Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, ο αριθμός των εν λόγω ανηλίκων που φοιτούσαν στο σχολείο πριν δύο χρόνια ήταν περίπου 16.000.

«Τα ανήλικα παιδιά που υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπό όρους παρόμοιους με τους ημεδαπούς εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους» , απαντά η Επίτροπος Εκπαίδευσης Μαρίγια Γκαμπριέλ επικαλούμενη την Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής σε σχετική ερώτηση που συνυπογράφουν 29 ευρωβουλευτές μεταξύ των οποίων η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, βάσει της οδηγίας για την αναγνώριση των προσόντων, «τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλους τους ανηλίκους στους οποίους χορηγείται διεθνής προστασία, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς».

Η Επιτροπή, συνεχίζει η κ. Γκαμπριέλ, έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα, μεταξύ άλλων στην πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, ότι «απαιτείται πρόσθετη και στοχευμένη προστασία και στήριξη για τα παιδιά μετανάστες, μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση. Το σχέδιο δράσης για την ένταξη και τη συμπερίληψη περιλαμβάνει επίσης μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι περισσότερα παιδιά μετανάστες συμμετέχουν σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη προγραμμάτων και μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση».

Αναφερόμενη στην Ελλάδα, η Επίτροπος σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές και ότι η πρόσφατα συσταθείσα Ευρωπαϊκή Ειδική Ομάδα για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης στην Ελλάδα συνεδριάζει τακτικά για να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Στην ερώτησή τους οι 29 ευρωβουλευτές από 4 πολιτικές ομάδες και 11 κράτη αναφέρουν ότι «η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά αποκλείει τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών από την τυπική εκπαίδευση, ιδίως εκείνα που ζουν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot και καταυλισμοί)» επικαλούμενοι πληροφορίες από άτομα και οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, ο αριθμός των εν λόγω ανηλίκων που φοιτούσαν στο σχολείο πριν δύο χρόνια ήταν περίπου 16.000. Πέρυσι ο αριθμός μειώθηκε στις περίπου 7.000, και τώρα εκτιμάται ότι πλησιάζει το μηδέν. «Αυτό συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην εκπαίδευση και αποτελεί σαφή πράξη διάκρισης εις βάρος των μεταναστών και των προσφύγων» σημειώνουν. Ακολούθως ρωτούν την Επιτροπή αν μπορεί να επιβεβαιώσει τον πραγματικό αριθμό των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, αν η εξέλιξη αυτή συνάδει με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ και τέλος πώς σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά απολαμβάνουν στην πράξη όλα τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.

Πηγή: ipaideia.gr