Βάσεις 2021: Λίγο καιρό την ανακοίνωση των βάσεων από το υπουργείο παιδείας, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν φέτος.

Ποιές οι εκτιμήσεις ανά πεδίο 

Οι εκτιμήσεις για τις φετινές βάσεις έχουν ξεκινήσει. Στο ζήτημα των Βάσεων, αναφέρθηκε και ο διευθυντής σπουδών των φροντιστηρίων «Ανάλυση», κ. Πασχάλης Λιόλιος, επισημαίνοντας ότι οι τάσεις είναι ανοδικές, ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές.

Εκτίμηση για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ο κ. Λιόλιος για το 1ο επιστημονικό πεδίο επισήμανε τα εξής:

«Στο 1ο επιστημονικό πεδίο οι βαθμολογίες των υποψηφίων με επιδόσεις πάνω από 17.000 μόρια είναι αισθητά καλύτερες από πέρυσι. Ετσι λοιπόν σχολές που είχαν βάσει 17.500 και πάνω αναμένουμε να έχουν μια αύξηση μορίων της τάξης των 150-200 μορίων. Εξαρτάται από τη σχολή, όμως μια μεσοσταθμική αύξηση αυτού του τύπου είναι πολύ πιθανή.

«Από τα 17.500 μόρια και κάτω θα υπάρχει μείωση των Βάσεων. Η μείωση θα είναι αρχικά μικρή, και θα αυξάνει όσο πάμε σε χαμηλότερες Βάσεις. Έτσι, αυτό που μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή είναι ότι σχολές του 1ου πεδίου που είχαν Βάση 15.000 μόρια είναι πιθανό να παρουσιάσουν μια μείωση μέχρι 500 μόρια. Πιο κάτω οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες. Σχολές που είχαν Βάση 12.000 με 13.000 μόρια θα παρουσιάσουν μείωση 700-800 μορίων. Δεν θα έχουμε πολύ χαμηλές Βάσεις, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Γύρω στις 9.000 θα είναι οι χαμηλότερες Βάσεις»

Εκτίμηση για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Για το 2ο επιστημονικό πεδίο ο διευθυντής σπουδών των φροντιστηρίων «Ανάλυση» τόνισε:

«Περιμέναμε ότι οι Βάσεις θα παρουσιάσουν αύξηση. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι ότι στις υψηλόβαθμες σχολές η αύξηση θα είναι τόσο μεγάλη. Φαίνεται ότι σχολές πρώτης ζήτησης, για παράδειγμα Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αθήνας θα έχουν μια αύξηση Βάσης των 400 μορίων. Το τμήμα της Θεσσαλονίκης θα έχει μεγαλύτερη αύξηση και μπορεί να περάσει τα 18.000 μόρια, κάτι που έχει χρόνια να γίνει.

»Όσο κατεβαίνουμε όλο και μεγαλύτερη αύξηση στις Βάσεις. Σχολές που είχαν Βάση τα 16.000 μόρια, δυστυχώς, μπορεί να έχουν αύξηση της τάξης των 700 – 800 μορίων. Για σχολές των 14.000 μορίων, η αύξηση στις Βάσεις θα είναι μικρότερη, περί τα 500 μόρια. Και θα συμβεί και εδώ μια αναστροφή. Πιο συγκεκριμένα την αναστροφή την προσδιορίζουμε στα 12.500 μόρια. Από εκεί και κάτω θα έχουμε μείωση στις Βάσεις. Μια σχολή που είχε 11.000 μόρια μπορεί να παρουσιάσει μείωση ίσως και 800 μόρια. Θα μείνουν όπως είναι γνωστό πολλές σχολές με κενές θέσεις και πιστεύω ότι θα έχουμε διασπορά αυτών που περνούν απλώς την Ελάχιστη Βάση σε πολλές σχολές»

Βάσεις 2019: Αυτά είναι τα δημοφιλή τμήματα ΑΕΙ

Εκτίμηση για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Ο κ. Πασχάλης Λιόλιος αναφέρει τα εξής για τις Βάσεις στο 3ο επιστημονικό πεδίο:

«Η εικόνα είναι όπως την περιμέναμε. Δυστυχώς και εδώ ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση από αυτό που περιμέναμε. Η θεώρηση ότι οι Βάσεις του 2019 αποτελούν ένα καλό στοιχείο αναφοράς επαληθεύεται. Θα λέγαμε ότι γενικά οι σχολές θα διαμορφώσουν Βάσεις περίπου στα ύψη του 2019, ή και λίγο παραπάνω.

»Για Ιατρική Αθήνας περιμένουμε επαναφορά της Βάσης σίγουρα πάνω από 18.700 μόρια και ίσως πάνω από 18.800. Το τμήμα Θεσσαλονίκης η Βάση προσδιορίζεται ανάμεσα σε 18.600 και 18.700. Η χαμηλότερη Ιατρική θα είναι σίγουρα πάνω από 18.000. Πιθανολογώ ότι η Βάση θα είναι μεταξύ 18.100 και 18.200 μορίων. Οι Οδοντιατρικές παραδοσιακά θα κινηθούν λίγο πιο κάτω αλλά στο ύψος των 18.000 μορίων, ενώ οι Φαρμακευτικές των δυο μεγάλων πόλεων προσδιορίζονται περίπου στα 17.700 με 17.800. Η αύξηση θα γίνεται μεγαλύτερη όσο προχωράμε σε σχολές που είχαν Βάση ακόμα χαμηλότερη. Σχολές που είχαν Βάση 15.500 μόρια μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξης των 1.000 μορίων. Η τάση αυτή συνεχίζεται μέχρι και τα 11.000 μόρια»

Εκτίμηση για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Καταλήγοντας, ο Πασχάλης Λιόλιος αναφέρθηκε στο 4ο επιστημονικό πεδίο:

«Εμφανίστηκαν πολύ καλύτερες επιδόσεις κυρίως στα υψηλόβαθμα. Σχολές που είχαν 17.500 με 18.000 μόρια δηλαδή οι πλέον ζητούμενες θα έχουν μια αύξηση 500 περίπου μορίων. Η ίδια τάση συνεχίζεται και πιο κάτω, δηλαδή μια μεσοσταθμική αύξηση θα εκδηλωθεί και για τις σχολές μέχρι τα 15.500 με 16.500. Η αύξηση αυτή θα λειαίνεται πιο κάτω και θα εμφανιστεί μια σταθερότητα Βάσεων στις σχολές που είχαν 13.500 μόρια πέρυσι και κάτω.

»Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε πολλές σχολές με κενές θέσεις και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο μαθητές που απλά θα περάσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα μπορέσουν να βρουν κάποια σχολή αλλά οι επιλογές τους θα διασπαρούν σε ένα σύνολο επιλογών. Ετσι σχολές που είχαν 10.000 μόρια μπορεί να πάνε αρκετά πιο κάτω σε ό,τι αφορά τη Βάση»

 

Πηγή: ipaideia.gr