Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021
Θέσεις εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 / 2013-2014 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ

Ακ. Έτος

Συνολικός

αριθμός

εισακτέων

Πανεπιστήμια

ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ

Σύνολο

Γενική

Σειρά

Ειδική

Σειρά

Σύνολο

Γενική

Σειρά

Ειδική

Σειρά

        

2013-2014

69.288

46.494

38.790

7.704

22.794

18.995

3.799

        

2012-2013

76.094

44.381

37.500

6.881

31.713

26.470

5.243

Μεταβολή %

-8,94%

4,76%

3,44%

11,96%

-28,1%

-28,2%

-27,5%

 

 

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανέρχεται στις 69.288 εκτός των κάτωθι ειδικών κατηγοριών.

 Στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:

  1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές
  2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
  3. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
  4. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
  5. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)
  6. Καθ’ υπέρβασιν  του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων εισάγονται και οι υποψήφιοι των παρακάτω κατηγοριών με τα αντίστοιχα ποσοστά:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

1

Αθλητές με διακρίσεις μέχρι και 7-10-2008, για τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ  και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

30 % για τα ΤΕΦΑΑ και 1% για τα λοιπά τμήματα

2

Αθλητές με διακρίσεις από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2012, για τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ  και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

20 % για τα ΤΕΦΑΑ και 1% για τα λοιπά τμήματα

3

Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων

3%

4

Τέκνα ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων

1%

5

Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Κύπρου)

1,50%

6

Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό που είναι απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο και ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της χώρας αυτής

1,50%

7

Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1%

8

Αλλοδαποί − Αλλογενείς, που είναι απόφοιτοι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών) και Τ.Ε.Ι., του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

2%

9

Αλλοδαποί − Αλλογενείς, που είναι απόφοιτοι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών) και Τ.Ε.Ι., των λοιπών επιστημονικών πεδίων

2%

10

Αλλοδαποί − Αλλογενείς, που είναι απόφοιτοι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

20%

11

Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μη ελληνικής καταγωγής, για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ) και Τ.Ε.Ι., όλων των επιστημονικών πεδίων

10%

12

Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μη ελληνικής καταγωγής, για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

20%

13

Υπότροφοι Αλλοδαποί – Αλλογενείς, για τα τμήματα των Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

3,50%

14

Υπότροφοι Αλλοδαποί – Αλλογενείς, για όλα τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

1%

15

Υπότροφοι Ομογενείς, για όλες τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και της ΑΣΠΑΙΤΕ

1%

16

Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, για τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

0,50%

17

Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ (ομάδα Α΄), για τις σχολές και τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ

0,50%

18

Πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

5%


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 2012 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 2013 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΤΕΙ 2012 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΤΕΙ 2013(ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 2012 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 2013 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

17.285

15.855

-8,27%

2.355

1.335

-43,31%

19.640

17.190

-12,47%

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

7.085

8.265

16,65%

1.600

1.595

-0,31%

8.685

9.860

13,53%

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2.125

2.330

9,65%

3.950

3.485

-11,77%

6.075

5.815

-4,28%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

5.200

6.020

15,77%

11.885

8.405

-29,28%

17.085

14.425

-15,57%

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5.435

5.860

7,82%

6.680

4.175

-37,50%

12.115

10.035

-17,17%

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

37.130

38.330

3,23%

26.470

18.995

-28,24%

63.600

57.325

-9,87%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

7055

7666

8,66%

5029

3799

-24,46%

12084

11465

-5,12%

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΙΔ ΣΕΙΡΑΣ

44.185

45.996

4,10%

31.499

22.794

-27,64%

75.684

68.790

-9,11%

* ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

                 

 

 Δείτε Αναλυτικά στα πινακάκια που ακολουθούν τις Θέσεις:

 Δείτε επίσης τις Επιπλέον Θέσεις ανά Τμήμα κάνοντας κλικ εδώ!

 

 

 

 

Πηγή: minedu.gov.gr

 

 

 

 

 

 

ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
redirect why women cheat on their husband dating for married men
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
go read pregnancy termination options
adult dog sex stories tolobel.com incest nifty sex stories
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
walgreens coupon code photo click coupons for prescription medications
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
cialis 20mg imitrex 50mg cephalexin
metformin metformin metformin
abortion definition read walk in abortion clinics
late term abortion clinics akum.org national abortion federation
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion
abortion pill prices risks of abortion pill aspiration abortion
how to get an abortion pill when is it too late to get an abortion pill abortion pill articles
printable cialis coupon cialis coupons from lilly free cialis samples coupon

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3044 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)
 Παιδια θελω να μαθω αν φετος οι οικονομικες σχολες και ειδικα η σχολη οικονομικων επιστημων Ρεθυμνου θα ανεβει ή θα κατεβει? Και αν ανεβει ή κατεβει θα υπαρξει μεγαλη διαφορα; περιπου ποσα μορια;
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
link cheater online
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 3036 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
 Ηθελα να ρωτησω αν τελικα ο θεσμος των πανελλαδικων ειναι τοσο αξιοκρατικος και αδιαφθορος οσο υποστηριζεται.αν οντως ειναι,τοτε πως ειναι δυνατον σε καποια σχολεια να εχουν αφυσικα υψηλους βαθμους ακομη και οχι τοσο τελειοι μαθητες ενω σε αλλα αριστοι μαθητες να μην εχουν αγγιξει το 19 και γενικα οι αποδοσεις να ειναι τοσο χαμηλες?ειναι δυνατον οι μαθητες αυτοι ξαφνικα να γινονται τοσο εξυπνοι και οι αλλοι να χαζευουν,ειναι θεμα βαθμολογικου κεντρου ή τυχης και συγκυριας ή μηπως συμβαινει κατι αλλο?
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
most women cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3038 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)
 ενας μαθητης του 19 δυσκολα θα πεσει υπερβολικα..αλλα παιζει μεγαλο ρολο η ψυχολογια του μαθητη!Το παν περα απο την καλη προετημασια ειναι μια σωστη ψυχολογια και ψυχραιμια πανω απ'ολα..το λεω αυτο γιατι την πατησα φετος και αφησα το αγχος να με καταβαλει ενω θα μπορουσα να εχω γραψει αρκετα καλυτερα..οσο αναφορα τους ''μετριους'' μαθητες που ξαφνικα πηγαν στο 19 ισως απλα να κατεβαλαν μεγαλη προσπαθεια στο τελος ισως ακομη να τους ευνοησε και η τυχη κανεις δν μπορει να ξερει..
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
link cheater online
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3037 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

 
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)
εγω ανηκω στην ειδικη κατηγορια των αθλητων με μπονουσ 8% στα ΑΕΙ  ΤΕΙ εχω γραψει 13000 μορια .Μεχρι πιεσ σχολες μπορω να μπω του 1ου πεδιου .ξερει καπιος να μου απαντησει πως υπολογιζετε εαν υπαρχει καποιο παραδειγμα.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
most women cheat wives that cheat
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website infidelity why women cheat on men they love
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 3038 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)
 αρχιτεκτονικη χανιων και ξανθης? ευχαριστω!
most women cheat wives that cheat
generic mexico pharmacy viagra go link
Υποβλήθηκε πριν από 3043 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)

Γεια σε όλους, αν και τελείως άκυρως με το θέμα, θέλω να αγοράσω  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, γι΄αυτο θέλω να ρωτήσω, αν κάποιος έχει τα βοηθήματα του ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ κατεύθυνσης και τα πουλάει ενδιαφερομαι να τα αγοράσω...ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΜΕΣΑ...ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ...

generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 3045 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)

ειμαι απο αθηνα , τα χρησιμοποισε η κόρη μου , και τα βρηκε -ειδικα των λατινικών -αριστα.

εχουμε και των αρχαιων .(σημειωτέον πέρασε περυσι στην νομική αθηνων).ταδωσε σε φίλη της , 

μπορώ αν τα θέλεις να τα βρώ και να στα στειλω. Εννοείται δωρεαν.  

where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read women cheat husband website
link husband watches wife cheat married cheat
go online read here
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 3036 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

   
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)
 Ωωωω τι γλυκια που ειστε!!
how to catch a cheat go online
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 3023 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
μπορείτε να μου πείτε που μπορώ να βρω τον αναλυτικό αριθμό των θέσεων για 10% ?
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
read women cheat husband website
redirect catch a cheat dating for married men
women who cheat on their husband click unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra go link
website viagra softgels viagra superactive canadian
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 3048 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)
 οχι
pill for abortion online abortion pill abortion pills
go cheater click
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
generic mexico pharmacy viagra go link
website viagra softgels viagra superactive canadian
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3031 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)
κ εγω ενδιαφερομαι για το 10%
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3031 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Σχόλια (2)

Παρακαλώ ενημερώστε με το Βδ3 ποιο κοινωνικό κριτήριο είναι ή τι άλλο είναι στον πίνακα με τις θέσεις για τα κοινωνικά κριτήρια ;

Ευχαριστώ


pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
open read here viagra soft how to take
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3051 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)

 ΡΕ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ;

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΣΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΙΝΑΙ 260 ΚΑΙ ΣΑΥΤΟ ΤΟ SITE TO ΕΧΕΤΕ 160.

ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

 

Προφανώς και δεν παίζουμε με την ψυχολογία σας. Σε δυο διαφορετικά έγγραφα του Υπουργείου είναι γραμμένες οι θέσεις αλλά στον ένα αναφέρει 160 και το άλλο 260. Εμείς απλά αντιγράφουμε (το 260 πάντως είναι πιο κοντά στον περυσινό αριθμό  εισακτέων).

 edu4u admin

where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3050 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Σχόλια (3)

 Στην περίπτωση Βδ3 υπάγονται όσοι έδωσαν πανελλαδικές φέτος και ανήκουν στα κοινωνικά κριτήρια δηλ. ισχύει:

Α} Γι ́ αυτούς που έχουν αδελφό ή  αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικες Ακαδημίες ή στην Α.Σ.Κ.Τ. ή στην ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας.


Β. Γι ́ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα

Γ. Γι ́ αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν
συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%)

Δ. Γι ́ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας,

Ε. Γι αυτούς που είναι πολύδυμα τέκνα (δίδυμα κλπ.), εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος
:
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
most women cheat married men dating wives that cheat
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read read here how to catch a cheater
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
Υποβλήθηκε πριν από 3051 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)

Όταν λέτε ενεργό αδελφό φοιτητή τι εννοείτε; Αν κάποιος είναι στο 6ο χρόνο σπουδών και δίνει κανονικά μαθήματα στις εξετάσεις   π.χ. κλασικής φιλολογίας και δεν έχει πάρει πτυχίο θεωρείται ότι είναι ενεργός ώστε να τραβήξει και την αδελφή του στο ίδιο μ΄ρος σπουδών;  

με εκτίμηση 

Αναστασία 

 

 

pill for abortion online website abortion pills
most women cheat wives that cheat
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat go online
affairs with married men women who like to cheat go
women love to cheat click here online
medical abortion procedure site illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 3039 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

   
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)

 Άρα εγώ που έδωσα το 2011 δεν έχω δικαίωμα να εκμεταλλευτώ την περίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων, αφού η σχολή που θέλω δίνει θέσεις με κοινωνικά κριτήρια μόνο στη στήλη Βδ3.

Ευχαριστώ για τη διευκρύνιση κύριε Κουτρουμπέλη. 

online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
open go viagra soft how to take
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
go abortion in canada read here
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 3050 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
kurie koutroubeli  o poios einai o akrivhs ari8mos twn poluteknwn seka8e sxolh???
cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheated wifes that cheat read
website how taking viagra works viagra superactive canadian
open buy generic viagra viagra soft how to take
affairs with married men what makes married men cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 3051 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (2)
 

Δείτε τις Επιπλέον Θέσεις των Ειδικών Κατηγοριών ανά Τμήμα κάνοντας κλικ εδώ!

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
women love to cheat click here online
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3049 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

    [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
Αν είμαι δηλαδή ειδική κατηγορία πολυτέκνων,και ξαναδίνω πανελλήνιες,είμαι στην κατηγορία Βα και όχι Βδ?
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
open read here viagra soft how to take
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men what makes married men cheat go
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 3048 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
      
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)
 εφοσον εδωσες πανελληνιες εισαι στο βδ3!!μην ανησυχεις!
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheated online read
redirect catch a cheat dating for married men
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 3048 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
 diladi autoi pou einai stis a katigories 2011-2012 einai autoi pou tha mpoune me 10 % oi theseis gia koinwnika kritiria klp ???
website how taking viagra works viagra superactive canadian
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 3049 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

     [Κλείσιμο]
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
 ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι το ΤΕΙ Χαλκίδας ?
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
how women cheat read here link
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 3048 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
       
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)
Τα παραπανω επαναφερουν στο προσκηνιο την επιτακτικη αναγκη ιδρυσης ιδιωτικων πανεπιστημιων!
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra go link
link click married cheat
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3040 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
sos ορθοδοντικη θεραπεια
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 - 08:58
Σχόλια (0)


πυροσβεστική-αστυνομία ύψος εισαγωγής
Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 - 15:32
Σχόλια (1)

Συντελεστές βαρύτητας σχολών
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:24
Σχόλια (1)

Αγγλική φιλολογία
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:22
Σχόλια (1)

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ 1%?
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 - 15:22
Σχόλια (0)

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ?
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 - 19:58
Σχόλια (4)

Μπορώ στο εξωτερικό;;
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 - 19:12
Σχόλια (5)

ΠΤΔΕ ή ψυχολογία;
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 - 18:43
Σχόλια (2)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 - 13:06
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Φοιτητές: Τα εξ αποστάσεως μαθήματα συνεχίζονται από ορισμένους καθηγητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 36 λεπτά
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Σε ενδιαφέρει η Σχολή Ικάρων; Πτήσεις στη Σχολή Ικάρων για μαθητές της Γ Λυκείου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 43 λεπτά
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Δύο νέα κρούσματα σε Τμήμα του ΑΠΘ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 45 λεπτά
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Σχολικά γεύματα: Τα δύο πρακτικά που πρέπει να κάνουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 50 λεπτά
Σελίδα 1 από 5142 (30847 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5140
5141
5142
Επόμενο