Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019
Πανελλαδικές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία και γίνεται σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος.

Ι. Για την Νεοελληνική Γλώσσα, οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες, όπως αυτοί ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

α) να κατανοούν τη γλωσσική μορφή των κειμένων και τα κειμενικά τους χαρακτηριστικά, τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση του κειμένου με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας,

β) να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείμενα με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο,

γ) να συγκρίνουν κείμενα ως προς τις δύο προηγούμενες διαστάσεις με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των κειμένων ως προς τη γλώσσα, το μέσο, τους σημειωτικούς τρόπους, το κειμενικό είδος, τις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, τον τρόπο προσέγγισης του θέματος κ.λπ.

δ) να παράγουν κείμενα, με βάση τα μελετώμενα κείμενα με στόχο:

α) τονμετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των κειμένων ή/και

β) τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των κειμένων και γ) τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται στα κείμενα αναφοράς.

ΙΙ. Για τη Λογοτεχνία, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν συνδυαστικά έναν αριθμό κειμενικών στοιχείων, ώστε:

α) στην περίπτωση αφηγηματικού ή πεζού κειμένου, να αναδιηγούνται συνοπτικά την ιστορία που αφηγείται το κείμενο ή, στην περίπτωση ποιητικού κειμένου, να ανιχνεύουν το νοηματικό του υπόστρωμα μέσα από την αναγνώριση και τον συσχετισμό των κειμενικών δεικτών,

β) στην περίπτωση του πεζού κειμένου, να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου και να εντοπίζουν στοιχεία που φωτίζουν τη δράση τους ή, στην περίπτωση ποιητικού κειμένου, να περιγράφουν τη διάθεση/στάση του ποιητικού υποκειμένου συσχετίζοντας σύμβολα και γλωσσικές επιλογές,

γ) να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται με ένα ερμηνευτικό σχόλιο στο θέμα ή ερώτημα που οι ίδιοι/-ες πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες μεταξύ τους ή και με στοιχεία συγκειμένου, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις προσωπικές θέσεις και ανταποκρίσεις τους.

Τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών είναι: η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο και η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου (περισσότερα βλ. ΓΝΕΛ, σελ. 169-171)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Προκειμένου οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις διαδικασίες παραγωγής λόγου κατά την εξεταστική δοκιμασία, προτείνεται να αξιοποιήσουν το γλωσσάρι όρων που περιέχεται στους Φακέλους υλικού. Σε καμιά περίπτωση οι όροι αυτοί δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, αλλά αποτελούν εργαλεία προσέγγισης των κειμένων.

 

Πηγή: esos.gr

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Δέκα Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Δέκα (10) Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Υποτροφίες: Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 δέκα (10) υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στις παρακάτω περιοχές: 

1. Ενέργεια, κατάλυση, ηλεκτροχημεία

2. Νανοτεχνολογία, υλικά, επιφάνειες

3. Βιοτεχνολογία και περιβάλλον

4. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή

5. Μοριακή προσομοίωση

6. Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες

Οι υποτροφίες παρέχονται μέσω ερευνητικών προγραµµάτων και ανέρχονται περίπου στο καθαρό ποσόν των 830 Ευρώ/μήνα. Η διάρκεια των υποτροφιών είναι από 3 έως 5 έτη.  Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών θα διατίθενται επιπρόσθετα χρήματα για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίσης προχωρημένα μαθήματα και να εκπονήσουν ερευνητικό έργο πολύ υψηλού επιπέδου σ’ ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από διπλωµατούχους και πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών των Θετικών Επιστηµών. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να θέσουν φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων και Σχολών που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας θα γίνει η υποβολή τους, όπως και για το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και τη δομή του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.chemeng.upatras.gr) ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: phd-studies@chemeng.upatras.gr ή να απευθυνθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή τηλ: +30 2610969500 ή +30 2610969501-3

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Πηγή: foititikanea.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Πάντειο: Διαδικασία ορισμού εκπροσώπων φοιτητών στην Σύγκλητο της 21ης Μαΐου

Πάντειο: Διαδικασία ορισμού εκπροσώπων φοιτητών στην Σύγκλητο της 21ης Μαΐου

Πάντειον Πανεπιστήμιο: Μετά από συνάντηση της Πρυτάνεως με εκπροσώπους φοιτητικών παρατάξεων τη Δευτέρα 18/05/2020, λαμβάνοντας υπόψη προφορικό τους αίτημα για συμμετοχή στην συνεδρίαση της Συγκλήτου της 21ης/05/2020 προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους, η Πρυτανεία καλεί όπως ορισθούν 2 (δύο) εκπρόσωποι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Σώματος κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

Οι εκπρόσωποι που θα οριστούν θα πρέπει να αποστείλουν στο email v.vourlioti@panteion.gr (Β. Βουρλιώτη, Γραμματεία Συγκλήτου) σήμερα 20/05/2020 μέχρι και ώρα 22.00΄ τα email τους, τα οποία θα κοινοποιηθούν αρμοδίως και θα πιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

 

Πηγή: foititikanea.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Αύξηση πρότυπων σχολείων – Επεξεργασία σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», με ευρύτατη και γόνιμη συμμετοχή πολιτών και φορέων, ενώ συνεχίζονται και οι δια ζώσης και εξ αποστάσεως συζητήσεις της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων για το νομοσχέδιο με εμπλεκόμενους φορείς.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδίως αναφορικά με τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, και για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ενημερώνουμε ότι - κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση - επήλθαν βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικτύου Πρότυπων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) περιλαμβάνονται οι εξής:

Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του αριθμού των Πρότυπων Σχολείων ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021, με τη λειτουργία 28 συνολικά Π.Σ. (έναντι 24 Π.Σ. που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο). Προς την κατεύθυνση αυτή, α) τα 5 ΠΕΙ.Σ. Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών, Κρήτης (Ρέθυμνο) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ως έχουν, πειραματικά, και β) όλα τα υπόλοιπα λειτουργούντα σήμερα ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. Συνολικά, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα λειτουργήσουν: 24 ΠΕΙ.Σ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 28 Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω αύξηση του δικτύου Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου που θα εξειδικεύει τα σχετικά κριτήρια.

Η εισαγωγή στα Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται από φέτος με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων / εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, με πρόβλεψη διασύνδεσης Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ η εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ θα γίνεται με κλήρωση (εκτός από την εισαγωγή από σχολική μονάδα μίας βαθμίδας στη σχολική μονάδα επόμενης διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ.).

Ως προς την στελέχωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με εκπαιδευτικούς, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε. της επιλογής τους.

Οι λοιπές διατάξεις που αφορούν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ενδεικτικά αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δύο δικτύων, τα όργανα διοίκησης, την επιλογή και στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την (εσωτερική και εξωτερική) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες.

Στόχος του Υπουργείου είναι η επαναφορά, ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία από την προηγούμενη εισαγωγή του θεσμού, σε ευρεία κλίμακα, πριν από τις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν την τετραετία 2015-2019. Πρόκειται για δυο διακριτούς τύπους σχολείων, τα οποία ωστόσο αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτό, στη συνολική αναβάθμισή του.  

Ειδικότερος σκοπός των Πρότυπων Σχολείων είναι να ενισχύσουν το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των πλέον κατάλληλων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτό-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων. Ειδικότερος σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι να υποστηρίξουν, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων).

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, επισυνάπτεται πίνακας με τα νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως διαμορφώνονται στο νομοσχέδιο μετά και την τελευταία ενσωμάτωση σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης.

 Συνημμένο: (1) Πίνακας

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (ΠΡ) και της Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

ΠΡ.ΔΕ.

Π.Σ./ ΠΕΙ.Σ.

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

3

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

6

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΕΞΑΘΕΣΙΟ (6/Θ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

14

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

17

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

18

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

20

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

21

ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

23

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

24

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

25

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

26

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

27

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΩΤΟ (1ο) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

28

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

29

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

30

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

31

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΘΕΣΙΟ (2/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

32

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

33

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

34

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

35

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

36

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

37

ΗΠΕΙΡΟΥ

1o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

38

ΗΠΕΙΡΟΥ

2o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

39

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

40

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

41

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

42

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

43

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

44

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

45

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1o ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

46

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

47

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

48

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

49

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

50

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

51

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

52

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

53

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

54

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

55

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

56

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

57

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

58

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

59

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΟ (5Ο) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

60

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

61

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

            62         

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

Τα σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται στο νομοσχέδιο ως Π.Σ., μετονομάζονται σε Π.Σ.

Ως συνδεδεμένα Π.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής: α) Το Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ.,   β) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθήνας,γ) Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής,δ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων,ε) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων,στ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,ζ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθηνών-Γεννάδειο (μόνο για το σχολικό έτος 2019-2020 και βάσει του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) τα Μαράσλεια Δημοτικά Σχολεία συνδέονται με το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών),η) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, θ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης,ι) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών,ια) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,ιβ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης,ιγ) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης-Μ Ανδρόνικος καιιδ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης. Ως συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής:

α) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Εξαθέσιο (6/Θ) Δημοτικό Σχολείο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο,

β) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Λύκειο,

γ) Το Μονοθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο Π.Σ.Π.Θ.)  συνδέεταιμε το  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο),

δ) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο) συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ. Γυμνάσιο, 

ε) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Λύκειο,

στ) Το Διθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Παιδαγωγικό Τμήμα Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο) συνδέεταιμε τοΟκταθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.),

ζ)  Το Οκταθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.) συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,

η)  Το Διθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε. συνεργαζόμενο ολιγοθέσιο) συνδέεται με το Μικτό  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,

θ)  Το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Λύκειο,

ι) Tο 2ο Διθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ια) Το 3ο Μονοθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με το 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ιβ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδέεται με το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας και

ιγ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται με το 5o Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Πηγή: minedu.gov.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Το ΠΑΔΑ προμηθεύει τους καθηγητές του με σύγχρονο εξοπλισμό

Το ΠΑΔΑ προμηθεύει τους καθηγητές του με σύγχρονο εξοπλισμό

Με σύγχρονο εξοπλισμό προμήθευσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τα μέλη του, ώστε να είναι προετοιμασμένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής μάθησης» που έφερε βιαστικά στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα η πανδημία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυμα προμήθευσε με σύγχρονο ατομικό φορητό εξοπλισμό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks) όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της τηλεργασίας τους με υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, ενώ τέλος του μήνα αναμένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη και των διδασκόντων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Ακόμη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων, των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. και έχει δρομολογηθεί και η αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυμα αναβαθμίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρμογές προκειμένου να μην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική παρουσία των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόμενων με το Πανεπιστήμιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, όπως και την ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κ.ά., ενώ οργανώνεται η εβδομαδιαία διαδικτυακή εκπομπή με τίτλο “First from the West” στην οποία φιλοξενούνται προσωπικότητες της επιστήμης, της πολιτικής, αλλά και της κοινωνίας με επίκαιρα θέματα συζήτησης.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», τόνισε ο κ. Καλδής, «είναι μέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας, το Ίδρυμά μας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό μετασχηματισμό στην οργάνωση των εργασιών του και την παροχή των υπηρεσιών του».


Πηγή: foititikanea.gr

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Απόφαση ΕΚΠΑ: Μαθήματα και εξετάσεις μέχρι 31 Ιουλίου

Απόφαση ΕΚΠΑ: Μαθήματα και εξετάσεις μέχρι την 31η Ιουλίου!

Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιον Αθηνών: H Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημερινή της συνεδρίαση της 19ης-5-2020, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες έκτακτες συνθήκες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, αποφάσισε:

Τη διεξαγωγή των μαθημάτων και των εξετάσεων έως την 31η Ιουλίου 2020. 


Πηγή: foititikanea.gr

  
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Εγκύκλιος:Διευκρινίσεις για τη δυνατότητα παροχής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε φοιτητές
Διευκρινιστική εγκύκλιο, σχετικά με τη δυνατότητα παροχής ακαδημαϊκής ταυτότητας με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου στους φοιτητές που εγγράφονται στα Α.Ε.Ι. μέσω κατατακτήριων εξετάσεων,εξέδωσε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ,Β. Διγαλάκης, κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από τα ΑΕΙ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Οι διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι ρυθμίζονται με την περ. γ ́ παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) και την κατ’εξουσιοδότησή του εκδοθείσα ΚΥΑ «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των ΑΕΙ» με αρ. Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 (ΦΕΚ Β ́2234), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ.Φ.593259/Β3/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’2377) και ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 (ΦΕΚ Β ́2234) : «Δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου» : [...] 2. Με τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους αποκλειστικά και μόνο: [...]α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. [...]»

Ως εκ τούτου, η ακαδημαϊκή ταυτότητα με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου δεν παρέχεται σε φοιτητές που εγγράφονται στα Α.Ε.Ι. και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο οικείο Τμήμα (κατατακτήριες εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις, κ.α.).

Χορηγείται όμως σε φοιτητές που εγγράφονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων ως κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

 

Πηγή: minedu.gov.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Χρόνος διενέργειας Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020
 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020, πρόκειται να διενεργηθούν κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 για την πιστοποίηση της γνώσης όλων των εξεταζόμενων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Τουρκικής και Ισπανικής) για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική.

Με νεότερο Δελτίο Τύπου θα ανακοινωθεί η Προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020, και θα καθορισθεί ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

 
Πηγή: minedu.gov.gr  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019
Πανελλήνιες 2020: Πως θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 Πως θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης για τις Πανελλήνιες 2020 -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πανελλαδικές 2020: Εγκύκλιος της Υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, προβλέπει ότι σε όσα Λύκεια δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, η κάλυψη των κενών θα γίνει μέσω αναμόρφωσης ωρολογίου προγράμματος.

Στις περιπτώσεις που σε ορισμένα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας δεν έχει, ενδεχομένως, καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί μετά τη σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. (Πράξη 18/06-04-2020 και ανακοινοποίηση στο ορθό 07-04-2020), καλούνται οι Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωσή της μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Ειδικότερα: 

(α) σε περίπτωση ανάγκης κάλυψης κενών θέσεων στη Γ΄ ή στη Δ΄ τάξη Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου να αναθέσουν τη διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας άλλων τάξεων, σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις περί αναθέσεων μαθημάτων σε κλάδους, 

(β) να προβούν σε αντίστοιχη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος. 

Εάν το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες της Γ΄ και Δ΄ τάξης Λυκείου θα πρέπει να γίνει είτε διάθεση είτε ακόμη και απόσπαση εκπαιδευτικών από άλλες σχολικές μονάδες, όπως Γυμνάσια και Λύκεια, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 16 κεφ. Γ’ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 165 Α’), λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη της εξεταστέας - διδακτέας ύλης αποτελεί εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη, στην οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Επισημαίνεται ότι η διάθεση αφορά και σε αναπληρωτές/ωρομισθίους εκπαιδευτικούς, με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν προσληφθεί με πιστώσεις από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό, χωρίς καμία τροποποίηση στη σύμβαση εργασίας τους. Διάθεση από άλλα σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι δυνατή μόνο όταν δε λειτουργούν οι σχολικές μονάδες απασχόλησής τους.


Πηγή: foititikanea.gr 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Φοιτητές αναλαμβάνουν τη γνωστοποίηση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας σε όλους τους Δήμους της χώρας
  Επιστολή προς όλους τους Δήμους της Ελλάδος με σκοπό τη δημόσια γνωστοποίηση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα αναλάβει να στείλει επιστολή προς όλους τους Δήμους της Ελλάδος, με σκοπό τη δημόσια γνωστοποίηση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Υπηρεσίες Πληροφόρησης).

Πιο αναλυτικά, η επιστολή που θα αποσταλεί στους Δήμους της χώρας, όπως αναφέρει στα «Φοιτητικά Νέα» ο Στέλιος Μήλιος πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου, "έχει ως σκοπό την παρουσίαση του τμήματος μας και τη σημαντικότητα του επιστημονικού αντικειμένου του. Αφορμή για την αποστολή στάθηκε το πρόβλημα ανεύρεσης φορέα για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ καθώς ολοκληρώνοντας το τρίτο έτος των σπουδών μας, είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε την Πρακτική μέσω του ΕΣΠΑ".

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν είναι τα εξής:

1) Κάποιοι δημόσιοι φορείς, (Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία και υπηρεσίες πληροφόρησης), σε διάφορες πόλεις, δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Τμήματος.

2) Στην επαρχία δεν δίνεται η δυνατότητα σε ποικιλία φορέων.

Γιατί όμως αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα; Είμαστε βέβαιοι, πως κάθε χωρίο, κάθε νησί, κάθε πόλη, έχει Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το Τμήμα μας και την χρησιμότητα που έχει στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα.

Ο φοιτητικός σύλλογος μέσα από την επιστολή αυτή, καλεί τους αρμόδιους να λάβουν υπόψιν την σημασία του Τμήματος τους και ότι οι απόφοιτοι επιθυμούν να προσφέρουν και να διαδώσουν το αντικείμενο τους σε όλη την χώρα.

Στην επιστολή τονίζεται ότι: "Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονομασία του γνωστικές περιοχές καθώς εξειδικεύεται σε ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και γενικότερα της επιστήμης της Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών. Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την στελέχωση των πάσης φύσεως, δημόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής παιδείας και γνώσεις πληροφορικής, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση επιστημόνων ικανών να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, τόσο ως επαγγελματίες, όσο και ως ερευνητές σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

Στο Τμήμα εισάγονται περίπου 100 προπτυχιακοί και 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες κάθε χρόνο, ενώ διδακτορική διατριβή εκπονούν περίπου 30 φοιτητές/τριες. Στη σημερινή «Κοινωνία της Πληροφορίας», η σωστή οργάνωση και χρήση των πληροφοριών και η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την επιβίωση κάθε δημιουργικής δραστηριότητας. Μαζί με την ανάγκη της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, οδηγεί τα τελευταία χρόνια, σε μια ραγδαία εξέλιξη στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα, δηλαδή στην οργάνωση, εύρεση, διάθεση και παρουσίαση της πληροφορίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με οργάνωση, ταξινόμηση, αναζήτηση και παρουσίαση κάθε είδους συλλογής τεκμηρίων, από εταιρικά αρχεία ως μουσειακές εκθέσεις, από παπύρους ως οπτικοακουστικά μέσα, από νομοθετήματα ως ψυχαγωγικό υλικό, σε συμβατικές ή ψηφιακές μορφές, και να καλύψουν ένα πολύ ευρύ φάσμα θέσεων και φορέων απασχόλησης. Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες, που έχουν ανάγκες ή προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης, που διατηρούν δικό τους περιεχόμενο, βιβλιοθήκες ή αρχεία, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, και γενικά σε όποιον χώρο πραγματοποιείται συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαχείριση πληροφοριακού υλικού".

Η επιστολή καταλήγει: "Σας παρακαλούμε να υιοθετήσετε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας και να αντιληφθείτε την σημασία του τμήματος μας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία και επικοινωνία για να αποδώσουμε την αρτιότερη λύση. Σας ευχαριστούμε θερμά".

Πηγή: foititikanea.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 6 από 12012 (120120 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5
6
7
8
12010
12011
12012
Επόμενο