Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 12 Μαΐου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019
Μέχρι και 50% η μείωση του αριθμού εισακτέων-πολυτέκνων-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΟΝ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

Στον ανακοινωθέντα πίνακα θέσεων εισαγομένων Ειδικών κατηγοριών 2012-2013, υπάρχουν Σχολές που ο αριθμός των πολυτέκνων είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με αυτές του 2011. Η μείωση φθάνει μέχρι και το 50%, ενώ ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή παραμένει ο ίδιος, τονίζει η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος , σε επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτη .


Χαρακτηριστικά:
- Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, πέρυσι είχε 29 θέσεις πολυτέκνων, φέτος 19.
- Η Σχολή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, πέρυσι είχε 20 θέσεις, φέτος 11.
- Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, πέρυσι είχε 30 θέσεις, φέτος 22.
- Η Ιατρική του ΕΚΠΑ πέρυσι είχε 19 θέσεις, φέτος 15.
- Η Σχολή Δασολογίας του ΑΠΘ, πέρυσι είχε 15 θέσεις πολυτέκνων, φέτος 7, ενώ η ίδια μείωση παρατηρείται και στις άλλες Σχολές.
 
 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Υπουργέ,

γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα πολυτέκνων και σε συνέχεια της, με αριθμ. πρωτ. Φ.251/50096/Β6/4-5-2012, απαντητικής επιστολής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων αλλά και της χθεσινής ανακοίνωσης του αριθμού εισαγομένων ειδικών κατηγοριών στα ΑΕΙ–ΤΕΙ της χώρας, μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων, μας δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, τα οποία σας θέτουμε υπόψη σας με την παρούσα και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας για την άρση των κατάφορων αδικιών εις βάρος των πολυτέκνων:

1 α. Στον ανακοινωθέντα πίνακα θέσεων εισαγομένων Ειδικών κατηγοριών 2012-2013, υπάρχουν Σχολές που ο αριθμός των πολυτέκνων είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με αυτές του 2011. Η μείωση φθάνει μέχρι και το 50%, ενώ ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή παραμένει ο ίδιος.
 
Συγκεκριμένα:
- Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, πέρυσι είχε 29 θέσεις πολυτέκνων, φέτος 19.
- Η Σχολή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, πέρυσι είχε 20 θέσεις, φέτος 11.
- Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, πέρυσι είχε 30 θέσεις, φέτος 22.
- Η Ιατρική του ΕΚΠΑ πέρυσι είχε 19 θέσεις, φέτος 15.
- Η Σχολή Δασολογίας του ΑΠΘ, πέρυσι είχε 15 θέσεις πολυτέκνων, φέτος 7, ενώ η ίδια μείωση παρατηρείται και στις άλλες Σχολές.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα γι` αυτή την αυθαίρετη μείωση του αριθμού των εισαγομένων πολυτέκνων φοιτητών, τη στιγμή που ουδέποτε οι Σχολές έθεσαν θέμα γι` αυτούς.
 
Η ΑΣΠΕ εξ αρχής ζητούσε το αυτονόητο, να ισχύει δηλαδή ότι ίσχυε μέχρι τον περασμένο και αλήστου μνήμης Μαϊο του 2011. Δηλαδή τα παιδιά των πολυτέκνων που περνάνε σε κάποια Σχολή άλλης πόλης με την αξία τους (με τα ίδια κριτήρια που εισάγονται και τα παιδιά των μη πολύτεκνων οικογενειών), να έρχονται στην πόλη μονίμου κατοικίας τους.
 
Αυτός ο νόμος λειτούργησε επί 32 συνεχόμενα χρόνια χωρίς να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολών. Όμως δυστυχώς η συνταγματική προστασία των πολυτέκνων (παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος) ευτελίζεται εις όφελος άλλων κοινωνικών ομάδων για ανεξήγητους λόγους. Το εξοργιστικό είναι ότι αυτή η μείωση των θέσεων των πολυτέκνων, σερβίρεται από το Υπουργείο ως αύξηση, ενώ η αλήθεια είναι ότι η όποια αύξηση δίνεται σε Σχολές της Επαρχίας.., με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται το πνεύμα της συνταγματικής προστασίας για τους πολύτεκνους.
 
β. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε, το λόγο για τον οποίο οι πολύτεκνοι υποψήφιοι που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό το 2011, αλλά αποφοίτησαν το 2010, δεν συμπεριλαμβάνονται στο επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των Τμημάτων και Σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Πώς αποκαθίσταται σε αυτούς η αδικία και η άνιση μεταχείριση που έγινε;.
 
γ. Επίσης αδυνατούμε να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο οι πολύτεκνοι υποψήφιοι που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό το 2011, από ΕΠΑΛ (ομάδα Α) δεν συμπεριλαμβάνονται στο επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των Τμημάτων και Σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Πώς αποκαθίσταται και πάλι σε αυτούς η αδικία και η άνιση μεταχείριση που έγινε, τη στιγμή που η ψηφισθείσα τροπολογία για το 3%, αναφέρεται σε όλους τους αποφοίτους των διαφόρων τύπων Λυκείων και όχι για μία μόνο ομάδα;
 
δ. Όλοι όσοι συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό το 2011 και διαγράφηκαν ή δεν εγγράφηκαν στις Σχολές, θα προσέλθουν στα Σχολεία για παραλαβή κωδικών και υποβολή εκ νέου δικαιολογητικών από 8 έως 18 Μαΐου;
 
ε. Υπάρχουν οικογένειες με 4 και άνω τέκνα, που στερούνται της πολυτεκνικής ιδιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία(π.χ όταν γεννήθηκε το 4ο τέκνο, το πρώτο ήταν άνω των 25 ετών… με αποτέλεσμα να στερείται η οικογένεια αυτή της πολυτεκνικής ιδιότητας).
 
Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει τουλάχιστον να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των τριτέκνων καθότι δεν τις συμπεριλαμβάνετε πουθενά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.
στ. Με βάση τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3454/2006 υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες (χήρος/α ή ανάπηρος/η με τρία παιδιά) που έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνες και όμως τις οικογένειες αυτές εσείς τις εντάσσεται στις τρίτεκνες.
 
2. Η πολυτεκνική ιδιότητα, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου 3454/2006 αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής καταστάσεως ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ενώ για κάποιες άλλες κατηγορίες αρκεί η κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως.
 
Τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας εκδίδονται από την ΑΣΠΕ και αποστέλλονται στους 104 Περιφερειακούς πολυτεκνικούς Συλλόγους, προκειμένου να επιδοθούν στα ενδιαφερόμενα παιδιά των πολυτέκνων. Επειδή ενδέχεται η ταχθείσα προθεσμία να μην επαρκέσει για την κατάθεση των δικαιολογητικών, σας παρακαλούμε να δοθεί μια μικρή παράταση στο χρόνο υποβολής τους.
 
3. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας, εστάλησαν επανειλημμένα και έγκαιρα στο Υπουργείο Παιδείας με επιστολές μας, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στην ψηφισθείσα τροπολογία, όμως δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πάλι προβλήματα για τη φετινή χρονιά.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να αρθούν οι επισημανθείσες παραπάνω αδικίες σε βάρος των πολυτέκνων φοιτητών.
 
 
Διατελούμε με εκτίμηση,
Για την ΑΣΠΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος
 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
redirect catch a cheat dating for married men
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
open types of women who cheat cheat on wife
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
go read pregnancy termination options
go abortion in canada read here
dating for married click why do wife cheat
canada pharmacy coupons blog.phormtastic.com free manufacturer coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
voltaren nedir voltaren patch voltaren gel
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
having an abortion history of abortion pill abortion pill cost without insurance
how to get an abortion pill arborawning.com abortion pill articles
ldn 4.5 mg go naltrexone side effects forum
pramipexol kaufen pramipexol kosten pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2843 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Γνώμη για ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020 - 11:38
Σχόλια (0)

Διαγραφες & Εκτοξευσεις
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 - 23:54
Σχόλια (5)

Ρε παιδιά μας κοροιδεύουν;
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 - 15:51
Σχόλια (10)

Πανελλαδικές 2021
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 - 15:19
Σχόλια (1)

Κάντε τα και θα σας αγαπήσει ο λαός
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 - 14:49
Σχόλια (0)

Ευρωπαικο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 - 19:55
Σχόλια (0)

κατ εξαιρεση σε 5 εβδομαδες
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 - 18:59
Σχόλια (14)

ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ!!!!!!!
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 - 17:16
Σχόλια (0)

Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το ποσοστό των αποφοίτων;
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 - 15:08
Σχόλια (7)

Κατ εξαίρεση SOS
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 - 12:59
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020
Συνυπολογισμός των επιδόσεων σε όλο το Λύκειο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ημέρες
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020
Ν. Κεραμέως: Οι 4.500 διορισμοί στην Ειδική είναι οι πρώτοι στην ιστορία της χώρας μέσω ΑΣΕΠ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ημέρες
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020
Εκδηλώσεις στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ημέρες
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020
Διονύσιος Σολωμός: O ποιητής της εθνεγερσίας
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ημέρες
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
Πρόγραμμα ανακύκλωσης με τρεις κάδους σε κάθε σχολείο -Ποιά υλικά θα ανακυκλώνονται
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ημέρες
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020
Τέλος ο θεσμός της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ημέρες
Σελίδα 6 από 4371 (26225 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5
6
7
8
4369
4370
4371
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης