Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Άρθρα
Πανελλήνιες: Το έλλειμα εμπιστοσύνης στη βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας
 Η ανακοίνωση των βαθμολογιών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συνοδεύεται κατά κανόνα από δυσπιστία σχετικά με την αξία της κρίσης των βαθμολογητών. Στην δυσπιστία αυτή συνηγορούν α) τα υψηλά ποσοστά βαθμολογικών αποκλίσεων ανάμεσα στους δύο βαθμολογητές, β) τα αντίστοιχα υψηλά ποσοστά αναβαθμολογήσεων και γ) οι μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις σχολικές επιδόσεις και εκτιμήσεις των δασκάλων αφενός και τις επιδόσεις στις Πανελλήνιες.
 
Προσωπικά δυσπιστώ εξίσου και στην περίπτωση της σύγκλισης των βαθμολογητών, διότι αυτή συνδέεται συχνά α) όχι με σύμπτωση κριτηρίων αλλά διαθέσεων (αυστηρότητα, επιείκεια), β) με μια τάση επίπλαστης υπερσυγκέντρωσης της βαθμολογίας προς το μέσον της βαθμολογικής κλίμακας και αποφυγής των άκρων. Δεν συνιστά δε υπερβολή η εκτίμηση ότι , ειδικά στην Έκθεση, ακόμη και ο ίδιος βαθμολογητής δεν θα βαθμολογούσε με τον ίδιο τρόπο το ίδιο γραπτό σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές.
 
Οι περισσότεροι μιλούν για τον υποκειμενισμό  της βαθμολόγησης στην Παραγωγή Λόγου τον οποίο αποδέχονται ως μοιραίο επακολούθημα της φύσης του μαθήματος (όπως και στην Λογοτεχνία άλλωστε). Κάτι τέτοιο όμως ανατρέπει όλο το οικοδόμημα του Πανελλαδικού Διαγωνισμού στον οποίο η κρίση πρέπει να είναι αντικειμενική και αξιόπιστη, ώστε να είναι δίκαιη.
 
Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποδεχτούμε μοιρολατρικά την κατάσταση . Οι αυξομειώσεις της βαθμολογικής αξίας των επιμέρους ενοτήτων του κριτηρίου και οι διαβεβαιώσεις για το αδιάβλητο του διαγωνισμού και για τις αγαθές προθέσεις των διοργανωτών και των κριτών του δεν αρκούν για να καλύψουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Υπάρχουν όντως περιθώρια ουσιαστικής βελτίωσης. Αρκεί να διαγνωστούν οι ελλείψεις με ειλικρινή και καθαρό λόγο και να αντιμετωπιστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
 

Πρώτον: η ομολογία:

 

η βαθμολόγηση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας:
 
  • δεν είναι όσο αντικειμενική πρέπει, διότι  κάποιοι βαθμολογητές επηρεάζονται στην κρίση τους για το περιεχόμενο της μαθητικής Έκθεσης όχι μόνο από τις προσωπικές τους απόψεις («κατά το ανθρώπινον») αλλά  και από τις γνώσεις τους (κι αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα αφού στο φετινό θέμα πολλοί μαθητές είχαν περισσότερες γνώσεις από το μέσο φιλόλογο!)
  • δεν είναι όσο έγκυρη πρέπει, διότι με την εισαγωγή ερωτήσεων που δεν απαιτούν αιτιολόγηση, δεν κρίνονται απαραίτητα οι γλωσσικές ικανότητες των μαθητών αλλά και η τύχη τους, η οξύτητα της όρασης και της ακοής τους, η ικανότητά τους να υποκλέπτουν ή να δολιεύονται την διαδικασία, η αποτελεσματικότητα της επιτήρησης ή η επιστημονική επάρκεια των βαθμολογητών και της επιτροπής που τους «καθοδηγεί»
  • κυρίως όμως δεν είναι όσο αξιόπιστη πρέπει, διότι δεν χαρακτηρίζεται από συνέπεια κριτηρίων για το σύνολο των βαθμολογητών. Στο Γλωσσικό μάθημα, δυστυχώς, η υποκειμενικότητα οφείλεται στις μεγάλες διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο  αντιλαμβάνονται οι διδάσκοντες το μάθημα, στην αναντιστοιχία δηλαδή διακηρυγμένων στόχων και κατεστημένων πρακτικών σχετικά με την ίδια την διεξαγωγή του μαθήματος.

Δεύτερον: οι προτάσεις:

 

  • η βελτίωση της ποιότητας στη βαθμολόγηση εξαρτάται από τη βελτίωση της διατύπωσης και της τεχνικής των θεμάτων στην ενότητα Β των Γλωσσικών Ασκήσεων, κάτι που συναρτάται με τις συνθήκες επιλογής και πρώτης αξιολόγησης των θεμάτων 
  • η βελτίωση της ποιότητας στη βαθμολόγηση εξαρτάται από την αποσαφήνιση των στόχων της διδασκαλίας και των συναφών μοντέλων αξιολόγησης στην Περίληψη και κυρίως στην Παραγωγή Λόγου. Όσο η Έκθεση συγχέεται με την Φιλοσοφία και όσο υπερισχύει ο φροντιστηριακός τρόπος ανάπτυξης του μαθήματος (ο οποίος δεσπόζει εδώ και 30 χρόνια), η εκτίμηση για την αξία ενός γραπτού θα είναι χαοτική και νεφελώδης. Όσο τοποθετείται στα Γλωσσικά μαθήματα και αποσυνδέεται από τον πλαστό λόγο και την τυποποιημένη σκέψη , τόσο θα απελευθερώνει τους μαθητές και θα προσανατολίζει με σαφήνεια τους βαθμολογητές. 
  • η βελτίωση της ποιότητας στη βαθμολόγηση εξαρτάται από την εκπαίδευση των βαθμολογητών σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η λειτουργία εργαστηρίων ( και διαδικτυακών, γιατί όχι;) υποδειγματικής αξιολόγησης κειμένων με την ευθύνη των σχολικών συμβούλων θα συμβάλει αποφασιστικά στην (επιθυμητή σε ένα διαγωνισμό) ομογενοποίηση των κρίσεων.
  • η βελτίωση της ποιότητας στη βαθμολόγηση εξαρτάται από την θεσμοθέτηση ενός συντονιστικού πανελλήνιου οργάνου το οποίο θα εκδίδει και θα δημοσιεύει σαφείς οδηγίες βαθμολόγησης πριν από την έναρξή της, αφού πρώτα θα έχει συνεκτιμήσει τις απόψεις των επιστημονικών οργανώσεων , της πανεπιστημιακής κοινότητας και  των εκπαιδευτικών και τα συμπεράσματα από την πειραματική αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων.
  • η βελτίωση της ποιότητας στη βαθμολόγηση εξαρτάται από την στατιστική ανάλυση των αποκλίσεων ανά βαθμολογικό κέντρο ή ανά βαθμολογητή και την ανάπτυξη των εύλογων παρεμβάσεων για την στάθμισή τους

 

Η βελτίωση της ποιότητας στη βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν απαιτεί οικονομικές θυσίες, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προμήθεια μέσων και αξιοποίηση ευρωπαϊκών ή εγχωρίων κονδυλίων, στοιχεία υπερτιμημένα στον τόπο μας. Απαιτεί προπαρασκευή, επιμέλεια, υπευθυνότητα, διαφάνεια, ευρύτητα πνεύματος, στοιχεία δυστυχώς υποτιμημένα. Απαιτεί θεσμοθέτηση διαδικασιών που όχι μόνο να κατοχυρώνουν την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια των μελών κάθε επιτροπής και  το αδιάβλητο της εξέτασης, αλλά και να εγγυώνται την ποιότητα της λειτουργίας των δομών της ως προς την επιλογή των θεμάτων και τον συντονισμό της βαθμολόγησης.

 

Με τις αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις μου στον φιλόξενο αυτό ιστότοπο προσπάθησα να πω ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε μοιρολατρικά την κατάσταση. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Ακόμα και τα αμφιλεγόμενα δύο ή τρία μόρια απέχουν μεταξύ τους όσο η Αθήνα από την Κομοτηνή κι όσο η δικαίωση ενός νέου ανθρώπου από την διάψευση των ελπίδων του.

 

Ειδάλλως όλο και περισσότερο στη θέση του σκεπτικισμού για την αξιολόγηση θα υψώνονται φωνές εναντίον του ίδιου του μαθήματος, του μόνου ίσως που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να διασώσει τη χαμένη τιμή της δομημένης σκέψης και της ελεύθερης έκφρασης στο ελληνικό σχολείο.

Η απάντηση εκκρεμεί επί μακρόν και αναμένεται «αρμοδίως».

 

Παναγιώτης Τσουκαλάς

Εκπαιδευτικός 6ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women love to cheat open online
how to cheat on wife women who cheat on their husband how to know if wife has cheated
rite aid online coupon techgirls.com.br discount prescription coupons
dating site for married people blog.sharepointgeek.nl reasons people cheat
voltarene 100 voltarene prix voltarene posologie
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion
get free voucher strattera voucher strattera discounts
pramipexol kaufen opskriftbehandling.site pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4075 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Σχόλια (0)
Τα στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων 2011 έδειξαν ότι η το ποσοστό αναβαθμολογήσεων στην Γλώσσα α) παραμένει υψηλό (περίπου 20%) αλλά β) μειώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (από το μέσο όρο της πενταετίας – περίπου 22%). Η μείωση συνδέεται με την συγκριτικά μεγαλύτερη συγκέντρωση της βαθμολογίας των φετινών υποψηφίων στο φάσμα 10-15 (λιγότεροι στην κλίμακα 15-20 και λιγότεροι κάτω από τη βάση). Διότι λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, αν ένας βαθμολογητής βαθμολογούσε ένα γραπτό με 12,5 καλυπτόταν από το ενδεχόμενο αναβαθμολόγησης στο φάσμα 10-15 (περίπου), εντός του οποίου βρέθηκε το 57,5% των μαθητών (έναντι του 50% πέρσι πχ ή του 52% πρόπερσι). Άρα η μείωση των αναβαθμολογήσεων δεν πρέπει να αποδοθεί σε ποιοτική διαφορά των παραμέτρων της βαθμολόγησης κατά τη φετινή χρονιά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link cheater online
link husband watches wife cheat married cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 4072 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (16)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (9)

ΑΠΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 13:42
Σχόλια (4)

Την γνώμη σας.
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 00:54
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022
Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2022-Ποιοι οι δικαιούχοι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022
Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός λειτουργίας για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022
Έρχεται νέο πρωτόκολλο κορονοϊού: Χωρίς self test test η επιστροφή των μαθητών σχολεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022
Τι ισχύει με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022
ΔΥΠΑ: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας για τον τουρισμό
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Σελίδα 4 από 5695 (34165 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5693
5694
5695
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης