Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Επαγγέλματα και Προοπτικές   Διάφορα Θέματα
Ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα

 Europass CV- Εχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζεται από τους φορείς όλων των χωρών. Το βιογραφικό διαβατήριο για όλο τον κόσμο

Σημαντικό εργαλείο για την αναζήτηση εργασίας είναι το σωστό βιογραφικό σημείωμα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα ευρωδιαβατήριο, το οποίο εγγυάται την κατάλληλη παρουσίαση του προφίλ κάθε υποψηφίου ώστε να αποφύγει παγίδες που μπορεί να του στερήσουν κάποια θέση. Το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα (Europass CV) είναι ένα έγγραφο με το οποίο κάποιος μπορεί να παρουσιάσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα του, καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό.

Εχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζεται από τους φορείς όλων των χωρών. Η διάταξη του Europass CV ακολουθεί μια λογική σειρά, ξεκινώντας από προσωπικές πληροφορίες (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ά.), συνεχίζοντας με την ενότητα για την επαγγελματική πείρα, με εκείνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση και καταλήγει με την ενότητα για τις ατομικές δεξιότητες και ικανότητες (περιλαμβάνει γλωσσικές, κοινωνικές, οργανωτικές, τεχνικές, καλλιτεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες πληροφορικής και άλλες).

Στις ενότητες της επαγγελματικής πείρας, εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά κάθε κύκλος σπουδών και κάθε επαγγελματική θέση, αρχίζοντας από τα πρόσφατα δεδομένα προς τα παλαιότερα. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, εκτός από τη μητρική γλώσσα, αναφέρεται n γνώ ση ξένων γλωσσών σε τρεις άξονες (κατανόηση, ομιλία και γραφή) και τα επίπεδα γνώσης καθορίζονται βάσει των βαθμίδων του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς.

Στις οδηγίες συμπλήρωσης του ευρωπαϊκού βιογραφικού δίνεται αναλυτική περιγραφή για την κάθε βαθμίδα, ώστε να μπορεί να επιλέξει κάποιος αυτή που αντιστοιχεί στο επίπεδό του. Στο βιογραφικό υπάρχουν επίσης στήλες σχετικά με την ύπαρξη άδειας οδήγησης, καθώς και για άλλες πρόσθετες πληροφορίες, στις οποίες μπορεί να αναφερθεί οτιδήποτε κρίνεται χρήσιμο, όπως δημοσιεύσεις ή ερευνητικές εργασίες, πρόσωπα που μπορούν να δώσουν συστάσεις, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.λπ. Στο τέλος του βιογραφικού υπάρχει η στήλη Παραρτήματα , στην οποία μπορεί να γίνει απαρίθμηση τυχόν επισυναπτόμενων εγγράφων.

Οπως επισημαίνεται, στο βιογραφικό πρέπει να γίνεται συστηματικά έλεγχος ώστε κάθε φορά που αποστέλλεται σε εργοδότη να αντιστοιχεί με το ζητούμενο επαγγελματικό προφίλ. Καλό είναι να τονίζονται τα πλεονεκτήματα εκείνα που συνδέονται με τις απαιτήσεις του πιθανού εργοδότη και τη θέση απασχόλησης. Βασικός στόχος είναι η ανάγνωση του βιογραφικού σημειώματος να επιτρέπει στον εργοδότη να διακρίνει το επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα. Για τον λόγο αυτό μεταξύ των συμβουλών που δίνονται είναι:

  • Να χρησιμοποιούνται σύντομες φράσεις.
  • Να επικεντρώνονται στα ουσιώδη στοιχεία της κατάρτισης και της επαγγελματικής πείρας (σε περίπτωση που κάποια εργασιακή σχέση δεν είναι πρόσφατη ή δεν έχει σχέση με την επιδιωκόμενη Θέση μπορεί να παραλείπεται).
  • Να δικαιολογούνται τα διαστήματα διακοπής στις σπουδές ή τη σταδιοδρομία.
  • Να προτάσσεται η ενότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε περίπτωση πσυ η επαγγελματική πείρα είναι περιορισμένη (π.χ. λόγω πρόσφατης ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης).
  • Να αφαιρούνται από το Europass CV οι ενότητες που δεν είναι χρήσιμες (για παράδειγμα εάν κάποιος δεν διαθέτει καλλιτεχνικές δεξιότητες ή θεωρεί ότι δεν προσφέρουν αξία στην αίτησή του θα πρέπει να αφαιρείται n σχετική ενότητα).
Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό πρέπει να είναι σύντομο και συνήθως δύο με τρεις σελίδες αρκούν για να έχει ο πιθανός εργοδότης ολοκληρωμένη εικόνα των προσόντων.

Σημαντικό επίσης είναι να μην υπάρχουν υπερβολές στην παρουσίαση των προσόντων, καθώς ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης προφορικής συνέντευξης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη συμπλήρωση του βιογραφικού σημειώματος και στις λεπτομέρειες. Καλό θα είναι να μη χρησιμοποιούνται κεφαλαία ή έντονα γράμματα για να μην επηρεάζεται αρνητικά η ευκολία ανάγνωσης του κειμένου. Εμφαση πρέπει να δίνεται στη σωστή ορθογραφία και τη στίξη.

Κατά τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων επίσης απαιτείται προσοχή στον τρόπο αναγραφής της διεύθυνσης και των τηλεφώνων. Ως προς τη διεύθυνση, δεδομένου πως η σειρά αναγραφής των στοιχείων διαφέρει από χώρα σε χώρα, θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί κάθε μιας και να αναφέρεται ο ταχυδρομικός κωδικός με το πρόθεμα της Ελλάδας (δηλαδή GR 51631). Με συγκεκριμένο τρόπο πρέπει να συμπληρώνονται και οι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας και ειδικότερα να αναγράφονται στη διεθνή μορφή τους. Αυτό σημαίνει αναγραφή του συμβόλου ακολουθούμενο χωρίς διάστημα από τον κωδικό της χώρας και στη συνέχεια ύστερα από διάστημα ενιαίος ο τηλεφωνικός αριθμός (π.χ. 30 231 1234567).

Συστήνεται επίσης να αποφεύγονται τα αρκτικόλεξα και να αναγράφονται οι πλήρεις τίτλοι. Ετσι, στην περίπτωση για παράδειγμα των τίτλων σπουδών θα πρέπει να αναφέρεται Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα αντί ΑΕΙ, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα αντί ΤΕΙ ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και όχι ΙΕΚ. Μεταξύ των οδηγιών, τέλος, αναφέρεται πως το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να τυπώνεται σε λευκό χαρτί και να διατηρούνται η προτεινόμενη στσ υπόδειγμα του Europass CV γραμματοσειρά και σελιδοποίηση.

Πώς Θα το αποκτήσετε

Το έγγραφο αυτό είναι προσωπικό και το συμπληρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος μόνος του. Υπάρχουν οι εξής επιλογές για να αποκτήσει κάποιος το δικό του Europass CV: Μπορεί να το συμπληρώσει on line στην πύλη του CEDEFOP στα ελληνικά και ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες στη διεύθυνση http: europassxedefop. europa.eu. Στη συνέχεια θα λάβει το συμπληρωμένο βιογραφικό του με μεταφόρτωση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορεί να μεταφορτώσει το ηλεκτρονικό υπόδειγμα στη γλώσσα της επιλογής του από τον ίδιο ιστοχώρο, να το αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του και εκεί να το συμπληρώσει εκτός σύνδεσης και να το διαχειριστεί αναλόγως. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδί κτυο, μπορεί να απευθυνθεί στο Εθνικό Κέντρο Europass (υπουργείο Εθνικής Παιδείας Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία 142 34 Αθήνα).

TO EUROPASS ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Από τη δημιουργία του Europass τον Φεβρουάριο του 2005 εως και τα τέλη Μαρτίου 2012 έγιναν 48,6 εκατομμύρια επισκέψειβ στον δικτυακό του τόπο, δημιουργήθηκαν 18 εκατομμύρια Βιογραφικά σημειώματα σε απευθείαβ σύνδεση ενώ μεταφορτώθηκαν άλλα 20 εκατομμύρια πρότυπα βιογραφικού. Ενδεικτικό είναι πως ο αριθμός των επισκέψεων στον δικτυακό τόπο του Europass το 2011 έφτασε τα 12,9 εκατομμύρια, δεκαπλασιάστηκε δηλαδή σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2005 που ήταν 1,2 εκατομμύρια.

Αντιστοίχως, το 2005 είχαν συμπληρωθεί απευθείας 116.000 βιογραφικά σημειώματα, αριθμόβ που το 2011 αυξήθηκε κατά περίπου 50 φορές συμπληρώθηκαν 5,9 εκατομμύρια. To Europass έχει ιδιαίτερη απήχηση στους vέoυς, καθώς περισσότερα από τα δύο τρίτα των διαδικτυακών χρηστών του βιογραφικού σημειώματος είναι κάτω των 30 ετών. Το 2011 μεγαλύτερη χρήση του βιογραφικού έκαναν κατά σειρά οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί, οι Ρουμάνοι, οι Ισπανοί, οι Ούγγροι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Πολωνοί, οι Ελληνες και οι Βούλγαροι.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
redirect signs of infidelity open
affairs with married men what makes married men cheat go
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
i cheated on my boyfriend should i tell him vancouverpaddlewheeler.com i cheated on my boyfriend and told him
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
abortion pill side effects of abortion pill pros and cons of abortion
how to get an abortion pill arborawning.com abortion pill articles

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4182 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Το Πάντειο ήθελαν στην Λιβαδειά!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4168 ημέρες
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Σε διακοπή σπουδών εξαναγκάζονται οι βιβλιοθηκονόμοι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4168 ημέρες
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Παρεμβάσεις σε τρία σημεία ζητούν οι πρυτάνεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4168 ημέρες
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Νέο ατόπημα (για το ΤΕΙ) από τον Κώστα Καραμανλή τον νεότερο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4168 ημέρες
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής GREAT 2013
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4168 ημέρες
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Ξεσηκωμός για την κατάργηση του μάρκετινγκ από τα ΤΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4168 ημέρες
Σελίδα 5782 από 6288 (37727 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5781
5782
5783
5784
6286
6287
6288
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης