Επιδοτούμενα Προγράμματα

 

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

 

Πρόγραμμα Voucher 50.000 ανέργων της ΔΥΠΑ

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και δεν έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα τα τελευταία δύο ημερολογιακά έτη;

Τότε αυτό το πρόγραμμα σας αφορά!

Πρόκειται για ένα επιδοτούμενο, επιμορφωτικό σεμινάριο χρηματοδοτούμενο από τη ΔΥΠΑ και το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και προσφέρει 1.000€ και πιστοποίηση.

"Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU."

Απευθύνεται αποκλειστικά σε:


1. Σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.
2. Άτομα άνω των 18 ετών.
3. Σε όσους έχουν τουλάχιστον βασική εκπαίδευση (απολυτήριο Δημοτικού έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και μετά).

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: voucher.gov.gr.

 

Παρακολούθηση:

Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων 200 ωρών, εκ των οποίων το 35% αφορά δια ζώσης κατάρτιση. Το 35% αφορά σύγχρονη κατάρτιση και το 30% αφορά ασύγχρονη κατάρτιση.

Πιστοποίηση:


Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.

 

Αντικείμενα Κατάρτισης:


Τα αντικείμενα κατάρτισης θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

   Κατεβάστε την Αίτηση κάνοντας κλικ εδώ   

 

  

 

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

 

Β΄ κύκλος για το ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα Εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα!

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Είστε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους από τη ΔΥΠΑ;;

Τότε αυτό το πρόγραμμα σας αφορά!

Πρόκειται για ένα επιδοτούμενο, επιμορφωτικό σεμινάριο χρηματοδοτούμενο από τη ΔΥΠΑ και το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου και προσφέρει 400€ και πιστοποίηση.

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913»

 

Απευθύνεται αποκλειστικά σε:

 

 • Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 • Άτομα άνω των 18 ετών.
 • Σε όσους έχουν τουλάχιστον βασική εκπαίδευση (απολυτήριο Δημοτικού έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και μετά).

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 400€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: voucher.gov.gr.

 

Παρακολούθηση:

 

Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων 80 ωρών, εκ των οποίων οι 12 διενεργούνται δια ζώσης στο κέντρο μας (3 τετράωρα μαθήματα) και οι 68 εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη κατάρτιση.

 

Πιστοποίηση:

 

Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.

 

Αντικείμενα Κατάρτισης:


Τα αντικείμενα κατάρτισης θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε ώστε να σας εντάξουμε σε τμήμα:

 

 

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

   Κατεβάστε την Αίτηση κάνοντας κλικ εδώ   

 

  

 

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

 

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Δράση προβλέπεται να αφορά 18.000 ωφελούμενους με εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€.

Η δράση θα αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε 18.000 ωφελούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.

 

"Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU."

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 

 • 250 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και δημόσιο.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα -άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί– που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.
 • Για παράδειγμα όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις: Εστίασης, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Τουριστικά γραφεία, ακτοπλοϊκές εταιρίες, Κέντρα διασκέδασης, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια κ.α.

 

Ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης:

 

Οι ειδικότητες, για τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες. (250 ώρες)

Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. (250 ώρες)

Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη. (250 ώρες)

Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση. (250 ώρες)

Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. (250 ώρες)

Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας - SPA. (250 ώρες)

Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων. (250 ώρες)

 

Σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε ώστε να σας εντάξουμε σε τμήμα:

 

Για ανέργους:

Για εποχικά εργαζόμενους (πρόσκαιρα ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων:

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

   Κατεβάστε την Αίτηση κάνοντας κλικ εδώ   

 

  

 

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

 

ΝΕΟ Πρόγραμμα SECURITY για Κατάρτιση Ανέργων

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων”

"Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU."

 

Το νέο πρόγραμμα Voucher – Security θα υλοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως και περιλαμβάνει:

 

 • Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1) από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

 

Το Voucher – Security περιλαμβάνει επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 525 Ευρώ (105 ώρες επί 5,00 ευρώ ανά ώρα).

Το Κ.Δ.Β.Μ. EDU4U Επιπέδου 2 θα είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης όπως και σε όλα τα άλλα προγράμματα Voucher.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό:Β2 Επίπεδο
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). (Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης).
 • Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

 

Σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε ώστε να σας εντάξουμε σε τμήμα:

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

   Κατεβάστε την Αίτηση κάνοντας κλικ εδώ   

 

  

 

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ 400€ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 25-45 ΕΤΩΝ

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών.

"Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU."

Αντικείμενο της νέα δράσης της ΔΥΠΑ αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 

 • 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης.
 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή, με διά ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και δημόσιο.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν άνεργοι, ηλικίας 25-45 ετών εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. οι οποίοι δεν έχουν καταρτιστεί σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα τα τελευταία δύο ημερολογιακά έτη.

Ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης:

Αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

 

Σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε ώστε να σας εντάξουμε σε τμήμα:

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

   Κατεβάστε την Αίτηση κάνοντας κλικ εδώ   

 

  

 

 

VOUCHER για 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» - ΚΔΒΜ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VOUCHER Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • εργαζόμενοι στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα
 • άνω των 18 ετών
 • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 • Θεωρητική κατάρτιση σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 100 ώρες και υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης 20% και εξ αποστάσεως σύγχρονη 50% / ασύγχρονη κατάρτιση 30%).
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:


Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 500€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: voucher.gov.gr.

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης και περισσότερες πληροφορίες στο www.voucher.gov.gr

 

 

 

 

VOUCHER για 80.000 ανέργους άνω των 18

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες - Υποέργο 2: «Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VOUCHER Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

 

Σε ποιους απευθύνεται:


1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων - ωφελουμένων διάρκειας 50 - 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Επιταγή κατάρτισης (Voucher)


Ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης και περισσότερες πληροφορίες στο:
www.voucher.gov.gr

 

 

 

 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2022 - «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων & άλλων φορέων

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2022 - «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων & άλλων φορέων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2022

Η δράση περιλαμβάνει 8μηνη εργασία σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ως 150 ώρες που οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θέσεις: Διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

 

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:


Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

7.  Γραμματειακή Υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

8. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

9. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

10. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

11. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Οι ωφελούμενοι της Δράσης που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α., δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, των Περιφερειών, Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφών φορέων, Υπηρεσιών Υπουργείων και άλλων φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της διάρκειας απασχόλησης των ωφελούμενων. Ωφελούμενοι οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε επιβλέποντες φορείς εντός της Περιφέρειας Αττικής δύνανται να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 19.816.110,00 € και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 19.146 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν. Ο αριθμός αυτός προκύπτει με βάση τον αριθμό ωφελουμένων έως και 54 ετών που συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, καθώς και τον αριθμό των άνω των 55 ετών που συμμετέχουν με βάση την επιλογή τους κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2 κατά προσέγγιση.

Δικαιούχοι είναι:


- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

   Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης και περισσότερες πληροφορίες στο :    www.voucher.gov.gr

 

 

 

 Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα:
Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

 

Αντικείμενο κατάρτισης:


Αντικείμενο της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών σε τομείς τεχνικών επαγγελμάτων

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 • μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών
 • υγείας – πρόνοιας
 • τουρισμού και επισιτισμού

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής», έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
2. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδων τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2019.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι:

 • 1. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
  2. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχή
 • Εάν έχετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας δικαιολογητικά που να το αποδεικνύουν.
 • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης όπου είστε πρώτο όνομα και να φαίνεται ο ΙΒΑΝ.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ 26/2/2021

Περισσότερες πληροφορίες στο www.voucher.gov.gr

Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

 

 

 

 

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής», έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989
3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
4. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2019.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι:

 • 1. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
  2. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχή
 • Εάν έχετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας δικαιολογητικά που να το αποδεικνύουν.
 • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης όπου είστε πρώτο όνομα και να φαίνεται ο ΙΒΑΝ.

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.voucher.gov.gr

Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

 

 

 

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

 

Πρόγραμμα Voucher 30.000 ανέργων της ΔΥΠΑ

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VOUCHER Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης σε 30.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

 

"Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU."

Σε ποιους απευθύνεται:


1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ΔΕΝ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση α) Όσοι δεν είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ και άνω των 18 ετών β) Όσοι έχουν πάρει ΚΑΥΑΣ στο πλαίσιο των έργων ανέργων ή εργαζομένων, της δράσης 16913, και έχουν ενταχθεί σε τμήμα το οποίο υλοποιήθηκε.

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων - ωφελουμένων διάρκειας 50 - 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης


1. Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ

Το πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ» έχει ως στόχο να καλύψει όλο το φάσμα της καθημερινής χρήσης Η/Υ, ιδιαίτερα στην μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε να καταστούν αυτοί που θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών, που έχουν διαμορφώσει ένα σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον για την λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Όλες οι λειτουργίες μίας σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα του τομέα της προβολής και διαφήμισης, αλλά και της οργάνωσης, διοίκησης, των προμηθειών και πωλήσεων, του τομέα λογιστικής, αλλά και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μπορούν να επωφεληθούν στην βάση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Μολονότι στόχος του εκπαιδευτικού υλικού, είναι η εισαγωγή και εξοικείωση στις σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής εν τούτοις τα παραδείγματα και οι ασκήσεις θα είναι προσανατολισμένες στο ψηφιακό περιβάλλον της μικρομεσαίας επιχείρησης.

2. Γραμματεία Διοίκησης

Στο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Γραμματέας Διοίκησης» θα αναπτυχθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά της/του γραμματέα και λειτουργίας γραφείου. Περαιτέρω, θα παρουσιασθεί η μηχανοργάνωση που υφίσταται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, θα αναλυθεί η δεοντολογία επαγγέλματος που δύναται να υιοθετήσει ο/η γραμματέας διοίκησης. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν η έννοια αρχείου, μεθόδων, καθώς και ταξινόμηση εγγράφων. Βέβαια, μια/ένας γραμματέας διοίκησης για να είναι επαγγελματίας δεν αρκεί να έχει μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά απαιτείται γνώση σύνταξης επιστολών που διακινούνται στις επιχειρήσεις. Οι καταρτιζόμενοι/ες θα εκπαιδευτούν στην εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Στο τέλος του παρόντος ξεκινά πρακτικό σκέλος όπου οι καταρτιζόμενοι/ες θα εργαστούν υποθετικά ως γραμματέας διοίκησης.

3. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

Στο παρόν υλικό: Ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με τα ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων Αναλύονται οι δυνατότητες του τρόπου αύξησης των Followers στα social media καθώς και τα οφέλη του εμπορίου στο Ίντερνετ. Παρουσιάζονται εργαλεία ανάπτυξης σελίδων Internet και δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων Δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης πακέτων επεξεργασίας εικόνας και video Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του wordpress και δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος Παρουσιάζονται πρακτικές βελτιστοποίησης της κατάατξης της σελίδας στις μηχανές αναζήτησης και Ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)

4. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και προώθησης και αναπτύσσει τις βασικές ικανότητες για την εφαρμογή τους στο πλαίσιο μιας συνολικότερης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

Επιταγή κατάρτισης (Voucher)


Ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

 

EDU4U

Κούμα 9 – Λάρισα - 41222

2410549831 - 6972089310

edu4ukdbm@gmail.com

   Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης και περισσότερες πληροφορίες στο :   www.voucher.gov.gr

 

 

 

 

Νέα Ειδήσεις Άρθρα και Συζητήσεις για την Εκπαίδευση τους Φοιτητές και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

www.edu4u.gr