Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022
Σε ποιους μαθητές χορηγείται κλειδί για τα ΑΕΙ
  Η βεβαίωση προσβασης είναι απαραίτητη για την εισαγωγή σας στα ΑΕΙ, είναι στην ουσία το κλειδί που θα σας ανοίξει την πόρτα.Πριν από αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για τη γρήγορη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής των εισαγομένων στην ανώτατη εκπαίδευση, τον υπολογισμό των βαθμών πρόσβασης για όλους τους υποψηφίους με ενιαίο τρόπο και τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα της επιλογής, το υπουργείο Παιδείας συγκεντρώνει στο τέλος κάθε τετραμήνου τους προφορικούς βαθμούς όλων των μαθητών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
 
Απευθείας από τα βαθμολογικά κέντρα συγκεντρώνει, επίσης, και τους γραπτούς βαθμούς των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδοι Ακόμη, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ακριβούς καταχώρησης των βαθμών στο μηχανογραφικό κέντρο του υπουργείου Παιδείας από το οποίο, αφού γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τυπώνονται μηχανογραφικές καταστάσεις κατά λύκειο. Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στα λύκεια και ελέγχονται τόσο από τους καθηγητές του λυκείου όσο και από τους ενδιαφερομένους.
 
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ χορηγείται στους ενδιαφερομένους μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων. Διευκρινίζεται ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ το έτος 2013 θα χορηγηθεί μόνο στους τελειοφοίτους του ίδιου έτους και σε όσους αποφοίτους προηγούμενων ετών λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο το έτος αυτό. Ειδικότερα, το 2013 θα χορηγηθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ με την ένδειξη σχολικό έτος 2012 2013 Στους μαθητές της τελευταίας τάξης που θα προαχθούν και θα λάβουν απολυτήριο ύστερα από συμμετοχή στις εξετάσεις των έξι μαθημάτων (ή των επτά, αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας )
 
Πώς συμπληρώνεται η αίτηση δήλωση
 
Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι αυτήν τη στιγμή, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου υποβάλλουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στον Φεβρουάριο συνήθως, αλλά οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα από το υπουργείο Παιδείας και μέσω των σχολείων τους. Με την ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ο υποψήφιος δηλώνει: Ότι θα εξεταστεί στα μαθήματα μίας από τις τρεις κατευθύνσεις του Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά το μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής θεωρίας . Τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξεταστεί τελικά σε ειδικό μάθημα που δήλωσε, δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που απαιτεί εξέταση στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα, αλλά δεν που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, Σε όσους απέκτησαν απολυτήριο Γενικού Λυκείου παλαιότερα έτη και οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ως προφορικός βαθμός o έχει καμία άλλη επίπτωση για την εισαγωγή του στις λοιπές σχολές ή τμήματα. Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ και τις Στρατιωτικές Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
 
Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές ακόμα και αν δεν το έχει δηλώσει, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις. μέσος όρος της επίδοσης των δύο τετραμήνων που είχαν στην τελευταία τάξη πριν από την ενδεχόμενη προσαρμογή του, που προβλεπόταν τα προηγούμενα έτη, με τον γραπτό βαθμό προηγούμενου έτους. Δίνεται μόνο σε πρωτότυπη έκδοση
 
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ χορηγείται μόνο σε πρωτότυπη έκδοση και αντικαθίσταται κάθε φορά που ο κάτοχος της συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη βελτίωση των βαθμολογικών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Για να συμμετάσχει απόφοιτος στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, υποβάλλει σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ.
 
Μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ καταθέτει υποχρεωτικά την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ , διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή η αίτηση του. Διευκρινίζεται ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που κατέχει απόφοιτος λυκείου ο οποίος υπέβαλε την παραπάνω Αίτηση Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ακυρώνεται σε κάθε περίστωση και δεν ισχύει πλέον, εκτός και αν ο κάτοχος της: ανακαλέσει την ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων ή δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι αποκτούν το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου με εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το απολυτήριό τους για εισαγωγή στην ανώτατα εκπαίδευση μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες των: τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό, πασχόντων από ασθένεια.
 
Επίσης, αν δεν αλλάξει κάτι φέτος από το υπουργείο Παιδείας, ισχύει ότι οι απόφοιτοι αστοί μπορούν οποιαδήποτε χρονιά μετά την αποφοίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, να πάρουν μέρος ως απόφοιτοι στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και να ενταχθούν στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατα εκπαίδευση. Για τους υποψηφίους αστούς Βαθμός Πρόσβασης των μαθημάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις και Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ο μέσος όρος αστών. 
 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ 
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
redirect catch a cheat dating for married men
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
redirect read here why do married men cheat on their wives
infidelity in marriage why people cheat redirect
my ex cheated on me my husband cheated now what my husband cheated on me blog
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
viagra prescription coupon prescription drug coupons discount card for prescription drugs
amoxicillin antibiyotik fiyat americanstreethockey.com amoxicillin dermani haqqinda
lilly cialis coupons accuton.com coupon for cialis

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3755 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περι ανεμων και υδατων
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 - 00:25
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θα ήθελα την γνώμη σας
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 21:39
Σχόλια (4)

Διαγωνισμος
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 20:12
Σχόλια (0)

Επιταγή ακριβείας
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 - 06:45
Σχόλια (4)

Μόρια αίτησης ικυ Έκο 2020-21
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 - 22:26
Σχόλια (7)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 - 22:29
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (51)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023
Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» - Κλειστά σχολεία: Αύριο η απόφαση για τα σχολεία της Αττικής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023
Πώς θα διασωθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια;
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023
Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Ανοίγουν οι πίνακες του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023
Επιλογές Διευθυντών: Πότε ανακοινώνονται οι πίνακες με την μοριοδότηση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023
ΕΠΑΛ: Όλες οι αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Σελίδα 2 από 5810 (34855 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5808
5809
5810
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης