Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Έπιασε "πάτο" η Ελλάδα σε ποσοστά αποφοίτων επί των φοιτητών
 Το 2021, στο ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών (Σχήμα 30), η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με ποσοστό μόλις 9,69%, το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (23,28%), σύμφωνα με τη  νέα έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2022, η  οποία επιδόθηκε σπό τον πρόεδρο Περικλή Μήτκα στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται σημαντική στρέβλωση από τη συμπερίληψη των ανενεργών φοιτητών στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού της Ελλάδας.

Τη δεύτερη δυσμενέστερη επίδοση εμφανίζει η Τουρκία (14,09%), ενώ σε χαμηλές θέσεις βρίσκονται οι Κάτω Χώρες (18,23%) και η Σουηδία (18,04%).

Τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ευρώπη εμφανίζουν η Ιρλανδία (38,94%) και η Γαλλία (31,47%).

Στο παρακάτω Σχήμα 31 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των ετών 2014-2021. Η μεγάλη απόκλιση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμφανής. 

Το 2016 διαπιστώνεται η μικρότερη διαφορά (12,23%) της δεκαετίας.

 Έκτοτε και έως το 2020, η απόκλιση αυτή διευρύνεται συνεχώς φτάνοντας το 14,95%, ενώ το 2021 η απόκλιση μειώνεται (13,59%).


Ανεργία πτυχιούχων ΑΕΙ στην Ευρώπη

Συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είχε, το 2022, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (12,8%) -αν και μειωμένο από το 17% το 2021- στους πτυχιούχους ΑΕΙ ηλικίας 25-39, αρκετά πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕΕ27) 4,3%. 

Μετά την Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εμφάνισε 

  • η Ισπανία (9,2%) και ακολουθούν 
  • η Σερβία (8,3%), 
  • η Κροατία (7,4%) και 
  • η Κύπρος (7%). 

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους πτυχιούχους ΑΕΙ ηλικίας 25-39 εμφανίζουν

  •  η Τσεχία (μόλις 1%),
  •  η Πολωνία (1,5%), 
  • η Ουγγαρία (1,8%), 
  • η Ρουμανία και 
  • η Μάλτα (2%) (Σχήμα 18). Την τελευταία πενταετία, 2018 – 2022, το ποσοστό ανεργίας των νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25-39 ετών, στις χώρες της ΕΕ ελαττώνεται από 5,4% το 2018, σε 4,3% το 2022 (Πίνακας 13). 

Η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση από όλες τις χώρες της ΕΕ (-7,1%), αλλά το συνολικό ποσοστό ανέργων πτυχιούχων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. 

Ακολουθούν η Σερβία (-6,7%) και η Ιταλία (-3,6%).

 Μικρή αύξηση της ανεργίας σημειώνεται την περίοδο αυτή στη Λιθουανία (+0,8%) και σε ορισμένες άλλες χώρες (π.χ. Κάτω Χώρες (0,7%), Ισλανδία (0,5%), Μάλτα (0,4%), Εσθονία (0,3%), Αυστρία και Ουγγαρία (0,2%).

Όσο και αν η ανεργία των νέων πτυχιούχων υποχωρεί σε όλη την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της ύφεσης που έφερε η πανδημία, το υψηλό ποσοστό της Ελλάδας θα πρέπει να ενεργοποιήσει ή να εντείνει πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης των νέων επιστημόνων. 

Πίνακας 13 Ποσοστά ανεργίας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-39 (επίπεδο 5-8) στην Ευρώπη, 2018-2022 (με βάση δεδομένα της Eurostat30)


Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2022, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις χώρες της ΕΕ (Σχήμα 19) στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-39 ετών (12,8%) και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας του ενεργού πληθυσμού (12,5%).31

Σε ορισμένες χώρες, οι νέοι πτυχιούχοι δυσκολεύονται περισσότερο στην εξεύρεση εργασίας.

 Αυτό παρατηρείται, για παράδειγμα, εκτός από την Ελλάδα, και στην Κροατία (7% ανεργία στον συνολικό πληθυσμό, 7,4% ανεργία στους πτυχιούχους 25-39), την Κύπρο (6,8% ανεργία στον συνολικό πληθυσμό, 7% ανεργία στους πτυχιούχους 25-39) και τη Δανία (4,5% ανεργία στον συνολικό πληθυσμό, 4,9% ανεργία στους πτυχιούχους 25-39).


Αντίστοιχα, την περίοδο 2018-2022, το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25-64, στις χώρες της ΕΕ περιορίζεται (-0,7%) από 4,2% το 2018, σε 3,5% το 2022 (Πίνακας 14). 

Η Ελλάδα εμφανίζει και πάλι τη μεγαλύτερη μείωση από όλες τις χώρες της ΕΕ (-5,1%). Ακολουθούν η Σερβία (-4,4%), η Ιταλία (-1,9%), η Κύπρος (-1,7%) και η Σλοβενία (-1%).

 Μικρή αύξηση της ανεργίας παρατηρείται στη Λιθουανία (+0,8), την Ισλανδία (+0,5%), τη Λετονία (+0,5%), τη Μάλτα (+0,4%), τη Γερμανία (+0,1%) και τις Κάτω Χώρες (+0,1%).


Ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο 2018-2022, στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αριθμητικά λιγότεροι από τους αποφοίτους όλων των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης συγκεντρωτικά (Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μη φοίτηση σε σχολείο).

 Το 2022 οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούσαν στο 38,64% του συνόλου των ανέργων της χώρας, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 40,67%, το οποίο καταγράφηκε το 2021 (Σχήμα 20). 

Την περίοδο 2018-2022, το ποσοστό των ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας παρουσίασε μείωση κατά 0,37%, από 39,01% το 2018 σε 38,64% το 2022.

Ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα με βάση το φύλο

Σε απόλυτους αριθμούς, στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2022, οι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα δυο φύλα μειώθηκαν συνολικά κατά 129.700 άτομα (από 357.000 το 2018, σε 227.300 το 2022). 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμητική υπεροχή των γυναικών μεταξύ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό των ανέργων γυναικών με πτυχίο ΑΕΙ, το 2022, παραμένει στο 63,84% (145.100 γυναίκες επί του συνόλου 227.300 ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), έναντι του 36,16% των ανδρών (Σχήμα 21).

Ωστόσο, την τελευταία πενταετία, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μικρή βελτίωση στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. 

Μεταξύ των ετών 2018-2022, ο αριθμός των ανέργων γυναικών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 86.300 άτομα, σε ποσοστό 37,3% (από 231.400 το 2018, σε 145.100 το 2022), ενώ αντίστοιχα των ανδρών κατά 43.400, σε ποσοστό 34,55% (από 125.600 το 2018 σε 82.200 το 2022). 

Ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα ανά ηλικιακή ομάδα

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022, οι άνεργες γυναίκες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπερτερούν σημαντικά των ανδρών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, εκτός από τις ηλικίες ≥65 ετών (Σχήμα 22).

 Πηγή:www.esos.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 71 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Από σήμερα οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικών: Ως εδώ με τις σχολικές εκδρομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Σημαντικές συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Σχολεία - Πρωτοφανές: Παραιτήσεις απίστευτου αριθμού στελεχών εκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Σελίδα 1 από 6194 (37163 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6192
6193
6194
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης