Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Μηχανογραφικό 2021

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή για το μηχανογραφικό 2021  λήγει την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Α. Όσον αφορά το Μηχανογραφικό Δελτίο(Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια να κλειδώσουν το τελικό τους Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) το αργότερο έως και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00. Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.

Μετά την οριστικοποίηση του Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2021, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2019 ή 2020, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση και σε αυτούς δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

 

Β. Όσον αφορά το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ οι υποψήφιοι στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για τα Δημόσια ΙΕΚ.Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

– Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που θα έχουν ήδη δημιουργήσει.

– Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

2.Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ ή /και Π.Μ.Δ. θα πρέπει να απευθυνθούν στο Λύκειό τους τις προκαθορισμένες μέρες λειτουργίας τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

3.Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

4. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

5.Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Παράλληλο μηχανογραφικό – Τα SOS

Διαβάστε αποκλειστικά στο iPaidia.gr ειδικότητες που ξεχωρίζουν οι ειδικοί από το παράλληλο μηχανογραφικό και σε ποια επαγγέλματα μπορούν να απορροφηθούν οι απόφοιτοί τους.

Να επανασυστήσει τα Δημόσια ΙΕΚ στους αποφοίτους Λυκείου επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας με την συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού, ως αντίβαρο στην θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που αποκλείει χιλιάδες υποψηφίους από το μηχανογραφικό 2021.

Πάνω από 8.000 θέσεις εισακτέων δεσμεύονται από τον Ιούλιο για τους αποφοίτους Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων με 52 ειδικότητες που σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία υπόσχονται άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, λόγω υψηλής ζήτησης από τους εργοδότες.

Πρόκειται για 520 Δημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Τουρισμού και στον ΟΑΕΔ.

Το iPaidia.gr σε συνεργασία με την εταιρεία LABORA παρουσιάζουν 11 ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ και τα επαγγέλματα στα οποία μπορούν να απορροφηθούν οι απόφοιτοί τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμα κι αν δεν συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό, οι απόφοιτοι των Λυκείων έχουν μία ακόμη ευκαιρία, τον Σεπτέμβριο, όπου πραγματοποιούνται οι εγγραφές να αιτηθούν την εγγραφή τους στην ειδικότητα της επιλογής τους.

Ποιές ειδικότητες ξεχωρίζουν στα Δημόσια ΙΕΚ

Τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας

Ο απόφοιτος εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες έως και τα τελικά οινικά προϊόντα και τα παράγωγα τους,. Απασχολείται σε Οινοποιεία, Αμπελοκαλλιέργειες, Μονάδες παραγωγής αμπελόφυλλων, σε Εργαστήρια αναλύσεων, σε Μονάδες παραγωγής αμπελουργικών και οινοποιητικών μηχανημάτων και παρελκόμενων αλλά και ως Πωλητής αμπελουργικών και οινολογικών προϊόντων. Τα μαθήματα που διδάσκεται είναι σχετικά με την Αμπελουργία, Φυτική Παραγωγή, Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας, Φυτοπαθολογία αμπέλου, Οργανική Χημεία και Βιοχημεία, Τεχνική Γευσιγνωσίας, Συσκευασία Οίνων και Ποτών κ.ά. Οι ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι πολλές και ευοίωνες, μιας και υπάρχουν πολλά οινοποιεία, τα οποία έχουν όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη, δίπλα στους πτυχιούχους Οινολόγους.

 

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Ο απόφοιτος είναι σε θέση να εκτελεί απλές νοσηλευτικές πράξεις, ύστερα από ανάθεση και υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε έναν πολύ νευραλγικό κλάδο, όπως αυτός των Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις..

Μπορεί να εργαστεί σε Ιδιωτικά ή Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικά ή Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα, Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές για άτομα με Ψυχικές Παθήσεις, Κοινοτικά Κέντρα, Μονάδες Επανένταξης, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Απεξάρτησης, Δημόσιες και Ιδιωτικές κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.).

 

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου, Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Ο απόφοιτος των ειδικοτήτων αυτών απασχολείται σε επαγγέλματα με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς αφορούν στη φροντίδα ασθενών σε καθημερινή νοσηλεία αλλά και με σοβαρές καταστάσεις. Μπορεί να εργαστεί σε Νοσοκομεία, Ιδιωτικά νοσοκομεία, Δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Αποκατάστασης, Γηροκομεία, ΚΑΠΗ, Κινητές μονάδες υγείας, Ιδιωτικά ιατρεία, Διαγνωστικές κλινικές, Φαρμακευτικές εταιρείες, Ομάδες κατ’ οίκον νοσηλείας, σε Μονάδες εντατικής θεραπείας ενηλίκων, σε Μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων, σε Καρδιοχειρουργικές μονάδες.

 

Τεχνικός μηχανοτρονικής

Η κύρια ενασχόληση του είναι η επισκευή & συντήρηση αυτοκινήτων, η λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου, τα συστήματα αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου. Πραγματοποιεί διαγνωστικές εργασίες σε όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων του. Μπορεί να βρει εργασία σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σε εταιρίες οδικής βοήθειας και σε Οργανισμούς Ελέγχου Οχημάτων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι με 1,5 χρόνο προϋπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν δικό τους συνεργείο αυτοκινήτων.

 

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (CHEF)

Ο απόφοιτος, γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής. Αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει ανώτατη σχολή μαγειρικής στην Ελλάδα και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για σπουδές, εκτός των ιδιωτικών σχολών.

 

Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Ο ποδολόγος-ποδοθεραπευτής ασχολείται με την φροντίδα των ποδιών, αντιμετωπίζει προβλήματα και διαπιστώνει παθολογικές αλλαγές οι οποίες απαιτούν ιατρική θεραπεία. Έτσι λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ ασθενούς, ιατρού, κατασκευαστού ορθοπεδικών υποδημάτων ή ακόμη και φυσιοθεραπευτών.Εκτός από τα προληπτικά μέτρα, ο ποδολόγος είναι υπεύθυνος για μια σειρά από εξειδικευμένες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων και προσφέρει υπηρεσίες θεραπευτικής και αισθητικής περιποίησης άκρων, ονυχοπλαστικής, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών. Μετά την επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με δικό τους studio.

 

Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Είναι το στέλεχος που οργανώνει τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης και αποτελεί μια ειδικότητα, η οποία βρίσκεται υψηλά στις αγγελίες εργασίας για πολλές επιχειρήσεις.  Οι απόφοιτοι διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, έχοντας γνώση αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας. Εκπαιδεύονται σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας ενώ εστιάζουν στην ορθή αντιμετώπιση των συμπεριφορών των πελατών, των προϊσταμένων εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, στον προγραμματισμό της επικοινωνία του φορέα όπου εργάζεται. Είναι μια θέση όπου αντίστοιχη της δεν προσφέρεται από κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα ενώ παράλληλα, αποτελεί μια θέση ευθύνης για οποιαδήποτε επιχείρηση.

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/Video Games)

Υποψήφιοι με έντονο το στοιχείο της δημιουργικότητας σε συνδυασμό με την έφεση στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην διαχείριση λογισμικού για την επεξεργασία εικόνας, δημιουργία κινουμένων σχεδίων ακόμα και τριών διαστάσεων, επεξεργασία ψηφιακού ήχου. Ο υποψήφιος διδάσκεται να χρησιμοποιεί κατάλληλα και να αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική του διαδικτύου, εκπαιδεύεται για να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτύου και τις web εφαρμογές με τη χρήση αντίστοιχου λογισμικού,  να χρησιμοποιεί υπηρεσίες και εργαλεία των τεχνολογιών που αφορούν Dynamic HTML – JavaScript – CSS, να δημιουργεί ιστοσελίδες με τη χρήση της HTML και με το αντίστοιχο περιβάλλον ανάπτυξης ιστοσελίδων και να χρησιμοποιεί λογισμικό και υλικό για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία βίντεο και ήχου. Χώροι εργασίας αποτελούν οι Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων πληροφορικής, οι Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών πληροφορικής, οι Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, οι Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών και γενικότερα οι Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.

Πηγή ipaideia.gr