Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Σχολές - Τμήματα
Ολοκλήρωση Εγγραφών στο ΠΑΠΕΙ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

 Η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς γνωστοποιεί στους νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ότι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματός σας για τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας.

Φέτος η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς, λόγω των αναγκαίων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της υγείας όλων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία υποβάλλονται από 29/9 μέχρι 2/10 με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος σας (με θέμα: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΗ) 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  2. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  3. την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται (ως υπόδειγμα 1) αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune- delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses τον
  4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]
 
Β. ΕΝΤΥΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για έντυπη υποβολή (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά)
 
  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  2. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  3. την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται (ως υπόδειγμα 1) με γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) ή αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
  4. τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]
 
και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος …………………

(Εγγραφή Πρωτοετή)

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80

ΤΚ 18534, Πειραιάς

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν δύναται να εφαρμοστούν οι δύο ανωτέρω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από εσάς στη Γραμματεία του Τμήματός σας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματός σας, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην Αττική καθώς και της ΚΥΑ 107981/Ζ1/20-8-2020 (Β’ 3473), έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους από 21/9/2020-4/10/2020 και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους κλειστούς και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανά περίπτωση (Α και Β) αποτελεί η πληρότητά τους.


Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και την παρακολούθηση των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων είναι αναγκαία η δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η δημιουργία του ιδρυματικού σας λογαριασμού θα είναι εφικτή όταν το Υπουργείο αποστείλει τα δεδομένα εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο ώστε να εισαχθούν στο φοιτητολόγιο του ιδρύματος (αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων ημερών).

Με ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.unipi.gr/) και στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία κατά την οποία θα είναι εφικτή η δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού μέσω του συστήματος uregister.unipi.gr καθώς και για όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες.Πιστοποιητικό Σπουδών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταυτοπροσωπίας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική γραμματεία https://students.unipi.gr/ για να λάβετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή πιστοποιητικά σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση ή για στρατολογική χρήση.

 

Σίτιση

Μετά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για δωρεάν σίτιση: https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html.

 

 

 

Πηγή: Foititikanea.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 29 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Δειχτε κατανοηση
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 - 18:08
Σχόλια (0)

Αλλαγη τομεα απο επαλ και ανοιγμα και αλλού πεδίου
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 - 14:34
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020 - 15:31
Σχόλια (1)

Τοπικό lockdown
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020 - 10:09
Σχόλια (0)

ΙΚΥ 2018-2019
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 - 23:02
Σχόλια (13)

Μεταγραφή σε οικονομικό
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 17:27
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Βοήθεια για μεταπτυχιακό
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 17:20
Σχόλια (0)

ΣΟΣ ΣΟΣ ΟΠΟΊΟΣ ΓΝΩΡΊΖΕΙ
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 08:52
Σχόλια (2)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 01:40
Σχόλια (2)

Δημοσια διοικηση
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 - 11:46
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Νοητική Υστέρηση παιδιών: Ορισμός, αιτιολογία και αντιμετώπιση
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Κορονοϊός – ΟΗΕ: Γιατί πρέπει να παραμείνουν ανοικτά τα σχολεία
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Πιστοποιήθηκαν ακόμη 3 προπτυχιακά προγράμματα Τμημάτων του ΕΚΠΑ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Σε ποιες περιοχές είναι υποχρεωτική η μάσκα των μαθητών και στα διαλείμματα
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Διαδικτυακή συζήτηση των υπουργών Παιδείας Ε.Ε. με πρωτοβουλία της Ελλάδας
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Σελίδα 1 από 4677 (28059 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4675
4676
4677
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης