Ο ακόλουθος «οδηγός» αποτελεί συνεργασία του iPaidia.gr με την εταιρεία Συμβούλων Σταδιοδρομίας LABORA.

Η έρευνα αποτελεί έργο των συμβούλων σταδιοδρομίας Κωνσταντίνου Κότιου, Γιώργου Γατούδη και Δημήτρη Μπαρλάκα και εστιάζει στις νέες τάσεις που προβλέπουν διεπιστημονικότητα με στόχο την επαγγελματική προοπτική.

«Ένας προβληματισμός που έχουν πολλοί φοιτητές του 1ου επιστημονικού πεδίου, είναι η επαγγελματική προοπτική που έχουν στη σύγχρονη εποχή καθώς πιστεύουν πως στα πλαίσια της  4ης Βιομηχανικής Επανάστασης θα αποτελέσουν τους «κομπάρσους». Η αλήθεια όμως είναι πως οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα με μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση να αναζητήσουν ευκαιρίες και σε άλλους κλάδους. Υπό το πρίσμα αυτής της λογικής δημιουργούνται έξυπνες εξειδικεύσεις σε τομείς όπως: η Υπολογιστική Γλωσσολογία, το Δίκαιο του Περιβάλλοντος και Εκπαιδευτική Τεχνολογία», αναφέρει στο iPaidia.gr o σύμβουλος Σταδιοδρομίας Κωνσταντίνος Κότιος.

Οι «έξυπνες» επαγγελματικές διαδρομές για φοιτητές και αποφοίτους του 1ου επιστημονικού πεδίου

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που δημιουργούνται και προωθούνται μέσω και νομοθετικών διατάξεων, «παραδοσιακές σχολές και τμήματα», του 1ου επιστημονικού πεδίου επανέρχονται στο προσκήνιο, δίνοντας ευκαιρίες για νέες επαγγελματικές διαδρομές, πέραν των όσων γνώριζαν οι απόφοιτοί τους μέχρι σήμερα.

Υπολογιστική Γλωσσολογία

Ο διεπιστημονικός τομέας της γλωσσολογίας, που ασχολείται με τη στατιστική και τη μοντελοποίηση της φυσικής γλώσσας μέσω των υπολογιστών, έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή και αποτελεί μια σημαντική διέξοδο για αποφοίτους τμημάτων Φιλολογίας.

Οι εφαρμογές της, οι οποίες ξεκινούν από την αναγνώριση από έναν υπολογιστή του γραπτού και προφορικού λόγου (έξυπνα πληκτρολόγια κινητών και φωνητική αναζήτηση μέσω Siri, Cortana κ.ά.) και φτάνουν έως τις εφαρμογές που φιλτράρουν, «διαβάζουν» και ταξινομούν αυτόματα τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυξάνονται καθημερινά και απαιτούν τη συνεργασία επιστημόνων όχι μόνο από τον κλάδο της Πληροφορικής και της Νευροεπιστήμης αλλά και της Φιλολογίας.

Προτεινόμενες σπουδές

Στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σπουδές σε τμήματα όπως Φιλολογίας (Ελληνικής και Ξένων Φιλολογιών), Φιλοσοφίας και  Μετάφρασης και Διερμηνείας αποτελούν μια ιδανική αφετηρία για την εξειδίκευση στην Γλωσσολογία και την επεξεργασία του λόγου.

Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Οι ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν την προστασία του περιβάλλοντος ένα από τα κυριότερα ζητήματα της σύγχρονης εποχής.

Η προφύλαξη και προάσπιση του φυσικού πλούτου αποτελεί πλέον βασικό στόχο για τη χώρα μας. Το Δίκαιο του περιβάλλοντος είναι ένας αυτόνομος κλάδος δικαίου, αποτελείται από εθνικούς νόμους, διεθνείς συνθήκες, κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπληρώνει τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που έχουν ήδη δημιουργηθεί με σκοπό την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Προτεινόμενες σπουδές

Απόφοιτοι των τμημάτων της Νομικής, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αλλά και τον Πολιτικών Επιστημών αποκτώντας την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν στον περιβαλλοντικό τομέα.

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Πριν κάποια χρόνια η επιλογή να γίνει κάποιος καθηγητής φάνταζε ιδανική καθώς υπήρχε υψηλό ποσοστό απορρόφησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στις μέρες μας το επάγγελμα θεωρείται κορεσμένο καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός αποφοίτων σε όλες τις ειδικότητες, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για εξειδίκευση επιτακτική. Μια έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί η Εκπαιδευτική Τεχνολογία η οποία συμβάλλει στη γλωσσική εκπαίδευση μέσω ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και γλωσσικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της γλωσσικής εκμάθησης και την επίλυση προβλημάτων στη διδασκαλία είτε της μητρικής είτε μιας ξένης γλώσσας. Έτσι, αναπτύσσονται μέθοδοι και αξιοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές λόγου των παιδιών και ενισχύουν την εξατομικευμένη μάθηση, ενώ παράλληλα μειώνουν τον χρόνο εκμάθησης μιας γλώσσας.

Προτεινόμενες σπουδές

Πτυχιούχοι Φιλολογίας (Ελληνικής και Ξένων), Ιστορικού –  Αρχαιολογικού, Παιδαγωγικών, Νηπιαγωγών και Ειδικής Αγωγής με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν στον συγκεκριμένο τομέα.

 Οι «έξυπνες» επαγγελματικές διαδρομές για φοιτητές και αποφοίτους του 2ου

Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο περιλαμβάνει σχολές θετικών επιστημών (τμήματα φυσικής, μαθηματικών κ.λπ.), μηχανικών (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λπ.) καθώς και τεχνολογικών επιστημών (τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών – μηχανικών υπολογιστών, μηχανολόγων μηχανικών, πληροφορικής κ.λπ.),με πληθώρα επιλογών που αγγίζει συνολικά τα 243 τμήματα. Διαχρονικά οι περισσότερες επιλογές σπουδών που προσφέρονται εδώ, συνδέονται με την τεχνολογική πρόοδο και την μελλοντική προοπτική. Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της αγοράς εργασίας, κάποιοι από τους κλάδους, που αναμένεται να «ανθίσουν» επαγγελματικά τα επόμενο διάστημα είναι οι εξής: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και Μηχανική Ρομποτική.

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που δημιουργούνται οι πολυτεχνικές σχολές και οι σχολές Πληροφορικής ανοίγουν ένα τεράστιο εύρος δυνατοτήτων μετά το πτυχίο, για τους υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου προσφέροντας ευκαιρίες για νέες επαγγελματικές διαδρομές, πέραν των όσων γνώριζαν οι απόφοιτοί τους μέχρι σήμερα.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων σε συνδυασμό με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, επιτάσσουν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ΑΠΕ είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο ελλαδικός χώρος λόγω του κλίματος και του φυσικού πλούτου που διαθέτει προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό δημιουργεί  θέσεις εργασίας για τους Μηχανικούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο Μηχανικός ΑΠΕ ασχολείται με τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, επιβλέπει εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ελέγχει και επιθεωρεί ενεργειακά συστήματα κ.λπ.

Προτεινόμενες σπουδές

Πτυχιούχοι όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Χημικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΗΜΜΥ, Μηχανικοί Περιβάλλοντος είναι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες που θα είναι σε θέση να εργαστούν σε έργα ΑΠΕ ως Μηχανικοί.

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Η έντονη κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την μεγάλη ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται στις πόλεις εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων και δραστηριοτήτων, καθιστούν φλέγον το ζήτημα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έχει επινοήσει ορισμένα μοντέλα πόλεων, όπως η Πόλη Χαμηλού ή Μηδενικού Άνθρακα, η Ηλιακή Πόλη και οι οικισμοί που αντλούν την ενέργειά τους από τα Γεωθερμικά Φαινόμενα. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν λύσεις στο πρόβλημα της αστικής αειφορίας. Ένας βασικός παράγοντας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. Για το λόγο αυτό δίνεται μεγάλη βαρύτητα στον σχεδιασμό και την κατασκευή Βιώσιμων Κτιρίων. Ο Σχεδιαστής Βιώσιμων Κτιρίων στοχεύει στο σχεδιασμό κτιρίων με σεβασμό και με λιγότερες επιπτώσεις προς το περιβάλλον (το οικολογικό αποτύπωμα των κτιρίων, τα υλικά κατασκευής κ.λπ.).

Προτεινόμενες σπουδές

Πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας αποκτώντας κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση μπορούν να ασχοληθούν τόσο με το σχεδιασμό όσο και με την κατασκευή βιώσιμων κτιρίων.

Μηχανική Ρομποτική

Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας, η οποία συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με την ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα αυτοματοποιημένα ρομποτικά συστήματα και μηχανές αναμένεται να κυριαρχήσουν σε πολλές βιομηχανίες, οι οποίες υιοθετούν την αυτοματοποίηση για να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. Ειδικότητες όπως ο Μηχανικός Ρομποτικών Συστημάτων και ο Μηχανικός Σχεδιασμού Αυτοματοποιημένων Προϊόντων  που ασχολούνται με προγραμματισμό, προσομοίωση και ανάπτυξη βιομηχανικών συστημάτων και ρομπότ, αναμένεται να έχουν τεράστια ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Προτεινόμενες σπουδές

Στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σπουδές σε τμήματα όπως Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αποτελούν μια ιδανική αφετηρία για την ενασχόληση με τον κλάδο της Μηχανικής Ρομποτικής.

Οι «έξυπνες» επαγγελματικές διαδρομές για φοιτητές και αποφοίτους του 3ου επιστημονικού πεδίου

Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο περιλαμβάνει σχολές Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Διατροφολογίας, Παραϊατρικών Επαγγελμάτων κ.λπ. Διαχρονικά, οι επιλογές σπουδών που προσφέρονται στους φοιτητές, συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη Βιολογία και τη Χημεία, παρόλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των έντονων τεχνολογικών εξελίξεων οι απόφοιτοι αποκτούν υψηλή κατάρτιση και στις σπουδές Πληροφορικής.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της Ιατρικής και της τεχνολογίας σε συνδυασμό με έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν όπως η οχύρωση των συστημάτων υγείας, λόγω της πανδημίας δημιουργούν νέες προοπτικές στην αναζήτηση έξυπνων εξειδικεύσεων όπως: η Βιοπληροφορική, η Επαυξημένη Πραγματικότητα και η Επιδημιολογία.

Βιοπληροφορική

Η πληροφορική με τα χρόνια απόκτησε εφαρμογές σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο της υγείας.

Η αναγκαιότητα ερμηνείας, ανάλυσης και οπτικοποίησης βιολογικών δεδομένων, οδήγησε στην εξέλιξη της Βιοπληροφορικής, η οποία συνδυάζει την επιστήμη των Υπολογιστών, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική και τη Μηχανική με περαιτέρω δυνατότητες εξειδίκευσης στη Βιοανάλυση (Bioanalysis) και στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science).

Προτεινόμενες σπουδές

Πτυχιούχοι των τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Φαρμακευτικής έχουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της βιοπληροφορικής.

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Η επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) πρόκειται για μια τεχνολογία που ανοίγει νέους ορίζοντες στην υγειονομική περίθαλψη. Αποτελεί την σε πραγματικό χρόνο θέαση ενός περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία επαυξάνονται από στοιχεία αναπαραγώμενα από συσκευές υπολογιστών (όπως ήχος, βίντεο, γραφικά ή δεδομένα τοποθεσίας).

Οι προβολές των δεδομένων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, είτε από τις οθόνες κινητών, είτε από smart watch, είτε από ειδικά γυαλιά προβολής.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χειρουργούς για την προβολή πληροφοριών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όπως και από τους Ιατρούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές για την παρουσίαση στους ασθενείς σε πραγματική κλίμακα και σε πραγματικό χρόνο, το πως θα έπρεπε να λειτουργούν τα σώματα τους σε σύγκριση με την οποιαδήποτε κατάσταση βιώνουν εκείνη τη στιγμή.

Προτεινόμενες σπουδές

Η παραπάνω εξειδίκευση θα μπορούσε να αναζητηθεί από τους απόφοιτους των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, ως μία εναλλακτική επιλογή των παραδοσιακών επαγγελμάτων.

 Επιδημιολογία

Η Επιδημιολογία (Epidemiology) είναι ο κλάδος που διερευνά όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την ύπαρξη ή την εξαφάνιση ασθενειών και διαταραχών. Η επιδημιολογική έρευνα είναι καθοριστική στις μέρες μας, καθώς μας βοηθά να κατανοήσουμε πόσοι άνθρωποι έχουν μια ασθένεια ή διαταραχή, εάν αυτοί οι αριθμοί αλλάζουν και πώς η διαταραχή επηρεάζει την κοινωνία και την οικονομία μας.

Προτεινόμενες σπουδές

Στον κλάδο της επιδημιολογίας μπορούν να απασχοληθούν έπειτα από κατάλληλη εξειδίκευση απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρική, Κτηνιατρικής ,Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Φαρμακευτικής.

Οι «έξυπνες» επαγγελματικές διαδρομές για φοιτητές και αποφοίτους του 4ου επιστημονικού πεδίου

To 4Ο Επιστημονικό Πεδίο περιλαμβάνει σχολές οικονομικών επιστημών (Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.ά.) καθώς και σχολές Πληροφορικής και Τεχνολογίας (Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, κ.ά.). Στο συγκεκριμένο πεδίο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συνδυάσουν τα Οικονομικά με την Πληροφορική τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κάνοντας την αρχή από μία έξυπνη επιλογή στο .

Οι περισσότερες σχολές σε αυτό το επιστημονικό πεδίο παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομικού και Πληροφορικού, ενώ παράλληλα η απόκτηση του πτυχίου ανοίγει πολλά πεδία αναζήτησης νέων ειδικοτήτων όπως Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), Market Research and Analytics και Ανάλυση Ασφάλειας Πληροφοριών.

Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)

Η Διαχείριση Κινδύνων είναι μια σημαντική και απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση, η οποία βοηθά στην αποφυγή προβλέψιμων κινδύνων, προστατεύει από τις λάθος επενδυτικές αποφάσεις καθώς και μειώνει τις απώλειες και τις ζημίες από απρόβλεπτα γεγονότα. Παίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους οργανισμούς να αποφύγουν προβλήματα και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες οικονομικού κέρδους.

Προτεινόμενες Σπουδές

Αποτελεί μια έξυπνη εξειδίκευση για πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών Σπουδών και Στατιστικής και Αναλογιστικής.

Έρευνα και Ανάλυση της Αγοράς (Market Research and Analytics)

Η Έρευνα και η Ανάλυση της Αγοράς (Market Research and Analytics), χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς τους επιτρέπει να έχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τους πελάτες, τις αγορές, και να τις αναλύουν, ώστε να καθορίζουν τις καλύτερες στρατηγικές marketing και πωλήσεων ή να αξιολογούν την επιτυχία ή αποτυχία τους, με στόχο φυσικά να αυξηθεί η κερδοφορία τους.

Προτεινόμενες σπουδές

Σπουδές στα τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πληροφορικής και Στατιστικής αποτελούν μια ιδανική αφετηρία για την εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα.

Ανάλυση Ασφάλειας Πληροφοριών

Στα μέσα ενημέρωσης καθημερινά αναφέρονται μεγάλης έκτασης περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας πληροφοριών, πολλές φορές με καταστροφικά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό στρέφει το ενδιαφέρον πολλών στο επιστημονικό πεδίο της ασφάλειας πληροφοριακών και επιστημονικών συστημάτων.

Ο αναλυτής ασφάλειας πληροφοριών είναι υπεύθυνος για την προστασία του δικτύου υπολογιστών μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή μιας κυβερνητικής υπηρεσίας από απειλές στον κυβερνοχώρο. Αυτός δημιουργεί, διατηρεί και ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι τα δίκτυα υπολογιστών ρυθμίζονται και παρακολουθούνται. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό καθώς αυξάνονται οι απειλές για την ασφάλεια των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών οργανισμών, ο ρόλος του αναλυτή της ασφάλειας των πληροφοριών γίνεται όλο και πιο σημαντικός.

Προτεινόμενες σπουδές

Οι απόφοιτοι των σχολών Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών αποκτώντας κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να γίνουν Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριών.

 

Πηγή: ipaideia.gr