Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020
 
 

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020
Επανέρχεται στη Έκθεση το παλαίο καθεστώς βαθμολόγησης 60 - 40 !

 Στα τέλη Μαΐου υπογράφτηκε Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης πλέον στα Φιλολογικά μαθήματα.

Μεταξύ των διατάξεών του όμως περιελάμβανε και μια διάταξη, με αναδρομική ισχύ μάλιστα, η οποία 2 εβδομάδες προ των Πανελλαδικών άλλαζε το τρόπο βαθμολογίας στην Έκθεση από 60 - 40 (γλώσσικό μέρος - παραγωγή λόγου αντίστοιχα) σε 50 -50.

Τώρα με νέα εγκύκλιό του, όπως είχαμε προβλέψει στο edu4u, το Υπουργείο επαναφέρει το 60 - 40 δηλώνοντας ... συγγνώμην λάθος!

Να υπενθυμίσουμε πως το θέμα είχε για πρώτη φορά δημοσιοποιηθεί μέσω του edu4u (διέλαθε της προσοχής όλων και το εντόπισε μαθήτρια) και στη συνέχεια πήρε έκταση αφού έγιναν παραστάσεις από όλη την Ελλάδα μέχρι και στο γραφείο του Υπουργού.

Δείτε την ανακοινωση του Υπουργείου

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


Στο ΦΕΚ 97/27−04−2012 (τ. Α’) που δημοσιεύθηκε το υπ’ αριθμ. 48/24−04−2012 Προεδρικό Διάταγμα «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α’ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» γίνεται η παρακάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 2774 β στήλη, στην περ. 2γ της παρ. 8 του άρ. 1 αντικαθίσταται
το εσφαλμένο:


«Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 25 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέρους
ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με 50 μονάδες.»


στο ορθό: «Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες.»
(Aπό το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

..................................................................

 

Διαβάστε το αντίστοιχο εδάφιο του ΠΔ

.............................................................

Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα στη Β΄
τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, στη Β΄ τάξη Εσπερινού
Γενικού Λυκείου, στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυ κείου,
στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη
Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δίνεται στους μαθητές σε
φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λο−
γοτεχνικού, άρθρου κ.τ.λ.) μιας έως δύο σελίδων από
βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το
σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά,
πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της
καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα.

Tο κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανό−
τητα των μαθητών και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με
θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές από τη
σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές καλούνται:


α) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου
αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με
την έκταση και το νόημα του κειμένου.


β) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγ−
χονται:
i. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του
κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που
θέτει, κ.τ.λ.)
ii. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση
και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογι−
στική, κ.τ.λ.)
iii. τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώ−
νυμα − αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων
με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων
κ.τ.λ.).
iv. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία
των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζο−
νται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς
στόχους του κειμένου.


γ) Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοι−
νωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν
κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές
απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση
της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση,
χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.


Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 25
μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέ−
ρους ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με
50 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων
λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου,
ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της
διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.»

 


how to cheat on husband click find an affair
how to catch a cheat dating for married men online
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
women who cheat on their husband how many women cheat on husbands women affair
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
dating for married click why do wife cheat
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
metformin metformin metformin
voltaren nedir charamin.com voltaren gel

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2941 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
 Κάτι μας είπες τώρα...
Υποβλήθηκε πριν από 1843 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

10% χημικο ή φυσιοθεραπεία
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 19:39
Σχόλια (1)

deree
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 20:47
Σχόλια (1)

Ποσοστό παλιών αποφοίτων
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 16:03
Σχόλια (4)

διεθνων και ευρωπαικων σπουδων παμακ
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 14:41
Σχόλια (5)

Κοινωνικη εργασια
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 14:39
Σχόλια (2)

γνωμη
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 00:22
Σχόλια (0)

10% Νομικη
Σάββατο, 30 Μαΐου 2020 - 00:26
Σχόλια (3)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Ξέρει κανείς
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 - 14:53
Σχόλια (2)

Όποιος ξέρει
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 - 16:13
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012
Ολοκληρώνονται σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλαδικές εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2919 ημέρες
Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012
Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα την Ανακύκλωση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2919 ημέρες
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012
Γνωρίστε την άγρια ομορφιά!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2920 ημέρες
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012
Τα οκτώ μυστήρια του σύμπαντος που δεν μπορεί να λύσει η Επιστήμη
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2920 ημέρες
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012
Το αντίπαλον δέος του Skype
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2920 ημέρες
Σελίδα 4403 από 4475 (26846 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4402
4403
4404
4405
4473
4474
4475
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης