Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2022
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
ΦΕΚ: Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ
Αναλυτικά το ΦΕΚ με τον κανονισμό λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε ΙΕΚ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε ο κανονισμός λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε ΙΕΚ, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ και Ν.) του υπουργείου Παιδείας.

Η απόφαση προβλέπει:

Σκοπός

1. Αποστολή των Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων που λειτουργούν σε Ι.Ε.Κ. αποτελεί η προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας, στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

2. Αποστολή των Θεματικών Ι.Ε.Κ. αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευμένο, κατά περίπτωση, αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές.

Οδηγοί Κατάρτισης

1. Στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. σε ό,τι αφορά στις πειραματικές ειδικότητες, καθώς και σε πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ. δεν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση και σύνταξη των Οδηγών Κατάρτισης σύμφωνα με τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης.

2. Οι Οδηγοί Κατάρτισης των πειραματικών ειδικοτήτων που παρέχονται στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. χαρακτηρίζονται από ευελιξία και δύνανται να τροποποιούνται, προσαρμόζονται ή καταργούνται, μερικώς ή στο σύνολό τους ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. διαβιβάζει τυχόν παρατηρήσεις των συνεργαζόμενων στη δημιουργία και λειτουργία των ανωτέρω ειδικοτήτων φορέων, επί των οδηγών κατάρτισης, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

Κινητικότητα καταρτιζόμενων

Είναι δυνατή η κινητικότητα καταρτιζόμενων μεταξύ Πειραματικών ή Θεματικών Ι.Ε.Κ. και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων που λειτουργούν σε Ι.Ε.Κ., για μέρος της κατάρτισής τους. Η κινητικότητα αφορά στην ίδια ειδικότητα και εξάμηνο κατάρτισης και οργανώνεται από τη διοίκηση των αντιστοίχων Ι.Ε.Κ. Σχετική έγκριση παρέχεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ.

Ανακοίνωση ειδικοτήτων και Επιλογή Καταρτιζομένων σε πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων

1. Η ανακοίνωση ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν σε πειραματικά τμήματα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κατάρτισης.

2. Για τα πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων η επιλογή των καταρτιζόμενων δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής που καθορίζεται με τους κατά περίπτωση συνεργαζόμενους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής όπως Α.Ε.Ι., ερευνητικά ιδρύματα, κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια ή επιχειρήσεις.

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής που ανακοινώνεται από το Ι.Ε.Κ., κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιλογής στα Ι.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που καθορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (Β΄ 5837/2021) καθώς και από βιογραφικό σημείωμα.

Οι υποψήφιοι δύναται να καλούνται σε συνέντευξη από επιτροπή που συστήνεται από τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. για την επιλογή των καταρτιζόμενων και στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων.

Ο τελικός πίνακας επιλεγέντων κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν στο Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙ.Θ..

Η συνέχεια στο ΦΕΚ εδώ 

Πηγή: alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 132 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 15:08
Σχόλια (4)

Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ-ΑΣΕΠ !!!
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 18:57
Σχόλια (0)

Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ-ΑΣΕΠ !!!
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 18:57
Σχόλια (0)

Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ-ΑΣΕΠ !!!
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 18:57
Σχόλια (0)

Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ-ΑΣΕΠ !!!
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 18:56
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Επιλογή Σχολής (4ο Πεδίο)
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 20:20
Σχόλια (3)

Επιλογή Σχολής (4ο Πεδίο)
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 20:19
Σχόλια (0)

Ικυ
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 - 22:48
Σχόλια (12)

πανελλελε 2023
Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 - 22:33
Σχόλια (3)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022 - 12:32
Σχόλια (7)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Καθηγήτρια κατηγορείται ότι χτύπησε μαθητή της
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Τι αλλαγές έρχονται στα Πανεπιστήμια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Διαγωνισμός της «Ελληνικής PISA»: Πρωτότυπα και ευφάνταστα τα θέματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Λύκεια: Συνεδριάζουν σήμερα Παρασκευή οι Σύλλογοι Διδασκόντων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Σελίδα 1 από 5578 (33464 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5576
5577
5578
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης