Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
 
 

Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Υπ.Παιδείας: Από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η διανομή των βιβλίων στα Δημοτικά
Με ανακοίνωση του το υπουργείο σημειώνει πως η διανομή βιβλίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014  θα διεξαχθεί από 15-05-2013 έως 15-06-2013
 
Η διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία
της χώρας, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 995/22-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος, θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 15-05-2013 έως 15-06-2013.
 
1. Ηλεκτρονική ενημέρωση Κέντων Διανομής και σχολικών μονάδων
 
Τα Κέντρα Διανομής και οι σχολικές μονάδες έχουν πρόσβαση σε δική τους σελίδα μέσω
του ιστότοπου: http://publications.cti.gr.
 
1α. Τα Κέντρα Διανομής μέσω της σελίδας τους μπορούν να ενημερώνονται για:
 
- τις σχολικές μονάδες τις οποίες εφοδιάζουν με διδακτικά βιβλία,
- το πλήθος των παλετών που θα παραλάβουν προκειμένου να εφοδιάσουν τις σχολικές
μονάδες,
- το πλήθος των παλετών που θα παραλάβουν ως απόθεμα ασφαλείας. Με το απόθεμα αυτό
θα καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες των σχολείων, κατά την έναρξη του σχολικού έτους
2013-2014 και όχι νωρίτερα από το Σεπτέμβριο 2013.
 
Η πρόσβαση στον ιστότοπο http://publications.cti.gr παρέχει επίσης στα Κέντρα Διανομήςπληροφόρηση για την προς παραλαβή ποσότητα βιβλίων ανά τίτλο, που θα δικαιούται κάθε σχολικήμονάδα της περιοχής ευθύνης τους.
 
Το απόθεμα ασφαλείας ανά τίτλο που θα λάβει κάθε Κέντρο Διανομής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 995/22-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος, θα ανέρχεται σε ποσοστό 15% του συνόλου των αντιτύπων που θα παραλάβει το Κέντρο. Η ποσότητα των αντιτύπων του αποθέματος που δε θα χρησιμοποιηθεί θα παραμένει στο Κέντρο Διανομής για την επόμενη σχολική χρόνια. Το Κέντρο Διανομής θα πρέπει, όταν του ζητηθεί κατά την απογραφή,
να δηλώσει στη σελίδα του την ποσότητα του αποθέματος που διαθέτει.
 
1β. Οι σχολικές μονάδες μέσω της σελίδας τους μπορούν να ενημερώνονται για:
 
 
- το πλήθος των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων ανά τίτλο, που θα παραλάβουν για το σχολικό έτος 2013-2014,
- τη συσκευασία της παραγγελίας τους και λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή της.
 
Εκτός από τα Κέντρα Διανομής και τις σχολικές μονάδες, στον ιστότοπο
http://publications.cti.gr μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.και οι Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας με τον κωδικό εισόδου που χρησιμοποιούν στο e-Survey.
 
2. Τρόποι συσκευασίας των διδακτικών βιβλίων
 
Η συσκευασία των παραγγελιών σε διδακτικά βιβλία χωρίζεται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
 
2.α. Κατηγορία Α
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αντίτυπα βιβλίων, τα οποία θα είναισυσκευασμένα
σε δέματα των δέκα τεμαχίων ανά σχολείο. Κάθε τέτοια συσκευασία θα φέρει ετικέτα με ταστοιχεία της σχολικής μονάδας (επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ. κ.λ.π.).
 
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που το συνολικό πλήθος των αντιτύπων της παραγγελίας υπερβαίνει τη δεκάδα κατά 7 έως και 9 αντίτυπα, τότε στην παραγγελία θα προστίθεται μια επιπλέον δεκάδα αντιτύπων. Για παράδειγμα, σε παραγγελία που για συγκεκριμένο τίτλο προβλέπει 17 αντίτυπα θα συσκευαστούν δύο δέματα (2 δεκάδες) δηλαδή 20 αντίτυπα. Το ίδιο ισχύει και για παραγγελίες με 18 και 19 αντίτυπα.
 
2.β. Κατηγορία Β
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα αντίτυπα των διδακτικών βιβλίων της
παραγγελίας που δε θα είναι συσκευασμένα ανά σχολική μονάδα.
 
Ειδικότερα, εδώ περιλαμβάνονται οι επιπλέον μονάδες αντιτύπων πέραν της δεκάδας και μέχρι το όριο των 6 μονάδων. Τα αντίτυπα βιβλίων αυτής της κατηγορίας θα αποσταλούν, με εξαίρεση στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής, στα Κέντρα Διανομής, χωρίς συσκευασία ανά σχολική μονάδα. Ο αριθμός των αντιτύπων αυτών θα αντιστοιχεί και θα συμπληρώνει τις παραγγελίες των σχολικών μονάδων. 
 
 Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται επίσης τα αντίτυπα που θα παραλάβουν τα Κέντρα Διανομής ως αποθέματα ασφαλείας, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ανάγκες που θαπροκύψουν στις σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 
3. Καταχώρηση στοιχείων μαθηματικού δυναμικού στο e -Survey
 
Ο υπολογισμός των αντιτύπων διδακτικών βιβλίων, για το σχολικό έτος 2013-2014 έγινε με βάση την αποτύπωση στο e-Survey μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013. Για κάθε σχολική μονάδα έχουν συνυπολογιστεί αντίτυπα διδακτικών βιβλίων ανά τίτλο και για τους εκπαιδευτικούς.
 
Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας κατά το πρώτοδεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να επικαιροποιήσουν στο e-Survey τα στοιχεία του μαθητικού τους δυναμικού. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησής τους, στον ιστότοπο http://publications.cti.gr , στη σελίδα της κάθε σχολικής μονάδας, θα εμφανίζεται το τελικό πλήθος αντιτύπων/βιβλίων ανά τίτλο, που θα λάβει συμπληρωματικά βάσει των στοιχείων που καταχώρησε.
 
4. Παραλαβή Διδακτικών βιβλίων
 
4α. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε και Δ.Ε. Αττικής
 
Οι σχολικές μονάδες που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής θα παραλάβουν απευθείας στις έδρες τους το σύνολο της παραγγελίας τους.
 
Ειδικότερα εντός του χρονικού διαστήματος από 15-05-2013 έως 15-06-2013 θαπαραλάβουν την κατηγορία Α της παραγγελίας τους. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2013- 2014, θα παραλάβουν και την κατηγορία Β της παραγγελίας τους.
 
4β. Νομός Θεσσαλονίκης
 
Οι σχολικές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης θα παραλάβουν απευθείας στις έδρες τους
και εντός του διαστήματος από 15-05-2013 έως 15-06-2013 την κατηγορία Α της παραγγελίας τους.
Την κατηγορία Β της παραγγελίας τους θα την παραλάβουν από τα Κέντρα Διανομής κατά τηνέναρξη του σχολικού έτους 2013-2014.
 
4γ. Λοιπές σχολικές μονάδες της χώρας
 
Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες της χώρας θα παραλάβουν από τα Κέντρα Διανομής την
κατηγορία Α της παραγγελίας τους, εντός του χρονικού διαστήματος 15-05-2013 έως 15-06-2013.Από τα Κέντρα Διανομής θα παραλάβουν επίσης την κατηγορία Β της παραγγελίας τους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014.
 
Οι σχολικές μονάδες με χαμηλό μαθητικό δυναμικό θα ενημερωθούν για τον τόπο και
το χρόνο παραλαβής της παραγγελίας τους απευθείας από την ιστοσελίδα
http://publications.cti.gr της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος.
 
Καλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. σε συνεργασία με τα Γραφεία Παιδείας των Δήμων της
χώρας να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη μεταφορά των πακέτων διδακτικών βιβλίων από τα Κέντρα Διανομής στις σχολικές μονάδες.
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Εσωτερική Διανομή:click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated online read
go link click
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link what is infidelity married cheat
infidelity in marriage why people cheat redirect
women love to cheat click here online
go redirect pregnancy termination options
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady
rite aid online coupon walgreens coupon printable discount prescription coupons
canada pharmacy coupons blog.phormtastic.com free manufacturer coupons
free coupons printable f6finserve.com discount prescriptions
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion at home spiritocagliese.it facts about abortion
pharmacy discount code coupon for medication discount rx pharmacy
end pregnancy teen pregnancy abortion ways to terminate an early pregnancy
get free voucher amres.nl strattera discounts
prescription card discount prescription drugs coupon prescription coupon card
pramipexol kaufen pramipexol kosten pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3057 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
10% χωρις μηχανογραφικο
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 - 21:51
Σχόλια (1)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 - 08:03
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πεδία προσανατολισμου
Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021 - 18:21
Σχόλια (1)

Οπτικα ΕΟΠΠΥ βοήθεια
Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021 - 12:25
Σχόλια (2)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πτδε
Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021 - 15:47
Σχόλια (2)

Παράλληλη Φοίτηση
Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021 - 19:49
Σχόλια (5)

ΙΚΥ 2019-2020, 2020-2021 Θα δωθούν ποτέ;;;
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 - 20:52
Σχόλια (4)

ΕΠΑΛ
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:19
Σχόλια (1)

Δημόσια ιεκ
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 - 14:33
Σχόλια (0)

SOS!!!Πανελλαδικές για 3η φορά
Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021 - 21:09
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοί οι δικαιούχοι – Μέχρι πότε οι αιτήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Εγγραφές Πρωτοετών 2021: Δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης για τις Εγγραφές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Οι αλλαγές στο Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα που θα ισχύσουν από το 2021-2022
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ιδρύονται έξι νέα Δημόσια ΙΕΚ με επτά νέες ειδικότητες – Πότε ξεκινά η λειτουργία τους
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Πώς θα λειτουργήσουν τα Φροντιστήρια το νέο ακαδ. έτος
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 5092 (30547 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5090
5091
5092
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης