Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023
Επαγγέλματα και Προοπτικές   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Υπουργείο Παιδείας σε βιβλιοθηκονόμους: «Καταβάλλουμε προσπάθεια»
Τι απάντησε το Υπ. Παιδείας στη διαμαρτυρία της Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων

Πολλές είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό στις βιβλιοθήκες της χώρας, όπως αναφέρει η Ένωση Βιβλιοθηκονόμων, ενώ αναπάντητη έμενε τόσο καιρό η ερώτηση αν το υπουργείο θα καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας στις δημόσιες βιβλιοθήκες και στα Αρχεία του Κράτους με πτυχιούχους βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες πληροφόρησης, καθώς η στελέχωση των δημόσιων βιβλιοθηκών και των δημόσιων Υπηρεσιών Αρχείων είναι απαραίτητη.

Το υπουργείο Παιδείας απάντησε στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες τους, ότι θα κινηθεί η διαδικασία για την συμπλήρωση των κενών θέσεων του προσωπικού, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων.

Αναλυτικά η απάντηση:

Α.Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)

1. Η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφασή της ενέκρινε συνολικά την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 8 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 6 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,

β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 10 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και 2 θέσεων κλάδου ΤΕ Ταξινόμων

και γ) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 4 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

Επίσης, με την υπ’ αρίθμ. 50/4-1-2021 Πράξη της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 4 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 3 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,

β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 5 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων

και γ) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 1 θέσης κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

2. Περαιτέρω, με την υπ’ αρίθμ. 31/27-9-2022 Πράξη της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 3 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 4 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

και β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 6 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

Β. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) 

Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) έχουν μεταταχθεί με τους κύκλους κινητικότητας των ετών 2019, 2020 και 2021:

α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με τις αρ.83448/Γ4/1-7-2020 (Γ’1137), 82079/Γ4/29-6-2020 (Γ’1134), 108543/Γ4/6-9-2021 (Γ’2184) και 71971/Γ4/10-6-2022 (Γ’1498) Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ, 18 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 1 υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 9 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες με τις αρ.86066/Γ4/6-7-2020 (Γ’1167), 87140/Γ4/7-7-2020 (Γ’1214), 88170/Γ4/8-7-20220 (Γ’1215), 20335/Γ4/22-2-2021 (Γ’444), 108543/Γ4/6-9-2021 (Γ’2184) και 71971/Γ4/10- 6-2022 (Γ’1498) Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ, 45 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 3 υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 7 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

γ) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με τις αριθμ.Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.182/571/23-2-2021 (Γ’649), Δ3/Α/Φ6/σχ.1433/2842/10-8-202 (Γ’1850), Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.1566/3117/9-9-2021 (Γ’2220) και Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.1412/2605/28-6-2022 (Γ’1637) αποφάσεις 8 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων εκ των οποίων 1 υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων στο Τμήμα ΓΑΚ Σερρών Γ.

Μετατάξεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Με τις αριθμ.81474/Γ4/23-5-2019 (Γ’916), 75148/Γ4/14-5-2019 (Γ’916), Δ3/Α/Φ.7/ΣΧ.635/2469/3-8- 2020 (Γ’1307) και Δ3/Α/Φ7/σχ.1907/3827/1-11-2021 (Γ’2821) αποφάσεις έχουν μεταταχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 36 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 6 υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και 1 υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ταξινόμων.

Δ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Επικουρικά, στο πλαίσιο των ετήσιων αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ, αποσπάστηκαν για το σχολικό έτος 2023-2024 εκατόν δεκατρείς (113) εκπαιδευτικοί στην Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, εκατόν δεκατρείς (113) εκπαιδευτικοί στις Δημοσιές Βιβλιοθήκες και εκατόν σαράντα ένας (141) εκπαιδευτικοί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Ε. Αποκατάσταση οργανικών θέσεων καίριων κλάδων

Διευκρινίζεται ότι με την έκδοση του ν. 4610/2019 (Α’ 70), με τις διατάξεις του οποίου ορίζεται η νέα οργανωτική δομή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αποκαταστάθηκαν οργανικές θέσεις καίριων κλάδων για τη λειτουργία τους, όπως οι θέσεις των ΠΕ Αρχειονόμων, οι οποίες είχαν καταργηθεί αυτοδίκαια σε εφαρμογή του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

ΣΤ. Προσπάθεια για στελέχωση μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων

Με γνώμονα την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, ιδίως των βασικών επιστημονικών κλάδων ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΠΕ Αρχειονόμων, μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων.απάντησε το Υπ. Παιδείας στη διαμαρτυρία της Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων

Πολλές είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό στις βιβλιοθήκες της χώρας, όπως αναφέρει η Ένωση Βιβλιοθηκονόμων, ενώ αναπάντητη έμενε τόσο καιρό η ερώτηση αν το υπουργείο θα καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας στις δημόσιες βιβλιοθήκες και στα Αρχεία του Κράτους με πτυχιούχους βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες πληροφόρησης, καθώς η στελέχωση των δημόσιων βιβλιοθηκών και των δημόσιων Υπηρεσιών Αρχείων είναι απαραίτητη.

Το υπουργείο Παιδείας απάντησε στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες τους, ότι θα κινηθεί η διαδικασία για την συμπλήρωση των κενών θέσεων του προσωπικού, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων.

Αναλυτικά η απάντηση:

Α.Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)

1. Η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφασή της ενέκρινε συνολικά την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 8 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 6 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,

β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 10 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και 2 θέσεων κλάδου ΤΕ Ταξινόμων

και γ) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 4 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

Επίσης, με την υπ’ αρίθμ. 50/4-1-2021 Πράξη της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 4 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 3 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,

β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 5 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων

και γ) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 1 θέσης κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

2. Περαιτέρω, με την υπ’ αρίθμ. 31/27-9-2022 Πράξη της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 3 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 4 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

και β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 6 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

Β. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) 

Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) έχουν μεταταχθεί με τους κύκλους κινητικότητας των ετών 2019, 2020 και 2021:

α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με τις αρ.83448/Γ4/1-7-2020 (Γ’1137), 82079/Γ4/29-6-2020 (Γ’1134), 108543/Γ4/6-9-2021 (Γ’2184) και 71971/Γ4/10-6-2022 (Γ’1498) Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ, 18 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 1 υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 9 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες με τις αρ.86066/Γ4/6-7-2020 (Γ’1167), 87140/Γ4/7-7-2020 (Γ’1214), 88170/Γ4/8-7-20220 (Γ’1215), 20335/Γ4/22-2-2021 (Γ’444), 108543/Γ4/6-9-2021 (Γ’2184) και 71971/Γ4/10- 6-2022 (Γ’1498) Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ, 45 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 3 υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 7 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

γ) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με τις αριθμ.Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.182/571/23-2-2021 (Γ’649), Δ3/Α/Φ6/σχ.1433/2842/10-8-202 (Γ’1850), Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.1566/3117/9-9-2021 (Γ’2220) και Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.1412/2605/28-6-2022 (Γ’1637) αποφάσεις 8 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων εκ των οποίων 1 υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων στο Τμήμα ΓΑΚ Σερρών Γ.

Μετατάξεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Με τις αριθμ.81474/Γ4/23-5-2019 (Γ’916), 75148/Γ4/14-5-2019 (Γ’916), Δ3/Α/Φ.7/ΣΧ.635/2469/3-8- 2020 (Γ’1307) και Δ3/Α/Φ7/σχ.1907/3827/1-11-2021 (Γ’2821) αποφάσεις έχουν μεταταχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 36 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 6 υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και 1 υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ταξινόμων.

Δ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Επικουρικά, στο πλαίσιο των ετήσιων αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ, αποσπάστηκαν για το σχολικό έτος 2023-2024 εκατόν δεκατρείς (113) εκπαιδευτικοί στην Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, εκατόν δεκατρείς (113) εκπαιδευτικοί στις Δημοσιές Βιβλιοθήκες και εκατόν σαράντα ένας (141) εκπαιδευτικοί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Ε. Αποκατάσταση οργανικών θέσεων καίριων κλάδων

Διευκρινίζεται ότι με την έκδοση του ν. 4610/2019 (Α’ 70), με τις διατάξεις του οποίου ορίζεται η νέα οργανωτική δομή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αποκαταστάθηκαν οργανικές θέσεις καίριων κλάδων για τη λειτουργία τους, όπως οι θέσεις των ΠΕ Αρχειονόμων, οι οποίες είχαν καταργηθεί αυτοδίκαια σε εφαρμογή του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

ΣΤ. Προσπάθεια για στελέχωση μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων

Με γνώμονα την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, ιδίως των βασικών επιστημονικών κλάδων ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΠΕ Αρχειονόμων, μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων.

Πηγή:www.alfavita.gr  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 82 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Σχόλια (0)
 γεια
Είμαστε ένας οργανισμός που προσφέρει δάνεια σε άτομα που χρειάζονται προσωπική επένδυση με ποσοστό 2%. Το ποσό κυμαίνεται από 2000 Ευρώ έως 800.000 Ευρώ Είμαι γρήγορος και δίκαιος. E-mail επικοινωνίας:    thristinatsonkova@gmail.com

Υποβλήθηκε πριν από 82 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (7)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (2)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (4)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (16)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (8)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Αρχίζουν δράσεις για την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
PISA: Τα ελληνόπουλα στην ομάδα των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Μαρία Καλλάς: Έκθεση «Καληνύχτα, σας αγαπώ – 100 χρόνια από τη γέννηση της»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Νέα γραφειοκρατική επιβάρυνση στις/στους νηπιαγωγούς!
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Οι οθόνες «αλλάζουν» τον παιδικό εγκέφαλο: Επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Τα φρικιαστικά εγκλήματα του πιο απεχθούς Ναζί εγκληματία πολέμου
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Σελίδα 1 από 6079 (36472 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6077
6078
6079
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης