Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Η Αναπηρία και η ουτοπία της συμπερίληψης
 Σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ  άτομα με αναπηρία ορίζονται ως «τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους». 

3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Αναπηρία

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ως μια υπενθύμιση για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματά τους, η αξιοπρέπειά τους και η ευημερία τους στο πλαίσιο των 17 Παγκόσμιων Βιώσιμων Στόχων.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ  άτομα με αναπηρία ορίζονται ως «τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους». 

Περίπου 87 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ έχουν κάποια μορφή αναπηρίας και ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αυτόνομη διαβίωση, στην ισότιμη πρόσβαση σε σχολεία, χώρους εργασίας, υποδομές, προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφoρίες. Παράλληλα, μπορεί να αντιμετωπίζουν άσχημες συμπεριφορές και άδικη μεταχείριση.

Στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρία αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού.

Σχέδια και υποσχέσεις για την συμπερίληψη


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ:

•    Μόνο τα μισά από τα άτομα με αναπηρία εργάζονται στην ΕΕ, ενώ η αναλογία αυτή για τα άτομα χωρίς αναπηρία είναι 3 στα 4.

•   Το 28,4 % των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι του 17,8 % των ατόμων χωρίς αναπηρία.

•   Μόλις το 29,4 % των ατόμων με αναπηρία έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με το 43,8 % των ατόμων χωρίς αναπηρία.

•    Το 52 % των ατόμων με αναπηρία αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις.

Οι εξαγγελίες και τα μέτρα της παρούσης κυβέρνησης είναι βέβαια μεγαλεπίβολα: θέσπιση προσωπικού βοηθού, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, Ψηφιακά ΚΕΠΑ, περισσότεροι διορισμοί εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στα σχολεία, εισαγωγή 5% στα ΑΕΙ μαθητών με αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων νέων κατηγοριών πχ Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές κλπ., διορισμοί ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ψηφιακό μητρώο ΑμεΑ, οδηγίες για την προσβασιμότητα σε εξοπλισμούς και υπηρεσίες κ.ά.

Σκληρές αλήθειες για τη συμπερίληψη

Παρά την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τη θέσπιση διευκολυντικών μέτρων, τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα στην καθημερινότητά τους, στην εκπαίδευσή τους και στην προσβασιμότητα.  Οι πόλεις, μικρές και μεγάλες, δεν είναι φιλικές, όχι μόνο για τους ΑμεΑ, αλλά ούτε και για τους υπόλοιπους πολίτες.  Μπορεί κανείς να περπατήσει ολόκληρα χιλιόμετρα όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ή ειδικές διαγραμμίσεις ή σημάνσεις. Στις μικρές πόλεις οι συνθήκες είναι ακόμη χειρότερες.  Η πρόσβαση είναι συχνά δύσκολη ή και ανύπαρκτη σε καταστήματα, υπηρεσίες, καταλύματα κλπ. λόγω έλλειψης προδιαγραφών. Ήδη, από την 1η Απριλίου 2023 έγινε υποχρεωτική στις νέες οικοδομικές άδειες η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας. 

Στα σχολεία η κατάσταση είναι τραγική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι λιγοστές παράλληλες στηρίξεις (δίνονται κυρίως για περιπτώσεις αυτισμού και άλλων συνδρόμων) μοιράζονται σε διάφορα σχολεία: δύο μέρες την εβδομάδα το ένα παιδί, τρεις το άλλο. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών με διαταραχές παραμένει αδιάγνωστο και άρα αβοήθητο, εφόσον η υποχρεωτική αξιολόγησή τους από έμπειρους ειδικούς δεν είναι θεσπισμένη. Τα Δημόσια Κέντρα Διάγνωσης (ΚΕΔΑΣΥ) δεν διαθέτουν παιδοψυχιάτρους και είναι αρμόδια μόνο για περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών. Να σημειωθεί ότι το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας  δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία εισαχθέντων ΑμεΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Τα σχολεία κωφών ή για προβλήματα όρασης ή για σοβαρά κινητικά προβλήματα είναι συγκεντρωμένα στις μεγάλες πόλεις. 

Τα ψηφιακά ΚΕΠΑ διευκολύνουν βέβαια, αλλά στη συνέχεια τα προνοιακά επιδόματα των 313-777 ευρώ μηνιαίως, δεν αρκούν να καλύψουν ούτε τη συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή και άλλες θεραπείες, ειδικά στα χαμηλά ποσά. Σε αρκετές μάλιστα κατηγορίες ΑμεΑ, εάν ένα άτομο εργαστεί (αν γίνει το θαύμα) σε μια απλή δουλειά πχ να κόβει εισιτήρια σε ένα πάρκινγκ, για να συμπληρώσει το εισόδημά του, το προνοιακό επίδομα σταματά. Δηλαδή, εκ προοιμίου τα άτομα αυτά είναι καταδικασμένα είτε να διαβιώνουν με ελάχιστα εισοδήματα είτε να συντηρούνται από το συγγενικό περιβάλλον.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ είναι απογοητευτικά:

•    Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία 20-64 ετών που μετέχουν στον ενεργό πληθυσμό (εργατικό δυναμικό) είναι 23,7% ενώ των απασχολούμενων ατόμων με σοβαρή αναπηρία 20-64 ετών μόλις 18,4%

•    Στο σύνολο των ανέργων με αναπηρία (20-64 ετών), το 65% αντιμετωπίζουν μακροχρόνια ανεργία

•    Η συντριπτική πλειονότητα των νέων με αναπηρία, βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού σε ποσοστό 84% και ταυτόχρονα είναι και εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας: το 82% των οικονομικά ανενεργών ατόμων με αναπηρία 15-44 ετών, δεν παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Η αγάπη μόνο δεν φτάνει

Τo 2006 ξεκίνησε από την Ιρλανδία και στη συνέχεια σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μια πρωτοβουλία με την ονoμασία Duo Day. Μια εταιρεία, ένας δημόσιος φορέας, μια κοινότητα ή ένας σύλλογος υποδέχεται, με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία, ένα άτομο με αναπηρία, σε δίδυμο με έναν επαγγελματία-εθελοντή. Στην Ελλάδα τόσο ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η προηγούμενη Υφυπουργός Εργασίας κα Δόμνα Μιχαηλίδου καθιέρωσαν αυτήν την πρακτική, συνοδεύοντας στα επαγγελματικά τους περιβάλλοντα για μια ημέρα νέους με αναπηρίες. Ένα βέβαια είναι το σίγουρο: πως η κατασκευή και προβολή μιας φιλάνθρωπης και στοργικής εικόνας από τους πολιτικούς λειτουργεί υπέρ τους. 

Κατά τα άλλα, το κράτος, εκτός από αγάπη, δυστυχώς δεν παρέχει ισότιμες ευκαιρίες εξέλιξης στους ΑμεΑ, είτε με την ελλιπή υποστήριξη στην εκπαίδευση στο όνομα της συνεκπαίδευσης, είτε με τη στέρηση των πενιχρών επιδομάτων λόγω εργασίας, είτε με την έλλειψη προσβασιμότητας.  Για την ώρα μόνο να ελπίζουμε μπορούμε ή άραγε κι αυτό ακόμη είναι ουτοπικό;

* Η Θάλεια Θεοδωρίδη/Thalia Theodoridi, είναι Επικοινωνιολόγος Μ.Α., με εμπειρία στο branding τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανισμών, εκπαιδευτικός και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε τμήματα Δημοσιογραφίας και Τουρισμού. Διευθύνει την επιστημονική ομάδα Σημειολόγιο Science & Culture Hub που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση events σε θέματα αιχμής  και είναι content manager & producer στο Advanced Media Institute , thalia.theodoridi@gmail.com 

Πηγή:www.alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 85 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (4)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (12)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Πιερρακάκης / Στην Ελλάδα τα πιο αυστηρά κριτήρια στην Ευρώπη για τα Μη κρατικά Πανεπιστήμια
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύσσουν απεργίες οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπ. Παιδείας-Αποτελείται από 205 άρθρα
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Αστυνομικές Σχολές: Λήγει την Κυριακή 25/2 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις ΠΚΕ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Λύκειο - Τράπεζα Θεμάτων: Και τώρα «φροντιστήριο» σε θέματα PISA θα κάνουν οι μαθητές
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων σε σχολεία και εκπαιδευτικούς χώρους
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 6143 (36856 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6141
6142
6143
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης