Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Δημοτικά σχολεία: Οδηγίες ΙΕΠ για εμπέδωση προηγούμενης ύλης λόγω κενών
Ο εκπαιδευτικός δύναται κατά την έναρξη του σχολικού έτους να προσφέρει ικανό διδακτικό χρόνο, έως τρεις εβδομάδες, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεών τους.

Mε την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, λόγω των πολλαπλών επιπτώσεων της πανδημίας Covid – 19, αποτελεί κομβικής σημασίας για το σχολείο αφενός να αμβλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες και αφετέρου να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων κατά σημαντικά χρονικά διαστήματα το προηγούμενο σχολικό έτος 2020-2021.

Το ΙΕΠ συνέταξε και απέστειλε στα σχολεία συγκεκριμένες οδηγίες επανάληψης ανά μάθημα και τάξη για να βοηθήσει στην προσαρμογή των μαθητών.

Οι οδηγίες του ΙΕΠ

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου διττού στόχου απαιτείται η αγαστή και συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, και τούτο γιατί, ενώ η εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων προσαρμόστηκε έγκαιρα και με ολιστικό τρόπο στις υγειονομικές ανάγκες που επέβαλλε η εκδήλωση αλλά και η εξέλιξη της πανδημίας Covid – 19, εντούτοις, όλη αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινωνικo-συναισθηματικών θεμάτων προσαρμογής αλλά και ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεων. Συνεπώς, θεωρείται σημαντική η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών λόγω της πολύμηνης εξέλιξης της πανδημίας Covid – 19, προκειμένου με την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2021-2022, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και να προσαρμοστούν γρήγορα και ομαλά στις επικρατούσες συνθήκες.

Γι’ αυτό, πρωταρχικός και θεμελιώδης στόχος είναι η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, δηλαδή να δίνεται έμφαση σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν την προώθηση και την ενδυνάμωση των συναισθηματικών δεξιοτήτων, αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων. (Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών/μαθητριών εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Καθηγήτριας Σχολικής Ψυχολογίας κας Χρυσής Χατζηχρήστου με θέμα «Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας COVID-19»). http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/epistrofi-sto-sholeio-psychokoinonikiprosarmogi-COVID-19.pdf

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται, μέσω ανάπτυξης κατάλληλων πολυτροπικών μορφών διαγνωστικής αξιολόγησης, κυρίως, να διαπιστώσουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων των μαθημάτων της προηγούμενης τάξης σύμφωνα με το ισχύον ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ και να ανιχνεύσουν το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/μαθητριών, δηλαδή να καταγραφούν οι ενδεχόμενες μαθησιακές ελλείψεις και υστερήσεις, κενά/αφομοίωση-κατανόηση βασικών εννοιών και μηχανισμών/διεργασιών μάθησης, ώστε να διαμορφώσουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης και συνεπώς να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τα ενδεχόμενα μαθησιακά κενά/υστερήσεις που παρατηρούνται στους/στις μαθητές/τριες των αντίστοιχων τμημάτων/τάξεων

Κατά συνέπεια, στον μαθησιακό τομέα, σε συνδυασμό με τα ηλικιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αλλά και με τις επικρατούσες συνθήκες τόσο στη σχολική τάξη/μονάδα όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον, ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί και επιλέγει από ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους/τις μαθητές/μαθήτριες του/της, και δύναται κατά την έναρξη του σχολικού έτους, μέσω ενός συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού να προσφέρει ικανό διδακτικό χρόνο, έως τρεις εβδομάδες, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεών τους. Επίσης, η κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεων των μαθητών/τριών δύναται να αντιμετωπίζεται και κατά τη ροή εξέλιξης της διδακτέας ύλης στη διάρκεια του σχολικού έτους, όταν ένα μαθησιακό περιεχόμενο ή μία έννοια επανέρχεται σε διευρυμένη μορφή. Σε συνέχεια των αναγκαίων επαναλήψεων/ανακεφαλαιώσεων και εφόσον παρατηρούνται σοβαρές μαθησιακές ελλείψεις, οι οποίες για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, προτείνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η ενεργοποίηση και η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που υπάρχει, του αντισταθμιστικού θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Επιπροσθέτως, προτείνεται να αξιοποιηθούν και οι «Οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, της Αισθητικής Αγωγής, των ΤΠΕ και των Ξένων Γλωσσών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022». Εν τέλει, οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου καλούνται, κατά την έναρξη της σχολικού έτους 2021-2022, να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα με τους όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενεργώντας με παιδαγωγική ευρύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, με σκοπό να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες των μαθητών/τριών τους, συμβάλλοντας στην ολιστική ανάπτυξή τους.

Πηγή: alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 948 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Σχόλια (0)
 ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ LIGHTSTREAM ©


Η καλύτερη εταιρεία δανείων LIGHTSTREAM είναι εδώ για να σας χορηγήσει το δάνειο που αναζητούσατε χωρίς άγχος ή πολύ χαρτί χωρίς κρυφές πληρωμές. Έχετε προβληματιστεί για το πού να πάρετε δάνειο; απορρίφθηκε από τις τράπεζες λόγω της χαμηλής πιστωτικής βαθμολογίας σας; ή ανησυχείτε για τον online δανεισμό.

Μην ανησυχείτε άλλο γιατί η LIGHTSTREAM LOANS θα σας χορηγήσει δάνειο με επιτόκιο έως 3%. Επικοινωνήστε μαζί μας (lightstreamloansinc@gmail.com).

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν. Δάνεια επιχειρήσεων, Δάνεια αυτοκινήτων, Στεγαστικά δάνεια, Φοιτητικά δάνεια, πραγματική χρηματοδότηση, επενδυτής ακινήτων, δάνεια κατασκευών, στεγαστικά δάνεια. Καταναλωτικά δάνεια, δάνεια FHA, προσωπικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων κ.λπ.

Το LIGHTSTREAM προσφέρει δάνεια χωρίς κρυφές πληρωμές από 1.000 έως 20.000.000 EUR / USD / POUNDS για διάρκεια 1 έως 20 ετών. Είμαστε στη διάθεσή σας όλες τις ώρες της ημέρας. Οι μέθοδοί μας είναι απλές και σύντομες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να λάβετε δάνειο εντός 24 ωρών.
Μην διστάσετε, μην αφήσετε αυτό το οικονομικό βάρος να σας πνίξει. Μην αφήσετε τη χρηματοδότηση να σταματήσει αυτήν την επιχείρηση, να σας στερήσει αυτό το μηχάνημα, ένα νέο αυτοκίνητο ή ένα νέο σπίτι.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στις επίσημες διευθύνσεις email μας

Email 1: (lightstreamloansinc@gmail.com)
Email 2: (lightstreaminc@zohomail.com)

LIGHTSTREAM ©
Υποβλήθηκε πριν από 943 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Χειμωνα-Καλοκαιρι
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 - 13:17
Σχόλια (0)


Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (4)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (12)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012
Εξαίρεση από τις διαγραφές ζητούν οι εργαζόμενοι φοιτητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4268 ημέρες
Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012
Δεν είναι ισότιμα τα πτυχία των Κολλεγίων με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4268 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Η Ελλάδα μπορεί!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4269 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Bravo!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4269 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Φθηνότερο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4269 ημέρες
Σελίδα 6079 από 6183 (37098 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
6078
6079
6080
6081
6181
6182
6183
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης