπόκρισης που έχει αυτό στην αγορά εργασίας.

·         Δεν τους δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο αλλά θέλει να τους μετατρέψει όλους σε μάνατζερ.

·         Οι απόφοιτοι μας, οι οποίοι σε μερικά χρόνια θα κατέχουν επιστημονικές γνώσεις σε ένα αντικείμενο που πολύ λίγες επιχειρήσεις θα αναζητούν πλέον

·         Δημιουργεί κενό στην εκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στο αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου- αντικειμένου πολύ σημαντικού σήμερα στον Τομέα της διατροφής και επεξεργασίας των τροφίμων.

·         Καταστρέφει δομές οι οποίες μέσω των προγραμμάτων Σπουδών τους θα συνεισφέρουν στην ανόρθωση και επαναδραστηριοποίηση του αγροτικού Τομέα και κατ επέκταση της οικονομίας της Χώρας μας

·         Αχρηστεύει εξοπλισμό και υποδομές εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο αλλά και πολύ χρήμα.

·         Ένας μεγάλος αριθμός ενεργών σπουδαστών μεταφέρεται σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων του (εργαστηριακά και σχετιζόμενα με τον αγροτικό τομέα) δεν διδάσκονται και δεν μπορούν να διδαχθούν σε μια ΣΔΟ.

Το Τμήμα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε μια Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ή σε μια Σχολή που εξειδικεύεται στη μελέτη του τροφίμου (ελέγχου της ποιότητας και της οικονομίας του). Στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας η Σχολή αυτή είναι η Σ.ΤΕ.Γ., στο Παράρτημα της Φλώρινας.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος

Η Διευθύντρια και το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας

women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
read click here how to catch a cheater
abortion pill bleeding website abortion paperwork
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
end pregnancy d&c instrument ways to terminate an early pregnancy
2nd trimester abortion pill medical abortion cost methods of abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2941 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ-ΕΚΟ 2018-2019
Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021 - 21:26
Σχόλια (1)

Εισακτεοι
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 - 16:15
Σχόλια (1)

ερώτηση sos
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 21:02
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 15:30
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 14:16
Σχόλια (2)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 - 12:54
Σχόλια (4)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-22 ΛΕΤΕ;;
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 - 11:31
Σχόλια (5)

Σχολή με ελάχιστες υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 - 20:33
Σχόλια (8)

Εξεταστική εξ αποστάσεως sos
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 - 20:22
Σχόλια (3)

Όριο φοιτησης
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 - 16:04
Σχόλια (3)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021
Ο αστρονομικός σταθμός του ΑΠΘ στον Χολομώντα επελέγη στο "Fibre in the sky"
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021
Διευκρινίσεις ΟΠΕΚΑ για το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021
eTwinning μετίτλο «MusicLexis: The Most Fun Dictionary Ever! ΙΙ» στο Γυμνάσιο Φούστανης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021
Δύσκολη εξίσωση το άνοιγμα καταστημάτων και σχολείων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021
Στήριξη στον πρύτανη του ΑΠΘ από 223 πανεπιστημιακούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Σελίδα 1 από 4877 (29258 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4875
4876
4877
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης