Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής: Οδηγός για τις πρώτες ηλεκτρονικές εξετάσεις
 Ενας χρήσιμος οδηγός για τις επερχόμενες εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Σε πρώτη φάση θα εξεταστούν ΜΟΝΟ μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-19 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα υποστηρικτικών μαθημάτων

Στη φάση της εξεύρεσης των κατάλληλων εργαστηρίων Πληροφορικής στα σχολεία, στα οποία θα διεξαχθούν -εκτός απροόπτου- εφέτος οι πρώτες εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικου Πιστοποιητικού Πληροφορικής βρίσκεται το Υπουργείο Παιδείας. 

Το alfavita.gr ετοίμασε έναν χρήσιμο οδηγό για τις επικείμενες εξετάσεις, στις οποίες όμως κατά την πρώτη τους διεξαγωγή δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του ΚΠΠ θα έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-19 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα υποστηρικτικών μαθημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 211455/Δ2/6.12.2018 Υ.Α., στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠΠ, σχολικό έτος 2018-19» 

Σε επόμενες εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. πάντως, προβλέπεται ότι δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα καταβάλλονται εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)  θα χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί οι αμοιβές όσων εκπαιδευτικών θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις και δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα https://kpp.cti.gr/

Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων

Την περασμένη εβδομάδα, το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να συγκροτήσει Μητρώο «Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (στο εξής «Κ.Η.Ε.»). Στο Μητρώο, που θα συγκροτηθεί και θα ενισχύεται σταδιακά, θα μπορούν να ενταχθούν εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σχολικών μονάδων Δημόσιας Εκπαίδευσης, ανά την Επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις ενταχθούν στο μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π., στη συνέχεια, εφόσον οριστούν ως Εξεταστικά Κέντρα για τις εκάστοτε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα αναλάβουν τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.).

Η σχετική προθεσμία λήγει την ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαϊου και οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

123.jpg

Η ανάπτυξη και συντήρηση των λειτουργικών υποδομών που θα εξυπηρετήσουν την προετοιμασία, την οργάνωση, την υποστήριξη και την διεξαγωγή των εξετάσεων σε εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων θα υλοποιηθεί από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πιλοτικές παρεμβάσεις πιστοποίησης μαθητών Γ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής-Ανάπτυξη, Λειτουργία Συστημάτων, Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εργαλείων υλοποίησης του ΚΠΠ–Οργάνωση, Υποστήριξη και Διεξαγωγή Εξετάσεων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Η πιστοποίηση των μαθητών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ θα υλοποιείται μέσα από αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.). Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Ποιές είναι οι ζητούμενες ικανότητες για απόκτηση του ΚΠΠ

Οι ζητούμενες ικανότητες συνδυάζονται με γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις επάρκειας, όπως αυτές ορίζονται στην Υ.Α. με αριθ. 48456/Α5/24-04-2020 «Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής» (ΦΕΚ Β’ 2285/2020), για τα τρία γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται παρακάτω.

Οι υποψήφιοι για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι ικανοί:

Α. Επεξεργασία Κειμένου

 • Να δημιουργούν αρχεία κειμένου, να τα αποθηκεύουν, να τα ανοίγουν και να τα διαχειρίζονται μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.
 • Να εισάγουν κείμενο, να μετακινούν και να διαχειρίζονται το περιεχόμενο (επιλογή λέξεων, γραμμάτων, αντιγραφή τμημάτων, ορθογραφικός έλεγχος).
 • Να τροποποιούν τη μορφή του κειμένου για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση του (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, ειδικοί χαρακτήρες, αντιγραφή μορφοποίησης, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση κειμένου).
 • Να δίνουν μορφή στις σελίδες του κειμένου προσθέτοντας στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης).
 • Να αξιοποιούν διάφορα στοιχεία που βοηθούν ανάλογα με την περίπτωση στην καλύτερη παρουσίαση της πληροφορίας που μεταφέρει το κείμενο (προσθήκη εικόνων, γραφημάτων, αισθητική βελτίωση, καλαίσθητη και ελκυστική παρουσίαση περιεχομένου).
 • Να χρησιμοποιούν πίνακες για την παρουσίαση στοιχείων.
 • Να δημιουργούν έγγραφα που απευθύνονται μαζικά σε πολλαπλούς αποδέκτες (μαζική αλληλογραφία).
 • Να προετοιμάζουν τα έγγραφά τους για να εκτυπωθούν.

Β. Υπολογιστικά Φύλλα

 • Να περιγράφουν τις έννοιες του βιβλίου εργασίας, των φύλλων εργασίας, να δημιουργούν αρχεία – βιβλία εργασίας, να τα αποθηκεύουν, να τα ανοίγουν και να τα διαχειρίζονται (εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, αντιγραφή, μετακίνηση) μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων.
 • Να χειρίζονται τα φύλλα εργασίας σε επίπεδο κελιού, γραμμής, στήλης (επιλογή, μετακίνηση, διαγραφή, εισαγωγή) και να μπορούν να ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους αξιοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.
 • Να εισάγουν και να διαχειρίζονται διαφόρων τύπων δεδομένα (αριθμοί, ημερ/νιες, κείμενο) σε κελιά των φύλλων εργασίας, να τα ταξινομούν σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη και εν γένει να διαχειρίζονται κελιά με περιεχόμενο (διόρθωση, μετακίνηση, διαγραφή, γέμισμα, είτε σε μεμονωμένα κελιά είτε σε περιοχές – ομάδες κελιών).
 • Να τροποποιούν τη μορφή και το περιεχόμενο των κελιών και των φύλλων εργασίας για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση των δεδομένων που περιέχουν (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, μορφοποίηση κελιών, στοίχιση περιεχομένου) ανάλογα με τον τύπο τους.
 • Να αξιοποιούν απλές συναρτήσεις ή τύπους υπολογισμού για να εξάγουν αποτελέσματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλέξει καθώς επίσης και απλές λογικές συναρτήσεις
 • Να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα.
 • Να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν σε σελίδες το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας με στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης) και να τα προετοιμάζουν για να εκτυπωθούν.

Γ. Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 • Να περιγράφουν όρους και έννοιες που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών (www, http(s), url, ISP, FTP κλπ), την μορφή διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων (url) ενώ επίσης θα πρέπει να έχουν επίγνωση των βασικών κινδύνων στους οποίους δύνανται να εκτεθούν αν χρησιμοποιούν αλόγιστα την κάθε είδους προσφερόμενη πρόσβαση σε περιεχόμενο. Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένα αντίμετρα ελάχιστης ασφάλειας προστασίας (τείχος προστασίας, ψηφιακά πιστοποιητικά, κίνδυνοι κατά τη μετάδοση πληροφοριών κλπ).
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές δυνατότητες που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης (μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετακίνηση μεταξύ ιστοσελίδων, χρήση url για την πρόσβαση σε ιστοσελίδα, ανανέωση, διακοπή φόρτωσης, λήψη αρχείων κλπ).
 • Να οργανώνουν την πρόσβαση σε ενδιαφέροντες ιστότοπους και ιστοσελίδες αξιοποιώντας τα «Αγαπημένα» στοιχεία πρόσβασης και εν γένει τους σελιδοδείκτες.
 • Να αναζητούν πληροφορίες κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας.
 • Να αξιοποιούν την προεπισκόπηση ιστοσελίδων και τις παραμέτρους ρύθμισης για την εκτύπωσή τους.
 • Να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση, δυνητικοί κίνδυνοι περιεχομένου και μόλυνσης από ιούς, πλεονεκτήματα) και τα βασικά κοινά στοιχεία διαχείρισης μηνυμάτων σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασικοί φάκελοι μηνυμάτων – Εισερχόμενα – Εξερχόμενα – Απεσταλμένα – Πρόχειρα, άνοιγμα και κλείσιμο μηνύματος, περιβάλλον ανάγνωσης, επισημάνσεις σε μηνύματα).
 • Να αξιοποιούν τις βασικές χρηστικές λειτουργίες για μηνύματα (δημιουργία νέου, εισαγωγή διευθύνσεων, εισαγωγή θέματος, επισύναψη αρχείων, διαχείριση κειμένου, άνοιγμα επισυναπτόμενων, αποστολή, προώθηση, επιλογή παραληπτών, απάντηση σε μήνυμα κλπ).
 • Να διαχειρίζονται μηνύματα στο περιβάλλον εργασίας λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το βιβλίο διευθύνσεων.
 • Να αξιοποιούν την προεπισκόπηση μηνύματος και τις παραμέτρους ρύθμισης για την εκτύπωσή του.

Ποιοι θα απασχοληθούν στα ΚΗΕ

Εκτός των απαιτούμενων τεχνολογικών υποδομών, σε κάθε Κ.Η.Ε. θα πρέπει να προσδιοριστεί το προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης με βάση τους ακόλουθους ρόλους:

 Διοικητικός Υπεύθυνος: Δύναται να οριστεί κατά προτεραιότητα: i) ο Διευθυντής της δομής που λειτουργεί το Κ.Η.Ε., ii) ο νόμιμος αναπληρωτής του, iii) ο αρχαιότερος εκ του προσωπικού της δομής, iv) εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή μέλος του προσωπικού της δομής.

 Τεχνικός Υπεύθυνος: δύναται να οριστεί από το προσωπικό της δομής που θα λειτουργεί το Κ.Η.Ε. και κατά προτεραιότητα: i) ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου-Αίθουσας Πληροφορικής, ii) προσωπικό ειδικότητας πληροφορικής, iii) προσωπικό συναφούς ειδικότητας με τεκμηρίωση για την καταλληλότητά του, ή iv) προσωπικό άλλης δομής με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ακώλυτη υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Κ.Η.Ε., σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού κατά την διεξαγωγή εξετάσεων.

 Επόπτης: Μέλος του προσωπικού της δομής που θα λειτουργεί το Κ.Η.Ε., κατά προτεραιότητα ξεκινώντας από το αρχαιότερο μέλος, εφόσον αυτό δεν συμπίπτει με τον διοικητικό υπεύθυνο.

 Επιτηρητές: Μπορεί να είναι κάθε μέλος του προσωπικού της δομής που θα λειτουργεί το Κ.Η.Ε. ή/και άλλων δομών, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση του αδιάβλητου κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να δηλωθεί ένα άτομο για τον καθαρισμό των χώρων της δομής όπου θα λειτουργεί το Κ.Η.Ε

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλώνεται ένα επιπλέον άτομο ως προτεινόμενο διαθέσιμο προσωπικό για τον Διοικητικό Υπεύθυνο, για τον Επόπτη και για τον Τεχνικό Υπεύθυνο προκειμένου να εξασφαλίζεται η διενέργεια των εξετάσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη.

Εκτός αυτών, για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων του Κ.Π.Π., καθώς και την έκδοση αποτελεσμάτων, συγκροτούνται τα παρακάτω συλλογικά όργανα: 1. Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή 2. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων 3. Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης 4. Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου

Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

Κάθε υποψήφιος τοποθετείται σε ένα σταθμό εργασίας και εξετάζεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με χρήση εφαρμογών λογισμικού με κατάλληλο αυτοματοποιημένο σύστημα διόρθωσης. Η εξέταση πραγματοποιείται σε τρεις (3) διακριτές συνεδρίες, μία (1) για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο/ενότητα εξέτασης. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου είναι μια (1) ώρα. Μεταξύ διαδοχικών ενοτήτων εξέτασης μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. Στη διάρκεια της εξέτασης διατίθεται σε κάθε υποψήφιο διακριτό όργανο μέτρησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Το περιεχόμενο των οργάνων μέτρησης ανά αντικείμενο περιλαμβάνει: α) ερωτήματα κλειστού τύπου, απλής επιλογής από πολλές, β) δοκιμασίες κατά τις οποίες περιγράφεται το ζητούμενο ως ενέργεια την οποία πρέπει να πραγματοποιήσει ο εξεταζόμενος σε υφιστάμενο αρχείο εργασίας στο περιβάλλον της εφαρμογής λογισμικού που αντιστοιχεί, και γ) την απάντηση σε ερώτημα μετά από διερεύνηση στο περιβάλλον της εφαρμογής λογισμικού που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται. Όλα τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν το ίδιο πλήθος δοκιμασιών - ερωτημάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο - ενότητα εξέτασης.

Κάθε εξέταση ανά ενότητα αξιολογεί τη γνώση, τις δεξιότητες και την ικανότητα των εξεταζομένων στο χειρισμό Η/Υ, βασιζόμενη στις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ., όπως περιγράφονται ακολούθως:

α) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Επεξεργασίας Κειμένου, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 50 ικανότητες - δεξιότητες που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: α1) Δημιουργία αρχείων κειμένου, αποθήκευση, άνοιγμα και εν γένει διαχείριση μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. α2) Εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση και διαχείριση περιεχομένου (επιλογή λέξεων, γραμμάτων, αντιγραφή τμημάτων, ορθογραφικός έλεγχος). α3) Τροποποίηση της μορφής του κειμένου για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση του (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, ειδικοί χαρακτήρες, αντιγραφή μορφοποίησης, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση κειμένου). α4) Διαμόρφωση των σελίδων του κειμένου προσθέτοντας στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης). α5) Αξιοποίηση στοιχείων που βοηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην καλύτερη παρουσίαση της πληροφορίας που μεταφέρει το κείμενο (προσθήκη εικόνων, γραφημάτων, αισθητική βελτίωση, καλαίσθητη και ελκυστική παρουσίαση περιεχομένου). α6) Χρήση πινάκων για την παρουσίαση στοιχείων. α7) Δημιουργία εγγράφων που απευθύνονται μαζικά σε πολλαπλούς αποδέκτες (μαζική αλληλογραφία). α8) Προετοιμασία εγγράφων για να εκτυπωθούν.

β) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των Υπολογιστικών Φύλλων, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες, μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 54 ικανότητες – δεξιότητες που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: β1) Περιγραφή των εννοιών του βιβλίου εργασίας, των φύλλων εργασίας, δημιουργία αρχείων – βιβλίων εργασίας, αποθήκευση, άνοιγμα και διαχείρισή των φύλλων εργασίας (εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, αντιγραφή, μετακίνηση) μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. β2) Χειρισμός των φύλλων εργασίας σε επίπεδο κελιού, γραμμής, στήλης (επιλογή, μετακίνηση, διαγραφή, εισαγωγή), και να μπορούν να ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους αξιοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές. β3) Εισαγωγή και διαχείριση διαφόρων τύπων δεδομένα (αριθμοί, ημερ/νίες, κείμενο) σε κελιά των φύλλων εργασίας, ταξινόμηση σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη και εν γένει διαχείριση κελιών με περιεχόμενο (διόρθωση, μετακίνηση, διαγραφή, γέμισμα, είτε σε μεμονωμένα κελιά είτε σε περιοχές – ομάδες κελιών). β4) Τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των κελιών και των φύλλων εργασίας για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση των δεδομένων που περιέχουν (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, μορφοποίηση κελιών, στοίχιση περιεχομένου), ανάλογα με τον τύπο τους. β5) Αξιοποίηση απλών συναρτήσεων ή τύπων υπολογισμού για να εξαχθούν ζητούμενα – αποτελέσματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, καθώς επίσης και απλές λογικές συναρτήσεις. β6) Δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων. β7) Διαμόρφωση και προσαρμογή σε σελίδες του περιεχομένου των φύλλων εργασίας με στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης) και προετοιμασία για εκτύπωση.

γ) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 51 ικανότητες – δεξιότητες – γνώσεις που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: γ1) Περιγραφή όρων και εννοιών που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών (www, http(s), url, ISP, FTP κ.λπ.), στην μορφή διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων (url), ενώ επίσης εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την επίγνωση των βασικών κινδύνων στους οποίους δύνανται να εκτεθούν αν χρησιμοποιούν αλόγιστα την κάθε είδους προσφερόμενη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Η γνώση ορισμένων αντίμετρων ελάχιστης ασφάλειας προστασίας (τείχος προστασίας, ψηφιακά πιστοποιητικά, κίνδυνοι κατά τη μετάδοση πληροφοριών κ.λπ.) περιλαμβάνεται στα αντικείμενα της εξέτασης. γ2) Δυνατότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης βασικών δυνατοτήτων που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης (μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετακίνηση μεταξύ ιστοσελίδων, χρήση url για την πρόσβαση σε ιστοσελίδα, ανανέωση, διακοπή φόρτωσης, λήψη αρχείων κ.λπ.). γ3) Οργάνωση της πρόσβασης σε ενδιαφέροντες ιστότοπους και ιστοσελίδες αξιοποιώντας τα «Αγαπημένα» στοιχεία πρόσβασης και εν γένει τους σελιδοδείκτες. γ4) Αναζήτηση πληροφορίας κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας. γ5) Αξιοποίηση της προεπισκόπησης ιστοσελίδων και των παραμέτρων ρύθμισης για την εκτύπωσή τους. γ6) Αναγνώριση βασικών εννοιών της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση, δυνητικοί κίνδυνοι περιεχομένου και μόλυνσης από ιούς, πλεονεκτήματα) και των βασικών κοινών στοιχείων διαχείρισης μηνυμάτων σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασικοί φάκελοι μηνυμάτων - Εισερχόμενα - Εξερχόμενα - Απεσταλμένα - Πρόχειρα, άνοιγμα και κλείσιμο μηνύματος, περιβάλλον ανάγνωσης, επισημάνσεις σε μηνύματα). γ7) Αξιοποίηση των βασικών χρηστικών λειτουργιών για μηνύματα (δημιουργία νέου, εισαγωγή διευθύνσεων, εισαγωγή θέματος, επισύναψη αρχείων, διαχείριση κειμένου, άνοιγμα επισυναπτόμενων, αποστολή, προώθηση, επιλογή παραληπτών, απάντηση σε μήνυμα). γ8) Διαχείριση μηνυμάτων στο περιβάλλον εργασίας λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του βιβλίου διευθύνσεων. γ9) Αξιοποίηση της προεπισκόπησης μηνύματος και των παραμέτρων ρύθμισης για την εκτύπωσή τους.

Τυχόν διαφοροποιήσεις στους τομείς ελέγχου ικανοτήτων - δεξιοτήτων προκειμένου τα όργανα μέτρησης να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις, πραγματοποιούνται μετά από εισήγηση της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής και εφαρμόζονται σε μεθεπόμενη περίοδο εξετάσεων από την ανακοίνωσή τους. 6. Με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις και την πρακτική τους εξάσκηση στα θέματα των εξετάσεων για το Κ.Π.Π., δείγματα δοκιμασιών διατίθενται σε ψηφιακή μορφή από την πύλη ενημέρωσης και διάθεσης πληροφοριών για τις εξετάσεις του Κ.Π.Π.

Αξιολόγηση – βαθμολόγηση

Οι απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, καθώς και το αποτέλεσμα των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει μέσω του οργάνου μέτρησης (τεστ) που του ανατίθεται σε κάθε ενότητα εξέτασης, βαθμολογούνται αυτόματα, σύμφωνα με τα ζητούμενα της κάθε δοκιμασίας που διεξήλθε και ολοκλήρωσε κατά την εξέταση. Η αυτόματη διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού εξέτασης που λειτουργεί στο σταθμό εργασίας του εξεταζόμενου. Κάθε ερώτημα/δοκιμασία βαθμολογείται με μια (1) μονάδα, εφόσον απαντηθεί ορθά. Λανθασμένες απαντήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0). Η διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του λογισμικού εξέτασης κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η συνολική - μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ισοδυναμεί με το πλήθος των εξεταζόμενων ικανοτήτων-δεξιοτήτωνγνώσεων που αντιστοιχούν. Ειδικότερα: 

stigmiotypo_othonis_2022-05-16_183016.jpg

Για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο οι υποψήφιοι πρέπει να ανταποκριθούν κατ’ ελάχιστο στο 70% της μέγιστης βαθμολογίας, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού 70% της μέγιστης βαθμολογίας ανά εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα:  Επεξεργασία Κειμένου 35 Υπολογιστικά Φύλλα 38 Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 36 Ένας υποψήφιος, προκειμένου να αποκτήσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέτασή του σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα.

πηγή:alfavita 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 196 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (27)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (0)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 - 11:59
Σχόλια (26)

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (3)

Προστάτης Οικογένειας Βοηθεια
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 - 03:34
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ επόμενο μέιλ Β φάση επιλεγέντων
Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022 - 10:24
Σχόλια (13)

γραπτες εξετασεις
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 - 17:55
Σχόλια (1)

ΙΚΥ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 - 12:28
Σχόλια (3)

Παράνομη Συγκρότηση
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 - 00:56
Σχόλια (2)


Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Προβληματισμός με τα πτυχία των ΤΕΙ που έγιναν ΑΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Έφτασε η «Ημέρα Καριέρας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για φοιτητές και αποφοίτους
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα / Ερώτηση στη Βουλή
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Ποια πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων δεν αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Καταργούνται τομείς στο ΑΠΘ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 5778 (34668 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5776
5777
5778
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης