Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023
Επαγγέλματα και Προοπτικές   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024
Πανελλήνιες 2023: Αυτές είναι οι δέκα σχολές του 2ου Επιστημονικού Πεδίου με λίγα μόρια

 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Γ΄ λυκείου και κυρίως εκείνοι που βρίσκονται σε χαμηλή βαθμολογική κλίμακα είναι η επιλογή των τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο. Τα παιδιά τα οποία γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να «χτυπήσουν» υψηλόβαθμες σχολές έχουν επιπλέον άγχος καθώς καταλαβαίνουν ότι δεν αρκεί η εισαγωγή και μόνο σε κάποιο τμήμα, αφού αυτό από μόνο του δεν τους εξασφαλίζει μελλοντικά και μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

  

Όμως η προσπάθεια και οι έξυπνες επιλογές μπορούν να τους οδηγήσουν αργότερα σε δρόμους που τώρα ούτε καν φαντάζονται. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχουν ευκαιρίες ακόμη και σε χαμηλόβαθμα τμήματα τα οποία οι περισσότεροι τα αγνοούν καθώς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το επιστημονικό τους αντικείμενο ούτε και το επαγγελματικό πεδίο, στο οποίο οδηγούν.

Σήμερα το ethnos.gr παρουσιάζει με τη βοήθεια του συμβούλου σταδιοδρομίας Δημήτρη Μπαρλάκα, δέκα τέτοια τμήματα ώστε οι υποψήφιοι του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις επιλογές ,που μπορούν να κάνουν εάν δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Αγρίνιο (Πατρών): 9.490

Αργοστόλι (Ιόνιο): 9.385

Αθήνα (ΠΑ.Δ.Α.): 13.720

Θεσ/νίκη (ΔΙ.ΠΑ.Ε.): 12.870 

Καλαμάτα (Πελοποννήσου): 10.040

Τα τμήματα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν ένα εύρος δραστηριοτήτων και διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων, όπως η επεξεργασία, η σωστή συντήρηση και αποθήκευση, η συσκευασία, η ασφάλεια, ο ποιοτικός έλεγχος κ.λπ. Παράλληλα, ασχολούνται με θέματα νομοθεσίας και κατάλληλων προδιαγραφών, γι’ αυτό και το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει μαθήματα από ποικίλες επιστήμες (βιολογία, χημεία, μαθηματικά, κ.ά.). Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Τεχνολόγοι Τροφίμων. Ενδεικτικοί χώροι απασχόλησης είναι τα εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, οι βιομηχανίες τροφίμων (σχεδιασμός προϊόντων, παραγωγή, έλεγχος ποιότητας, υπηρεσίες διαχείρισης, κλπ.), τα νοσοκομεία και τα ερευνητικά κέντρα βιομηχανιών τροφίμων.

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα (Ιωαννίνων): 10.475

Το τμήμα το οποίο έχει έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα αφού συνδυάζει γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας και μηχανικής, στοχεύει στη μελέτη, τόσο των βασικών αρχών και ιδιοτήτων των υλικών (μέταλλα, πολυμερή, σύνθετα κ.ά.), όσο και της απόδοσης, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του ποσοστού που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οι φοιτητές του, μέσα από θεωρητικά αλλά και πρακτικά-εργαστηριακά μαθήματα, έρχονται σε επαφή με διαφόρων ειδών υλικά όπως: μπετόν, κεραμικά, μαγνητικά υλικά, μέταλλα, νανοϋλικά, υλικά σχετικά με την πράσινη ενέργεια κ.ά.. Οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού και μπορούν να εργαστούν σε εργαστήρια που αναλαμβάνουν ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, εκπόνηση μελετών πιστοποίησης υλικών, βιομηχανικές μονάδες, σε οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και γενικότερα όπου η έρευνα και η ανάπτυξη νέων υλικών είναι απαραίτητες.

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Χανιά (Κρήτης): 12.475

Οι φοιτητές του τμήματος λαμβάνουν γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως η χημεία, τα μαθηματικά, η βιολογία κ.λ.π. και είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την ανάπτυξη συστημάτων αειφορίας και γενικότερα την αξιολόγηση της γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Οι απόφοιτοι του τμήματος ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα είτε του Χημικού Μηχανικού είτε του Μηχανικού Περιβάλλοντος και μπορούν να εργαστούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες, μελετητικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά..

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Χίος (Αιγαίου): 8.575

Το τμήμα αξιοποιώντας την αναλυτική δύναμη της στατιστικής, των μαθηματικών, της πληροφορικής και άλλων εννοιών μικροοικονομίας και μακροοικονομίας, εστιάζει στη σημασία της εφαρμογής των οικονομικών αρχών στη διοίκηση και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Οι απόφοιτοί του μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως Μηχανικοί Διοίκησης και Οικονομικοί Σύμβουλοι σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων κ.ά.. Επιπλέον αν επιλέξουν την κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Μηχανική» εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ως οικονομολόγοι.

Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Ξάνθη (Δ.Π.Θ.): 11.800 

Χανιά (Κρήτης): 12.190

Οι φοιτητές των τμημάτων μέσα από τον συνδυασμό γνώσεων σχετικών, τόσο με την τεχνική, όσο και με την διαχειριστική πλευρά ενός συστήματος παραγωγής, είναι ικανοί να σχεδιάσουν συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού με δικαίωμα εκπόνησης Μελετών, διενέργειας Επιβλέψεων και Συντήρησης Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων χωρίς περιορισμό και μπορούν να εργαστούν σε τεχνικά γραφεία, μελετητικές εταιρείες, στον κλάδο των κατασκευών και της βιομηχανίας κ.ά..

Νικολίτσα Τρίγκα

ethnos.gr  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 249 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (7)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (14)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (6)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (3)

Μεταπτυχιακα
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 - 15:56
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Φθηνότερο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4072 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Η προσπάθεια του υπ. Παιδείας για αποκλιμάκωση στα ΑΕΙ τίθεται εν αμφιβόλω
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4072 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Οι αλλαγές δεν εγγυώνται ηρεμία στα ΑΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4072 ημέρες
Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012
See for yourself, feel for yourself! (η έξυπνη διαφήμιση για την Κρήτη)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4074 ημέρες
Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012
Φεύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία λόγω κρίσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4074 ημέρες
Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012
ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4074 ημέρες
Σελίδα 5888 από 5992 (35947 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5887
5888
5889
5890
5990
5991
5992
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης