Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Unic

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Ιδρύεται δημόσια Σχολή Προπονητών bodybuilding!
 Η νέα αθλητική σχολή θα λειτουργήσει στο Ναύπλιο και την Αθήνα με διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό που θα αποτελούν μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα

Τι έλειπε από την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση και από τον αθλητισμό στην Ελλάδα; Μα, είναι προφανές, μια κρατική σχολή...προπονητών φίτνες και bodybuilding!

Αυτή τη μεγάλη έλλειψη λοιπόν, όπως αποκαλύπτει σήμερα το alfavita.gr, έρχεται να καλύψει η ίδρυση μιας νέας σχολής Προπονητών Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες Γ’ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στο Ναύπλιο και την Αθήνα, το διάστημα από 20/11/2021 έως 31/12/2022 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο, όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

1.jpg

 Η νέα αυτή σχολή, θα διοικείται από πενταμελή επιτροπή, ενώ Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Το διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ). Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής προπονητών θα πρέπει να:

 

α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισαχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής

γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ./εκπαιδευτική ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της σχολής.

δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους. Στο πρόσωπο του διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/9.2.2007, Α΄ 26 σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης, μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν, σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές, όπως ορίζονται ανωτέρω, προπονητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές προπονητικό ή/και διδακτικό έργο.

Το πρόγραμμα σπουδών

2.jpg

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης) (γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα). Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες. Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Γ’ Κατηγορίας που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (ΥΠΠΟΑ/133562/21-4-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2.

Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης. Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία - ένωση - σύλλογος - Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης. Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας ή των σωματείων της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης 

Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως του 60% των ωρών). Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιήγηση στο διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα των Γενικών Κύκλων Σπουδών, αλλά και μαθήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών. Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλεκτρονική τάξη. Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν στις μεταβάσεις των μελών και των γραμματέων της επιτροπής εκτός Αθηνών (μετακινήσεις - διαμονή - διατροφή - άλλα έξοδα) που θεωρούνται ως απαραίτητες (συνεδριάσεις επιτροπής, έναρξη σχολής, εποπτεία λειτουργίας σχολής, εξετάσεις, απονομή διπλωμάτων). Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 450 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρθρο 20 του ν. 4726/2020) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) άτομα συνολικά.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα εκπαίδευσης σε άλλες πόλεις, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 100 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 120, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος εκπαίδευσης, στο Ναύπλιο ή/και την Αθήνα, εφόσον ο αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με τα βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή γ) Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή ΓΓΑ στο άθλημα της Άρσης Βαρών ή δ) Να είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γυμναστική με Βάρη» και να διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα. Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο

Πηγή: alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 51 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΕΑΠ Ευρωπαικός Πολιτισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 20:16
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

επαγγελματικός προσανατολισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 14:05
Σχόλια (6)

Ψυχολογία
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 - 22:53
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κάτ εξαίρεση μεταγραφές
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 - 18:17
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:23
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:21
Σχόλια (0)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ΕΥΡΩ
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 16:49
Σχόλια (2)

Νηπιαγωγων
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 - 11:22
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ-ΕΚΟ
Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021 - 19:18
Σχόλια (3)

Αλλαγή επαγγέλματος
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Η ελληνική δημόσια παιδεία είναι χαμένη υπόθεση;
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Μέχρι και σήμερα Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να παραλάβουν τα self test
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Υπουργείο Παιδείας: Σχετικά με την απόφαση για διήμερη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ποια πανεπιστήμια κλείνουν Δευτέρα - Τρίτη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Υπ. Παιδείας: Λάθη και παραλείψεις στο Myschool στην καταχώριση των στοιχείων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Σελίδα 1 από 5343 (32053 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5341
5342
5343
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης