Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
"Εκτόξευση" ΔΟΑΤΑΠ σε "ταχύτητα" αναγνώρισης τίτλων σπουδών

Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται ο ΔΟΑΤΑΠ ως προς την "ταχύτητα" αναγνώρισης τίτλων σπουδών, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ορ. Καλογήρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ

Α. Διεκπεραίωση αιτήσεων

Χρόνοι αναμονής προελέγχου

Όταν ανέλαβε η παρούσα διοίκηση, στις 13.02.2020, ο νεκρός χρόνος αναμονής όλων των αιτήσεων στην «ουρά προελέγχου» ήταν 180 ημέρες (έξι μήνες). Ήδη από τον Απρίλιο 2020 ο χρόνος αυτός είχε μειωθεί δραστικά στις περίπου 40 ημέρες. Στις 31.12.2021 ο χρόνος αναμονής προελέγχου ήταν 24 ημέρες, ενώ κατά τη σύνταξη του παρόντος δελτίου τύπου ήταν μόλις 15 ημέρες.

Χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία Ιανουαρίου 2022, οι προσδόκιμοι μέσοι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων (μετά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου, δηλαδή, μετά τον προέλεγχο) είναι οι εξής:

  • 52,8% των αιτήσεων 1-2 μήνες
  • 10,6% των αιτήσεων 2-3 μήνες
  • 20,6% των αιτήσεων 3-4 μήνες
  • 2,0% των αιτήσεων 6-7 μήνες
  • 6,8% των αιτήσεων 7-8 μήνες
  • 7,2% των αιτήσεων 13-14 μήνες

Δηλαδή, το 83,7% των αιτήσεων έχει προσδόκιμο μέσο χρόνο διεκπεραίωσης κάτω των 4 μηνών ή το 92,8% των αιτήσεων κάτω των 8 μηνών.

Οι προσδόκιμοι αυτοί χρόνοι αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους. Οι διαφορές σχετίζονται με την άνιση κατανομή των δέκα Ειδικών Εισηγητών που υπηρετούν στον ΔΟΑΤΑΠ ανά επιστημονικό κλάδο.

Η διοίκηση έχει εφαρμόσει το βέλτιστο σύστημα κατανομής αναθέσεων στους Ειδικούς Εισηγητές λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς της νομοθεσίας.

Δεν μπορεί, π.χ., ένας Ειδικός Εισηγητής με ειδικότητα φιλολόγου να εξετάσει έναν τίτλο Βιολογίας, τόσο από νομική όσο και από ουσιαστική άποψη.

Η ίση μεταχείριση των πολιτών με τίτλους του ιδίου κλάδου και η απόκρουση κάθε είδους εξωτερικής παρέμβασης από τρίτους για παραβίαση της σειράς προτεραιότητας αποτελούν απαράβατες αρχές της παρούσας διοίκησης.

Στατιστικά στοιχεία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων

Το 2021 υποβλήθηκαν στον ΔΟΑΤΑΠ συνολικά 8.129 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων. Εκδόθηκαν 8.734 πράξεις, δηλαδή, αύξηση κατά 63,5% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019 (5.340 πράξεις) και κατά 23,6% σε σχέση με το 2020 (7.067 πράξεις).

Όπως και το 2020, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2021, επιτεύχθηκε πλεόνασμα ολοκληρωμένων έναντι υποβληθεισών πράξεων (605 περισσότερες πράξεις), παρά τη μεγάλη αύξηση υποβληθεισών αιτήσεων κατά 18,4% σε σχέση με το 2020 (1.266 περισσότερες υποβληθείσες αιτήσεις το 2021). Από την ίδρυση του ΔΟΑΤΑΠ το 2005, μέχρι και το 2019 το ισοζύγιο έκλεινε πάντα με διεύρυνση του ελλείμματος των μη ολοκληρωμένων αιτήσεων.

Β. Βαθμολογική αντιστοιχία – γνησιότητα τίτλων

Εκτός από τις 8.734 πράξεις αναγνώρισης τίτλου που εκδόθηκαν το 2021, στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν, ακόμη, περίπου 2.000 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και περίπου 9.000 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ.

Γ. Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του 2021, ο οργανισμός απαντά σε περίπου 2.500 ηλεκτρονικά μηνύματα και σε περίπου 4.500 τηλεφωνήματα πολιτών κάθε μήνα.

Στις 03.09.2021, παραδόθηκε στο κοινό ο νέος δικτυακός τόπος του ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, τόσο σε έκδοση desktop, όσο και mobile. Χρησιμοποιήθηκαν οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες ανοιχτής αρχιτεκτονικής και λογισμικού με στόχο να παραδοθεί μια δίγλωσση, υψηλής αισθητικής και λειτουργική ηλεκτρονική πύλη. Ήδη έχει συμβάλει καθοριστικά στην δραστική βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας ενημέρωσης των πολιτών.

Δ. Ψηφιακή διακυβέρνηση

Ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα

Εντός του 2021 έγινε η προκήρυξη, και ήδη βρίσκεται στην τελική φάση η ανακήρυξη αναδόχου, έργου ΕΣΠΑ με τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών/Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ/Ένταξη στη διαλειτουργικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η έναρξη της υλοποίησης του έργου αναμένεται εντός του 2022.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση των περίπου 100.000 έγχαρτων φακέλων του ΔΟΑΤΑΠ και στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την ένταξή τους, μαζί με τους περίπου 18.500 ηλεκτρονικούς φακέλους του eDoatap, σε εφαρμογές διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως: η ηλεκτρονική εφαρμογή eDiplomas για τον ψηφιακό έλεγχο γνησιότητας των τίτλων αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η ψηφιακή παροχή δεδομένων αναγνώρισης τίτλων στο ΑΣΕΠ, η ψηφιακή έκδοση γνήσιου αντίγραφου πράξεων αναγνώρισης κλπ.

Ε. Τράπεζα Θεμάτων εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής

Στις 27.10.2021 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το οποίο ορίζονται επιτροπές Καθηγητών Ιατρικής/Οδοντιατρικής για την επεξεργασία, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της Τράπεζας Θεμάτων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στις εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής σε σύνολο 15 μαθημάτων, οι οποίες οργανώνονται κατά νόμο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι επιτροπές άρχισαν τη λειτουργία τους από τον Νοέμβριο 2021. Η υπάρχουσα τράπεζα θεμάτων καταρτίστηκε πριν από 15 χρόνια. Θα αντικατασταθεί από ένα σώμα προβλημάτων στις βασικές, προκλινικές και κλινικές επιστήμες, ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης και τη σύγχρονη διεθνή πρακτική. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Στ. Ανθρώπινο δυναμικό

Τον Μάιο 2021 ολοκληρώθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 10 κενών οργανικών θέσεων του ΔΟΑΤΑΠ. Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των επιτυχόντων αναμένεται σύντομα.

Τον Ιούλιο 2021 το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ ενεργοποίησε για πρώτη φορά πρόβλεψη διάταξης νόμου, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον οργανισμό να απευθύνει πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών με προσόντα Ειδικού Εισηγητή, για τη στελέχωση κενών θέσεων Ειδικών Εισηγητών στους κλάδους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Τον Δεκέμβριο 2021 υπογράφηκε η έγκριση της απόσπασης τριών εκπαιδευτικών και αναμένεται η τοποθέτησή τους στον ΔΟΑΤΑΠ.

Ζ. Η επόμενη μέρα

Η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει πλήρη επίγνωση των χρόνιων, ενδογενών και εξωγενών, αδυναμιών του Οργανισμού, μεγάλο μέρος των οποίων πηγάζει από το αναχρονιστικό νομικό/θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει ξεπεραστεί από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις εδώ και δεκαετίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το προσωπικό του Οργανισμού εργάστηκαν σκληρά τη χρονιά που πέρασε για την υπέρβαση των ενδογενών αδυναμιών, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της εικόνας του ΔΟΑΤΑΠ στην ελληνική κοινωνία (rebranding). Προς την ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουν το έργο τους, με προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας, της ισονομίας και της διαφάνειας, τηρώντας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας των ομοειδών αιτήσεων ανά κλάδο και με την προσδοκία του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξομαλυνθούν οι δυσχέρειες που προκαλούνται στις διαδικασίες και οφείλονται σε εξωγενή προβλήματα.

 

Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 881 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Τεστ
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 - 13:59
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (1)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (1)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (1)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Υποτροφίες για φοιτήτριες θεολογικών, φιλολογικών, παιδαγωγικών σχολών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4151 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την εγγραφή επιστυχόντων στις αστυνομικές σχολές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4151 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Τα πονηρά λάθη της «Αθηνάς»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4151 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Αρβανιτόπουλος: «Μακριά από λογικές του παρελθόντος, για το σχέδιο "Αθηνά"»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4151 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Αντιδράσεις από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4151 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4151 ημέρες
Σελίδα 5808 από 6264 (37581 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5807
5808
5809
5810
6262
6263
6264
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης