Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Οδηγίες για τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαθηματικών Γυμνασίου (προαγωγικές και απολυτήριες)

Οδηγίες για τις φετινές γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαθηματικών Γυμνασίου (προαγωγικές και απολυτήριες) συνέταξαν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ03 της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Γεώργιος Κόσυβας και  Δρ Γιάννης Σταμπόλας.

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες και οι Διευθυντές των Γυμνασίων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ03 καθώς και των εκπαιδευτικών άλλων κλάδων οι οποίοι κατά το διδακτικό έτος 2023-2024 διδάσκουν με ανάθεση Μαθηματικά στο Γυμνάσιο.

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη των γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων στα Μαθηματικά των τριών τάξεων Γυμνασίου προσδιορίζεται από κοινού από τους καθηγητές που διδάσκουν στην ίδια τάξη του Γυμνασίου και συμπίπτει για όλα τα τμήματα. Παραδίδεται εγγράφως στον Διευθυντή του του σχολείου, καταχωρίζεται στα βιβλία ύλης των τμημάτων και ενημερώνονται οι μαθητές. Η εξεταστέα ύλη αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Γυμνασίου. H εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών του Γυμνασίου (Άλγεβρα-Γεωμετρία) υπολογίζεται συνήθως βάσει των σελίδων του σχολικού βιβλίου.

Το Π.Δ. 126/2016, στο άρθρο 5, παραγρ. 4 ορίζει:

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.

Η καθιέρωση της εξεταστέας ύλης στα 2/3 της διδαχθείσης έχει πρωτίστως παιδαγωγική διάσταση. Από τη μια αποβλέπει στην ελάφρυνση των μαθητών και από την άλλη παρέχει την αρμοδιότητα στους διδάσκοντες να συναποφασίζουν συνεργατικά ποιες είναι οι ενότητες που περιέχουν τις πλέον θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να οικειοποιηθούν οι μαθητές, εναρμονίζοντας την τελική εξέταση. Στις εκπαιδευτικές επιλογές των διδασκόντων έχουν βαρύνουσα σημασία οι γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες έχουν νόημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες, αναμένεται να χρησιμεύσουν στη μελλοντική τους ζωή και να αποτελέσουν προαπαιτούμενο για τη μαθηματική ύλη των επόμενων τάξεων. Οι καλοζυγισμένες συγκλίνουσες αποφάσεις των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν την οργάνωση της μελέτης των μαθητών, τη συστηματική προετοιμασία τους για τις εξετάσεις και τη διαρκή βελτίωση της μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε, αντί να εξαλείφονται ολόκληρα κεφάλαια, επειδή ίσως διευκολύνουν στην εύκολη καταμέτρηση των σελίδων, είναι καλύτερα να αφαιρούνται επιλεγμένες ενότητες ή παράγραφοι από επιμέρους κεφάλαια, κυρίως γιατί στις διδακτικές επιλογές τους έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Θέματα γραπτών ανακεφαλαιωτικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων

Σε όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης του ίδιου Γυμνασίου, δίνονται κοινά θέματα από τον καθηγητή ή τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα, σε συνεργασία µε τον Διευθυντή του σχολείου. Το έγγραφο με τα θέματα υπογράφεται από τους καθηγητές που τα εισηγούνται, όπως και από τον Διευθυντή, και κατατίθενται στο αρχείο του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016, άρθρο 5, παράγ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ισχύουν:

5. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.

6. Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.

7. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

8. Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.

9. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

10. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.

11. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγηση τους καθηγητή.

ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 51 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024
ΙΕΠ: Συστήνεται Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
Βάσεις 2024: Σχολές με 10.000 – 15.000 μόρια με επαγγελματικές ευκαιρίες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
Διορισμοί Δευτεροβάθμιας - Ειδική Αγωγή: Πίνακας με τα οργανικά κενά ΕΑΕ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2024 2025: Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις – Ανοίγει η πλατφόρμα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Σελίδα 5 από 6285 (37709 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6283
6284
6285
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης